Energirevolution

Jag har bloggat om energirevolutionen under ca två års tid nu. I år blev jag talesman för Kristdemokraterna i Västerås för miljö- och energifrågor. Nu är det dags att lansera energirevolutionen i Västerås. Nedan är en första skiss på en kort insändare i lokalmedia.
Det är dags för en energirevolution. Det handlar om ett nytt sätt att tänka inom energi. Vi behöver många energikällor i samverkan. Solenergi genereras när solen lyser. Vindkraft ger el när det blåser. Som baskraft har vi bioenergi i form av vattenkraft, kraftvärmeverk och tills vidare kärnkraft. Det nya med energirevolutionen är att vi öppnar upp för många små elkraftverk och värmeanläggningar. Energirevolutionen innebär att småhus har sin egen energianläggning. I första hand används energi för husbehov men överskottsenergi kan säljas ut på el- och ibland fjärrvärmenätet. För att lyckas med detta krävs elmätare som mäter utgående el. Det krävs kommunala energibolag som gör det ekonomiskt för hushåll att generera el och värme, energieffektivisera och sälja ut överskottsel och värme. Detta vill jag satsa på i Västerås!

Satsa på småskalig energi

Annika Helker från Svensk vindenergi, Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen och Linda Magnusson VD för O2 skrev i VLT att de vill rädda den lokalt ägda vindkraften i Sverige. I sin debattartikel lyfte de fram att antalet personer som köpt vindkraftandelar har rasat sedan Skatteverket aviserat att vindkraftkooperativ ska uttagsbeskattas.

Vi håller med om detta till hundra procent. Det vi gjort är att Eric Söderberg påverkat beslutsfattare genom brev och telefonsamtal till Kristdemokratiska riksdagsledamöter. Som vi förstått ligger frågan om uttagsbeskattning på Finansdepartementet. Där finns en rädsla för att vindkraftkooperativ ska bli attraktivt för företag som vill sänka sina skatter.

Vi köper inte detta. Vi vill istället agera för att det blir mer attraktivt att bli delägare i vindkraftkooperativ och andra kooperativ med förnybar energi. Vi beklagar också att förslaget om ett kapitalavdrag för vindkraftkooperativ inte kom med i vårpropositionen.

Frågan gäller skatt på mellanskillnaden mellan andelspriset och Nord Pools pris på el. Nord Pool sätter pris på marginalen efter det högre importpriset på kol. Skatteverket anser att vindkraftföreningarna betalar ett rabatterat pris som understiger marknadspriset. Saken är den att andelsägarna betalar för vad drift, underhåll och administration kostar. Självklart är denna kostnad lägre än elpriset på Nord Pool eftersom andelsägarna själva har investerat och tagit kapitalkostnaden.

Frågan kan jämföras med bostadsrättsföreningar där medlemmarna överlag betalar lägre avgift än hyran för dem som bor i motsvarande hyresrättslägenhet. Anledningen är att en del av räntekostnaden bär bostadsrättsägaren direkt. Den som är andelsägare i ett vindkraftkooperativ satsar på samma sätt sina egna pengar i vindkraftkooperativet.

Vår mening är att likheten med bostadskooperativ är så slående att vindkooperativen inte heller ska beskattas.

Vi anser också att kommuner som Västerås ska göra det enklare för företag och privatpersoner att producera sin egen el. Vi vill göra det möjligt för många fler små aktörer som producerar el. Det handlar både om kommersiella företag, ekonomiska föreningar och privatpersoner. Vi vill kämpa för detta på alla politiska nivåer.

 

Eric Söderberg, Kandidat till Kommunfullmäktige i Västerås och Riksdagen

Sofia Modigh, Kristdemokraternas toppkandidat till Riksdagen för Västmanlands län


En ny marknad

Pengar är kul! Tänk om skogarna kan få betalt för all syre och biologisk mångfald de producerar. Detta är faktiskt på gång i Åre. Det finns idéer inom forskarvärlden som håller på att konkritiseras till en ny marknad. Tanken är att skapa ett frivilligt system där företag och privatpersoner kan klimatkompensera vid konsumtion och låta pengar gå till skogs- och jordbrukare som förvaltar skogs-, ängs- och våtmarker på ett hållbart sätt.

Vad gör jag just nu?
Just nu undersöker jag olika möjligheter för ett ekologiskt lantbruk att ersätta fossil energi med förnybar energi.


RSS 2.0