Japan satsar på solkraft och fler nyheter

Här kommer några nyheter från de nyhetsbrev jag prenumererar på.

Solpaneler kan bli obligatoriskt i Japan. Läs här.

Plast kan bli olja med solenergi. Läs här.

LRF har fått upp ögonen för energimarknaden. Läs här

Det blir svårt att få igång marknaden med förnybar energi i traktorer eftersom fossildiesel är subventionerat. Läs här.


Taggar: Solvärme, solkraft, solceller, bioenergi, pellets, flis, bioolja

Energirevolutionen är igång

Nu har äntligen energirevolutionen kommit igång på allvar. Några energibolag har vaknat. Fortum erbjuder nu på helsidesannonser i Svenska Dagbladet att de köper el från hushåll. Fortum Elbolaget  Bixia marknadsför också att de köper egen producerad el. Bixia Jag vet att Mälarenergi och Sala Heby energi också kan köpa el, även om de inte marknadsför det än.

Energirevolutionen går ut på att många människor producerar sin egen energi och säljer överskottet ut på el- och fjärrvärmenäten.

Även om det går trögt med lagstiftningen kommer nya regler som får fart på energirevolutionen. Det verkar som om fjärrvärmenäten kommer öppnas upp för nya aktörer (läs tidigare inlägg). En bostadsrättsförening skulle kunna producera sin egen värme och sälja överskottsvärmen ut på fjärrvärmenätet. En familj kan använda solceller för den egna elen och sälja ut en del på elnätet.

Parallellen med energirevolutionen är it-revolutionen. Vi gick från stordatorer till hemdatorer. Nu kommer vi se fler som producerar sin egen el med små energianläggningar.

Ett personligt exempel är att en studiecirkel i Sätra brunn precis producerat 10 kilowattimmar el med en säck ved. Tekniken heter gengas. Deltagarna förgasade ved i en förgasningsanläggning, ledde ut gasen till en B-20-motor och in i en generator. Vipps så kunde vi driva 2 byggfläktar. Vi nådde upp till ca 17 KW effekt. Det är ungefär 17 dammsugare som är igång samtidigt. 

Det vore kul om vi kan förse ett hus med el från solceller och värme från solfångare. När solen inte lyser slås gengasmaskinen igång och förser huset med el och värme från kylvattnet. Ingenting är omöjligt!Nyckelord: Solceller, solvärme, förgasning, gengas, bioenergi, pellets, flis, vindkraft, egen el,

Tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten

Utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten har lämnat in betänkandet "Fjärrvärme i konkurrens" till Näringsdepartementet. Detta innebär att det kan skapas konkurrens på fjärrvärmenäten.

Detta är ytterligare ett steg i energirevolutionen till system med småskalig energi. Rent konkret kan det innebära att stora kommunala energibolag får konkurrens av små aktörer. Det kan handla om fastighetsägare som producerar sin egen värme och el och säljer överskottet ut på fjärrvärme- och elnätet.

Jag pratade precis med en representant för en leverantör som har en egen pilotanläggning för produktion av el och värme från biomassa. De använder sig av förgasningsteknik och deras anläggning som nu byggs i Piteå (Pite energi) kommer att producera värme för ca 350 hushåll och ca 15 GWh el/år. Leverantören ser positivt på utvecklingen och ser en ny marknad med flera leverantörer av fjärrvärme till samma fjärrvärmenät. De kan då leverera anläggningar till fler producenter.

Nu är det viktigt att sprida resultatet från utredningen till politiker och tjänstemän. Jag ska själv bidra med att organisera en studieresa till Piteå och intresserade får gärna följa med.

Länk till utredningen: http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/73/92/fe97accc.pdf


Nyckelord: Fjärrvärme, bioenergi, förgasning, flis, pellets, solvärme, solfångare

Bin Ladin och Energirevolutionen

Vilka konsekvenser får Bin Ladins död för energirevolutionen?

Knappast några märkbara. Men däremot får Rysslands beslut om att satsa på miljöteknik rätt märkbara konsekvenser för min del. Putin har gått ut med att de ska satsa på miljöteknik och främja svenska företag som vill etablera sig i landet. Just nu är avfallshantering prioriterat då ryssarna fortfarande slänger allt skräp i samma hög.
Jag ska sätta mig på skolbänken igen och plugga in ryska språket. Detta borde kunna generera lite jobb/uppdrag i det stora grannlandet i Öster.

Min fru är också från Ryssland och vi väntar barn så det blir även till att lära sig språket för att hänga med i familjekonversationerna.

RSS 2.0