Göran Hägglund och Energirevolutionen

Äntligen har Göran Hägglund (KD) vaknat och börjat prata om energifrågorna.
I sin artikel "Elmarknaden måste tyglas" i GP skriver han att konkurrensen på elmarknaden måste stärkas. Han menar också att detta måste innefatta nätavgifternas nivå och utformning samt att de dominerande bolagens ställning ska bevakas med hökögon. Han erkänner även att Alliansregeringens satsning på samägande av svensk kärnkraft och misslyckats vilket medfört att Vattenfall, Eon och Fortum inte priskonkurrerar.

Hägglund är också kritisk till att människor tvingas spara på el på bekostnad av personlig levnadsstandard. GP

Jag anser att det är bra att Göran börjar diskutera detta utifrån ett kristdemokratiskt perspektiv. Det här med statlig reglering är inget som är främmande för KD när marknadsekonomin inte fungerar på det sätt som vi människor önskar. Han lyfter även fram ekologisk och social hållbarhet i frågan om minskad energikonsumtion. Självklart ska vi minska energikonsumtionen, men inte på bekostnad av människors hälsa.
Göran menar avslutningsvis att det behövs en uppgörelse med Socialdemokraterna. Detta är självklart bra och marknaden behöver långsiktiga spelregler för att fungera.

Men hur blir det med småskalig energi?
Politiker har fortfarande svårt att se möjligheterna med många små energikällor samtidigt som vi minskar energianvändningen. Hushåll och kommersiella fastigheter kan energieffektivisera och minska sin konsumtion av el och värme genom solfångare, solpaneler, småskalig vindkraft och mikroskalig vattenkraft samt bioenergi. Genom detta minskas behovet av el från elmarknaden, vilket möjliggör att det skapas mer tillgänglig el på elmarknaden. Det betyder också  att Sverige kan exportera el till andra länder. Detta är också en folkrörelse som engagerar många människor i Sverige idag. Det är helt enkelt det civila samhällets sätt att ta saken i egna händer och lösa problemen på egen hand.

Det regeringen måste genomföra är att göra det enklare att sälja överskottsel, från t.ex. solpaneler, tillbaka till elbolagen. Visst går det idag, men det är krångligt och dyrt.

Nyckelord: Solceller, solpanel, solfångare, vindkraft, vattenkraft, flis, pellets, bioenergi

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0