Välj rätt elbolag

Mitt elbolag är inte så rent som jag trodde enligt Smutselskollen.se.
Mälarenergi använder 26% fossil energi, 22% kärnkraft och 52% förnybart. Sedan kan man faktiskt, som jag gjort, välja miljömärkt el eller hos Mälarenergi vattenkraftel. Testa gärna ditt elbolag på http://smutselskollen.se

Nya bud om egenproducerad el

Regeringen föreslår i budgetpropositionen sänkt skatt för mikroproduktion av förnybar el. Det nya är att regeringen föreslår avdrag för upp till 20 000 kWh/år, dubbelt så mycket som föreslogs i nettodebiteringsutredningens slutbetänkande. Dessutom kan fastighetsägarna komma överens med sitt elbolag och sälja överskottsel tillbaka till elbolaget ifråga. RegeringenDags att börja blogga igen

Märkligt att någon läser denna blogg då jag inte skrivit på ett tag. Jag har i mina uppdrag bloggat som projektledare istället. Nu är det dock dags att återuppta denna blogg. Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att få fart på förnybar energi.
 
I juni presenterades ett betänkande, Beskattning av mikroproducerad el m.m., till Anders Borg. Enligt detta skulle ett nettodebiteringssystem för mikroproduktion av förnybar el komma i konflikt med mervärdesskattedirektivet. Nettodebitering bör därför inte införas för förnybar el. "Mikroproducenter ska istället få en skattereduktion som ungefär motsvarar det belopp producenten skulle ha tjänat i ett nettodebiteringssystem." Det handlar i runda slängar om 10 000 kilowattimmar per år vilket ger maximalt ca 6 000 kr per år i skattereduktion. Betänkandet föreslår att lagstifning kompletteras med skattesänktningar för mikroproduktion av förnybar el.
 
Nja säger jag. Först för att detta verkar krångligt och byråkratiskt. Sen har vi fastnat i att man inte ska producera mer el än vad man gör av med. Varför inte producera mer än man behöver och låt hushåll sälja överkott ut på elnätet. Vi har ju behov av energi. Det måste också vara enkelt för vanligt folk att förstå konceptet.
 
 

RSS 2.0