Veckorapport

Den här veckan har varit fullt upp.
I måndags åkte jag med två grabbar från Svartådalen till Läppeställaren i Läppe. Vi tittade på en maskin som producerar pellets. Det var riktigt intressant. Det går faktiskt att pelletera det mesta, av gräs, sågspån m.m.

Under veckan har 2 årsstämmor genomförts.

Idag har jag kämpat med en ansökan till Tillväxtverket för kunds räkning.

Och så till en intressant nyhet. I Japan och andra länder är det vanligt med egen producerad el av gas. Se länk

http://www.energi-miljo.se/aktuellt/senaste-nytt/mikrokraftvarme-drojer-for-sverige/

Miljöaspekter från kärnkraft

Denna vecka har det varit fullt upp med många möten och sena kvällar. Bloggeriet har därför legat lågt. Däremot har det inträffat en hel del roliga saker. Jag arbetar f.n. med energikartläggningar av hushåll och lantgårdar. I förrgår träffade jag en bonde som vill konvertera torkfläkt som går på olja till flis.
Måste erkänna att det känns lite nördigt det här, men det är faktiskt spännande och kul...
Det är häftigt att prata om kärnkraft, vind, sol osv. men det gäller också att gröta in sig i detaljerna.

Kärnkraft
Här kommer en länk om miljöaspekter för uranbrytning. Jag ställde frågan till SKB och fick nu svar genom en länk till en webbsida. Jag blir själv mer och mer positiv till kärnkraft, men jag är mot att kärnkraftsfolket ofta talar negativt om förnybar energi. Kärnkraft behövs, men också vattenkraft, solenergi och bioenergi.
Länk: http://www.world-nuclear.org/info/inf25.html

En av de främsta forskarna på miljöområdet, James Lovelock, som kom fram med Gaia-hypotesen och Gaia-teorin, är för kärnkraft. Jag kommer recensera hans senaste bok under helgen. Det var han som också kom på det här med att freoner påverkar ozonskiktet negativt.

Vad är Energirevolutionen?
Energirevolutionen handlar om småskalig förnybar energi. Vi är vana med storskaliga system för el- och värmeproduktion. Nu går vi mot ett samhälle där var och en kan producera sin egen el och sälja ut överskott på el- och fjärrvärmenätet. Det kommer ny teknik inom energi men också elnät samt automation. Politiker med sina lagar hänger inte riktigt med och det är därför viktigt att sprida information för att påverka.
Dessa små energislag utgör komplement till stora kraftverk. Men det handlar även om nya inkomstmöjligheter och sätt att minska sitt energianvändning. Tänk om vi kunde få samma entusiasm för energiinvesteringar som nya kök...


Energirevolutionen kommer igång i höst

Det går långsamt med energirevolutionen. Två steg framåt och ett steg bakåt. För min del har det varit en del sommarledigt och sen startade hösten med att allt hände på en gång. Den här veckan har jag hjälpt två jordbrukare med en ansökan till Energimyndigheten om att bygga en flisanläggning.
EnergiCirkeln i Svartådalen är också på gång. Vi är tre personer som planerar för en studiecirkel om förnybar energi. Tanken är att deltagarna praktiskt ska få bygga om motorer för att klara biodiesel och biogas eller bygga mindre vindkraftverk.
Ett annat projekt är Clean som startas nu under hösten. Jag har lagt ner en hel del energi på att få fram mina önskemål för projektet. Se länk Projektet ska få igång tillväxten för miljöteknikföretag i Östra Mellansverige. Miljöteknikföretag, eller cleantech som det heter på finspråk, får hjälp med export, verksamhetsledning m.m. där Nestor AB är en av flera leverantörer (det är på Nestor som jag arbetar). Min uppgift i projektet f.n. är att sälja in projektet gentemot företag och fastighetsägare som önskar komma i kontakt med cleantechföretag. Det kan handla om att energieffektivisera, integrera solceller i fasader och lägga på solfångare för värme på tak.

Om några veckor åker jag till Zanzibar och gör en marknadsunderökning om energi. Just nu är det en del planeringsarbete. Som tur har jag en bra kollega som arbetar febrilt med allt från visumansökning till att ordna internationellt körkort. Mer info om denna resa kommer självklart på denna blogg.
Varför Zanzibar kan man då fråga sig? Först och främst måste vi i Sverige hjälpa Afrika att utvecklas på ett hållbart sätt. Det måste dock ske på afrikanernas egna villkor. De måste själva styra över sin egen utveckling.  Men varför Zanzibar? Jo, det är ett relativt väl utvecklat område. Det finns även en utvecklas turistsektor. Zanzibar består av öar och det ger en naturlig avgränsning i jämförelse med fastlandet. Zanzibar har även brist på el. De är i behov av energi. Vad vore då inte bättre än solenergi i kombination med vindkraft?

