BP och ryska Rosneft satsar på Arktis

Idag gick BP:s koncernchef Carl-Henrik Svanberg ut med att BP och Rosneft ska exploatera Arktis. Självaste Putin offentliggjorde affären.

Detta visar att kortsiktiga ekonomiska intressen är viktigare än klimathotet och den biologiska mångfald som finns i Arktis. Klimatförändringarna medför att Arktis öppnas och frigörs från is vilket möjliggör att oljebolagen kommer att tjäna betydande pengar. Vi kan räkna med att sista droppen olja kommer att utvinnas vilket påverkar den globala uppvärmningen. GP DN SvD DI NyTeknik

Tyvärr går det nog inte att göra något åt klimatförändringarna eftersom människor vill utvinna all olja, kol och naturgas. Jag börjar själv bli skeptisk till att det går att påverka bolag som BP att förändra sin policy.

Klimatskeptiker som menar att klimatforskarna skulle vara sponsrade av starka intressen borde fundera på om inte klimatskeptiska forskare erhåller pengar från oljebolagen. Det är ju rätt sannolikt att oljebolagen vill påverka forskare att tona ned konsekvenserna med förbränning av växthusgaser. (mer om klimatskeptiker, MA)

Jag menar att det enda sättet att stoppa oljebolagen är att helt enkelt sluta handla deras produkter. Den enda vägen till att minska utsläppen av växthusgaser är att säga stopp och ställa om. Själv har jag valt att sluta med fossilt bränsle till bilen. Biogas fungerar lika bra och produceras av biologiskt avfall. Det är dags att var och en säger stopp till bensin och diesel!

Men det krävs också att politiker fattar beslut som gynnar förnybar energi och energieffektivisering. Vidare kan stora företag, kommuner och andra organisationer ställa om till att använda fordon och arbetsmaskiner som går på förnyelsebara drivmedel.

Här är 5 tips på hur du kan ställa om till att bli fossilfri och utsläppsneutral:
1. Köp el som är märkt med Bra Miljöval eller dylikt.

2. Ställ om värmekällan i hushållet till förnybart, t.ex. solvärme, värmepump, pellets, fjärrvärme osv. Om värmebolaget kör med kol kan du göra allt för att påverka dem.

3. Välj en bil som går på biogas, el, etanol eller annat förnybart bränsle när du byter bil. Det finns också konverteringssatser för befintliga fordon. Min mening är att biogas är den klart bästa bränslet idag med tanke på miljön och kostnader.

4. Välj produkter som håller länge och ta hänsyn till transporter vid inköp. Köp helst miljömärkta produkter.

5. Använd alltid muskelkraft i första hand. Cykla till jobbet, gå i trappor osv. samt åk kollektivt om det är möjligt.Solceller, solenergi, förnybart, solvärme, vattenkraft, vindkraft, bioenergi, biobränsle

Storskalig vindkraft, bra eller dåligt

Energirevolutionen handlar främst om att påverka politiker till att fatta beslut som gynnar fastighetsägare (hushåll och företag) att producera el och värme småskaligt. Ett exempel är att det borde vara ekonomiskt att sälja överskottsel tillbaka till elnätet. Ett krav är att fastighetsägare som gör detta ska kunna dra av för den el som går tillbaka till elnätet. Det skulle kunna få igång energibesparingen i Sverige markant.

Men jag skriver även om vindkraft och övrig kraft i allmänhet. På bloggen behandlas även roliga nyheter inom energi och jag kommenterar gärna debattinlägg på olika webbsidor.
Sedan är det alltid roligt med kommentarer på bloggen, även om debattörerna inte håller med mig. De senaste kommentarerna handlade om storskalig vindkraft. Är det bra eller dåligt? Kommentera gärna frågan på bloggen.
Solceller, solvärme, solenergi, vindkraft, vattenkraft, miljöteknik, cleantech

Replik om vindkraft i DN

Nu har Svensk Vindenergi skrivit en replik i DN till Lars Jonssons och Jan Troells artikel. DN
Men det kanske är på tiden att designa vindkraftverken. Här kanske konstnärer kan få en viktig roll.
För övrigt håller jag med Svensk Vindenergi. Vi får räkna med vindkraft i framtiden...

Konstnärer och vindkraft

Det är alltid roligt med kommentarer, oavsett om man håller med mig eller inte. Se föregående inlägg om konstnärer som debatterar vindkraft.
Jag kan hålla med om att de inte är de vackraste skapelserna. Det skulle behövas konstnärer, arkitekter m.fl. som ritar snyggare vindkraftverk.Man kan säkerligen arbeta med färger som inte syns lika bra som vitt och få vindkraftverken att smälta in i landskapet. Men  jag håller med kommentaren om att vi måste satsa på vindkraft. Det är en del av framtidens energikällor.

RSS 2.0