Dagens arbete

Idag är jag pappaledig och ägnar tiden till att busa och prata med lillen. Nu har han precis somnat och jag fick lite tid över till annat. Det blev därför en insändare till Västmanlands Nyheter och Västerås Tidning, se nedan. Jag skrev denna tidigare, men den blev aldrig publicerad i VLT.

I veckan deltog jag på ett seminarium om översiktsplanen för Västerås. Vlt skrev inte en rad om detta! Man börjar undra vad de arbetar med där på redaktionen. Jag vet flera vänner som sagt upp prenumerationen. Kan detta bero på att Vlt effektiviserat bort alla journalister?


Satsa på landsbygden


För oss kristdemokrater i Västerås är det viktigt att människor utifrån sina egna drömmar, får bo och leva var de vill. Samtidigt måste vi alltid se till miljöaspekter, ökade kommunala kostnader och sociala aspekter när beslut fattas.

Den rödgröna minoriteten i Västerås har genom ett antal särskilda yttranden i byggnadsnämnden stadfäst en skeptisk hållning gentemot om- och nybyggnation på landsbygden. Ett nämndmöte handlade företrädesvis om ändrade planer för sommarstugeområden som kan utvecklas till permanentboende med normal standard. Jag anser att denna skeptiska inställning är oroväckande eftersom de rödgröna politikerna visar att de inte tror på de enskilda människorna.

Min mening är att vi måste tillmötesgå de entreprenörer och enskilda familjer som vill bosätta sig utanför stadskärnan. Låt oss införa en princip där vi för en dialog med privatpersoner som vill bygga. En dialog med syftet att få människor på frivillig grund visa hur de minskar sin totala energianvändning, löser avloppsfrågor och transporter. Genom frivilliga överenskommelser kan vi höja Västerås över givna lagkrav. Det bör också vara upp till entreprenörer och byggherrar att visa hur de kan minska utsläpp och spara kostnader för kommunen. Om vi börjar arbeta tillsammans mellan politiker, tjänstemän, entreprenörer och privatpersoner, kan vi sätta Västerås på kartan som en energismart kommun, både för stad och landsbygd.

Erfarenhet har visat att kommunala önskemål också väcker tävlingslust hos entreprenörer. Västerås har höga krav på energieffektivitet i nya byggnader som staden äger. Numer har energieffektivitet blivit en konkurrensfördel även i privata projekt. Nu är det dags att få igång samma tävlingsanda i småhusprojekt.

Jag vädjar nu till den rödgröna minoriteten att omvärdera sina principer. Vi kristdemokrater kommer i varje fall att verka för en hållbar landsbygdsutveckling. Vi vill säga ja till nya projekt!

Eric Söderberg
Ledamot av Byggnadsnämnden i Västerås Stad

Nyckelord: Stadsplanering, samhällsplanering, samhälle, miljö, översiktsplan politik, energieffektivitet, avlopp, bredband, Solel, solelpark, solcellspark, solcellsmodul, solenergi, solfångare, solfångaranläggning, värmepump, bioenergi, förnybar, förnybart

RSS 2.0