Energirevolutionen kommer igång i höst

Det går långsamt med energirevolutionen. Två steg framåt och ett steg bakåt. För min del har det varit en del sommarledigt och sen startade hösten med att allt hände på en gång. Den här veckan har jag hjälpt två jordbrukare med en ansökan till Energimyndigheten om att bygga en flisanläggning.
EnergiCirkeln i Svartådalen är också på gång. Vi är tre personer som planerar för en studiecirkel om förnybar energi. Tanken är att deltagarna praktiskt ska få bygga om motorer för att klara biodiesel och biogas eller bygga mindre vindkraftverk.
Ett annat projekt är Clean som startas nu under hösten. Jag har lagt ner en hel del energi på att få fram mina önskemål för projektet. Se länk Projektet ska få igång tillväxten för miljöteknikföretag i Östra Mellansverige. Miljöteknikföretag, eller cleantech som det heter på finspråk, får hjälp med export, verksamhetsledning m.m. där Nestor AB är en av flera leverantörer (det är på Nestor som jag arbetar). Min uppgift i projektet f.n. är att sälja in projektet gentemot företag och fastighetsägare som önskar komma i kontakt med cleantechföretag. Det kan handla om att energieffektivisera, integrera solceller i fasader och lägga på solfångare för värme på tak.

Om några veckor åker jag till Zanzibar och gör en marknadsunderökning om energi. Just nu är det en del planeringsarbete. Som tur har jag en bra kollega som arbetar febrilt med allt från visumansökning till att ordna internationellt körkort. Mer info om denna resa kommer självklart på denna blogg.
Varför Zanzibar kan man då fråga sig? Först och främst måste vi i Sverige hjälpa Afrika att utvecklas på ett hållbart sätt. Det måste dock ske på afrikanernas egna villkor. De måste själva styra över sin egen utveckling.  Men varför Zanzibar? Jo, det är ett relativt väl utvecklat område. Det finns även en utvecklas turistsektor. Zanzibar består av öar och det ger en naturlig avgränsning i jämförelse med fastlandet. Zanzibar har även brist på el. De är i behov av energi. Vad vore då inte bättre än solenergi i kombination med vindkraft?

Nu är det dags att fortsätta jobba. Det är lördag men mycket måste göras. Energirevolutionen lever vidare...

Filosifisk klimatdebatt

Idag skriver Folke Tersman, professor i praktisk filosofi, om klimatdebatten. Folke väljer att lyssna på FN:s klimatpanel och menar att vi måste agera trots bristen på fulländad kunskap. Han skriver även att det finns andra fördelar med att agera;

"Detta gäller exempelvis fler av de livsstilsförändringar som är på tapeten, såsom att vi bör äta mindre kött. Därigenom skulle folkhälsan förbättras samtidigt som färskvatten och andra resurser skulle kunna sparas och användas på ett vettigare sätt. Detsamma gäller de former för internationellt samarbete som vuxit fram i klimathotets skugga." LÄNK

Jag håller till fullo med Folke. Vi måste satsa på åtgärder som inte bara minskar klimatpåverkan. Åtgärderna måste även vara till nytta inom andra områden. Ett exempel är biståndsinsatser där vi kan hjälpa afrikaner att bygga upp hållbara samhällen baserade på förnybar energi, god vattenhushållning och miljöanspassade industrier. Fram till idag har vi i Sverige pumpat ut pengar till länder som inte medfört ökad tillväxt. Ett annat exempel är att vi i Sverige omedelbart måste  se till att det är lönsamt att producera sin egen el och sälja den ut på elnätet. Vidare att skattereglerna för vindkraftkooperativ fortsatt ska vara lönsamma.

Inom företagsvärden är utrycket "Det är bättre att fatta ett felaktigt beslut än inget beslut alls" väl myntat. En företagare måste fatta beslut trots brist på information. Även om det finns personer som är klimatskeptiska måste vi fatta beslut och välja väg. I annat fall kommer politiker grubbla och debattera medan förutsättningarna för mänskligt liv försämras.

Lite länkar

Ny order för Absolicon

http://www.absolicon.se/_fakta_om_solenergi/1080_nyheter_se.php

Energianvändningen minskar i Sverige. LÄNK


Lite länkar

Ny order för Absolicon

http://www.absolicon.se/_fakta_om_solenergi/1080_nyheter_se.php

Biogas

Se denna film om LRF på STCC med Team Biogas. LÄNK

RSS 2.0