Miljönyheter

Här visas lite uppgifter om den globala uppvärmningen från Nasa. Sprid gärna denna information. Gå in på Nasan hemsida och ta del av deras material om klimatförändringarna. Det är ett faktum att Arktis isar smälter, trots att vi har lite kallt i Norden.Förra årtiondet var det varmaste sedan mätningen började år 1880 och 2009 var det andra varmaste året. Solens instrålning har varit låg under under 00-talet, trots detta har temperaturen ökat. (Nasa)

Här visas en ny film från Nasa om klimatförändringarna. http://climate.nasa.gov/warmingworld/

År 2009 blev bland det varmaste året under de senaste 150 åren. SMHI

Januari 2009 var varmare än vad vi tror. SMHI

Dagen skriver om klimat och väder. Länk

Solenergi på Jorden
Fysiker i USA menar att de kan producera elektricitet med fusionskraft inom 2 år och kommersialisera detta om 15 - 20 år. DN

Vertikala vindkraftverk har installerats i Falkenberg Ny Teknik

Båt som drivs av solceller

Nästa år ska båten Planetsolar göra en världsomsegling med hjälp av solceller. Båten drivs av 38 000 solceller på ytan 500 kvadratmeter.
Det vore smart om båten kompletteras med segel också. Ny Teknik

Nyckelord: Solceller, solel, solfångare, förnybar energi, vindkraft, vattenkraft,
Tid och Energi

Tyvärr blir det inte så mycket tid för bloggen just nu. Istället för att blogga om nya lagkrav, energinyheter och småskalig energi kommer jag att arbeta med konkreta åtgärder de närmaste dagarna. Jag ska skriva en ansökan om en solelanläggning som ska in till Tillväxtverket å ett hotells vägnar på Zanzibar. Detta är ett arbete som får genomföras på den lilla tid som blir över.
Min kollega på Nestor åker samtidigt till Botswana med Cleanprojektet. De ska genomföra en marknadsstudie om förutsättningarna för cleantech i landet. Länk till Clean export

Svartådalens Energiprojekt

Energiprojektet SUNE, (Svartådalens utsläppsneutrala energi), fortsätter framåt. Jag arbetar med fallstudier för hushåll och privatpersoner där vi tittar på kostnadseffektiva alternativ och energieffektivisering.
I måndags genomfördes också det första referensgruppsmötet för projekter där bl.a. Sala Heby Energi fanns representerade.
Det har blivit en del sena kvällar och många möten. Nu är det dags att fokusera på de verksamheter som är med. Det är ca 10 företag och några hushåll.

Ett steg på vägen

Det kommer att bli enklare att mata in el på nätet från småsklig vindkraft och solceller. LÄNK

Grönlandsisen blir allt tunnare

Grönlandsisen blir allt tunnare, se länk till Sveriges Radio.

Rapport rapporterade om att klimatpanelen behöver förbättras. Rapport.

I helgen läste jag ut boken "The Vanishing Face of Gaia" av James Lovelock. Lovelock är själv klimatskeptiker fast åt andra hållet. Han menar att IPCC dragit fel slutsatser och att klimatet kommer bli mycket värre än vad klimatpanelen förutspår. Han visade att den observerade medeltemperaturen och havens höjning har överträffat IPCC:s prognoser fram till idag. Lovelock menar att vi troligtvis bara har några årtionden kvar innan havsnivån smälter. Han förutspår att isberg som smälter till en början kommer att kyla ned haven. Men när den isen smält höjs temperaturen och det kommer ske snabbt.
Det var Lovelock som kom med teorin om att jorden har självreglerande system på ungefär samma sätts som en organism och hans teori heter nu "Gaia-teorin". Som kuriosa är han för kärnkraft och skeptisk mot bioenergi.

Miljöaspekter från kärnkraft

Denna vecka har det varit fullt upp med många möten och sena kvällar. Bloggeriet har därför legat lågt. Däremot har det inträffat en hel del roliga saker. Jag arbetar f.n. med energikartläggningar av hushåll och lantgårdar. I förrgår träffade jag en bonde som vill konvertera torkfläkt som går på olja till flis.
Måste erkänna att det känns lite nördigt det här, men det är faktiskt spännande och kul...
Det är häftigt att prata om kärnkraft, vind, sol osv. men det gäller också att gröta in sig i detaljerna.

Kärnkraft
Här kommer en länk om miljöaspekter för uranbrytning. Jag ställde frågan till SKB och fick nu svar genom en länk till en webbsida. Jag blir själv mer och mer positiv till kärnkraft, men jag är mot att kärnkraftsfolket ofta talar negativt om förnybar energi. Kärnkraft behövs, men också vattenkraft, solenergi och bioenergi.
Länk: http://www.world-nuclear.org/info/inf25.html

En av de främsta forskarna på miljöområdet, James Lovelock, som kom fram med Gaia-hypotesen och Gaia-teorin, är för kärnkraft. Jag kommer recensera hans senaste bok under helgen. Det var han som också kom på det här med att freoner påverkar ozonskiktet negativt.

Vad är Energirevolutionen?
Energirevolutionen handlar om småskalig förnybar energi. Vi är vana med storskaliga system för el- och värmeproduktion. Nu går vi mot ett samhälle där var och en kan producera sin egen el och sälja ut överskott på el- och fjärrvärmenätet. Det kommer ny teknik inom energi men också elnät samt automation. Politiker med sina lagar hänger inte riktigt med och det är därför viktigt att sprida information för att påverka.
Dessa små energislag utgör komplement till stora kraftverk. Men det handlar även om nya inkomstmöjligheter och sätt att minska sitt energianvändning. Tänk om vi kunde få samma entusiasm för energiinvesteringar som nya kök...


IPCC börjar vakna

IPCC har varit rätt dåliga på att sprida information som vanligt folk förstår. Det är väl därför många klimatskeptiker fått utrymme i media. Nu har IPCC äntligen börjat vakna och skriver hur de arbetar. De ska nu börja ta fram den femte rapporten som ska presenteras om tre år.
Här kan du läsa IPCC:s senaste statement:
http://www.ipcc.ch/pdf/press/ipcc-statement-principles-procedures-02-2010.pdf

Ny webbsida om vindkraft

www.vindlov.se är en samlingssida för vindkraftbranschen och drivs av bl.a. Energimyndigheten.

Installerad vindkraft i EU är störst

Vindkraft utgjorde den största energikällan som det investerades i under 2009 enligt organisationen European Wind Energy Association (EWEA). 39% av all energikapacitet som det installerades i under 2009 var vindkraft följt av gas (26%) och solceller på 16%.
Totalt utgjorde förnybar energi 61% av nyinstallerade kraftverk under 2009.

Länkar:

click here to download the pdf with full analysis of the data.

Please click here to see the video of the annual statistics launch.

For broadcasters: please click here to download the video in broadcast standard quality.


RSS 2.0