Vindkraften ökade 2013

"Produktionen av el från vindkraft fortätter att öka och kommer troligen att passera 9,3 TWh i år. Den hittills högsta veckoproduktionen är 0,38 TWh och rekordet sattes vecka 49." Energimyndigheten

Är bensin fossilfritt?

I Svenska Dagbladet går att läsa att hela 22% av svenskarna tror att bensin är ett fossilfritt drivmedel och lika många (22%) har för sig att även diesel är fossilfritt. SvD

Vindkraften slår rekord

DI skriver om att vindkraften slagit rekord i Sverige. En vecka i oktober producerade svensk vindkraft 320 GWh el.
 
http://www.di.se/artiklar/2013/11/29/svensk-vindkraft-slar-rekord/

SERO vill se höjd kvotplikt

"Föreningen för Förnybar Energi och Energieffektivisering, SERO, begär i en skrivelse att kvotplikten höjs kraftigt så att bättre balans uppstår mellan tillgång och efterfrågan på elcertifikat och priset återgår till tidigare nivåer..."
 
"SERO föreslår att det införs differentierad tilldelning av elcertifikat så att mindre kraftverk får en något högre tilldelning för att kompensera för högre produktionskostnader. Detta motiveras av att mindre anläggningar ger större samhällsnytta per kWh och är det vanliga även i andra europeiska stödsystem." http://branschnytt.com/artikel/1/energi/7335/sero-vill-se-hojd-kvotplikt
 
Jag sitter med som ersättare i SEROs styrelse. Det är ett gediget arbete som bedrivs av SERO. Just nu arbetar man med ett erbjudande för elbolag att köpa in solel. Vidare finns stora möjligheter att påverka beslutsfattare. Det är mest seniorer som är aktiva i styrelsen. Visst är det bra med erfarenhet, men det vore kul med fler yngre aktiva och gärna tjejer.

Kontakta gärna SERO om du är intresserad. www.sero.se

RSS 2.0