Nu är det dags att fortsätta jobba. Det är lördag men mycket måste göras. Energirevolutionen lever vidare...

EnergiCirkelnOvan visas en bild på ett flygplan som drivs med solceller och bränsleceller.
Se denna film LÄNK

Energirevolutionen är nästa högkonjunktur

Denna blogg handlar om de nya marknaderna för förnybar energi och cleantech. Den handlar även mig och mitt engagemang för att få till en Energirevolution. Tanken är även att det ska bli till en historia i romanform. Den historien har dock inte riktigt kommit igång.

Energirevolutionen börjar i det lilla. Igår grillade jag tillsammans med 2 nyblivna vänner i Svartådalen. Vi pratade ihop oss inför höstens EnergiCirkel som vi ska starta tillsammans med Studiefrämjandet. EnergiCirkeln kommer att bestå av 2 grupper, en bränslegrupp och en elgrupp. Bränslegruppen får bygga om motorer för biogas och biodiesel samt komma igång med småskalig tillverkning av bränsle. Elgruppen riktar in sig på att anpassa ett hus för solcellsel. Det kan även handla om att producera el med biogas, småskalig vattenkraft mm. Målet är att få ett hus som är oberoende av el utifrån.

Syftet med EnergiCirkeln är att komma igång snabbt. Vi börjar tillsammans från 0 utan några egentliga bidrag eller större förberedelser. Meningen är inte att göra något storskaligt, utan syftet är att vi ska lära oss de olika teknikerna och söka efter information på YouTube, hos leverantörer, webbsidor m.m. Parollen är "Just Do it and Do it Better!".

Är du intresserad? Kontakta mig i så fall. Du hittar adressuppgifter på www.nestor.se, konsulter, Eric. Kanske kan vi starta en EnergiCirkel i just ditt län?

Visualisera dina mål
Det svåraste med att driva projekt eller förvalta ledningssystem är att få alla att arbeta mot uppsatta mål. Ett sätt är att göra som den japanska bilindustrin som visualiserar mål, instruktioner m.m. på ett enkelt sätt. Jag har därför arbetat tillsammans med en illustratör för att visualisera hur energiprojekt kan gå till. Bilderna kommer självklart att läggas upp på denna blogg.

Flyg jorden runt i ett solcellsflygplan
Snart är det möjligt att flyga med ett solcellsdrivet flygplan. Flygplanet heter Solar Impulse som har 61 meters vinge klädd med solceller. LÄNK


Nyheter

Flyg jorden runt i ett solcellsflygplan
Snart är det möjligt att flyga med ett solcellsdrivet flygplan. Flygplanet heter Solar Impulse som har 61 meters vinge klädd med solceller. LÄNK

Bidrag för solceller
Nu är det möjligt att söka bidrag för solcellsprojekt. Se följande LÄNK. LÄNK till Solar Impulse

EI ger tillstånd för ledning till vindkraftpark i Kattegatt
Universal Wind Offshore Transmission AB får tillstånd att bygga och driva en 61 kilometer lång ledning mellan Stora Middelgrund vindkraftpark i Kattegatt och ett ställverk i Halmstads kommun. Det har Energimarknadsinspektionen (EI) beslutat. LÄNK

Förädling av energigrödor
Energimyndigheten har en ny utlysning för "Förädling av energigrödor". Se LÄNK

Mer vindkraft med smarta turbinblad LÄNK

Vindkraft i nationalparker
Det vore olyckligt om vindkraftverksprojektörerna inte tar hänsyn till miljön. Det får finnas en gräns för snurrornas utbredning. Min mening är att det får prövas från fall till fall. LÄNK

Klimathotet
Aftonbladet skriver om klimathotet. Självklart måste allt låta som om världens undergång redan är här. Kofi Annan menar i artikeln att svält och andra katastrofer redan drabbar fattiga i världen. LÄNK Faktum är att vi måste agera nu för att inte förändra klimatet så att uppvärmingen leder till framtida katastrofer. Vi måste helt enkelt förändra sättet att producera energi och börja använda förnybara bränslen vid transporter.

EU-valet

Idag är jag lite småhängig. Jag har under veckan deltagit i KD:s valkampanj och satt upp skyltar, delat ut infoblad till grannar och stått i valstugan. Det har även blivit löpning i backar och vandring på Svartådalens vandringsled. Jag är nog helt enkelt övertränad. Vad kan då vara bättre än att ägna en halvdag åt infosökning om politik och energi?

Jag har undvikit partipolitik i denna blogg, men nu är det val och det är viktigt att folk röstar.  I Sverige är Kristdemokraterna ett litet parti, men i EU är partiet med i gruppen EPP, European People´s party som är med i den största politiska gruppen i EU-parlamentet. Med Anders Wijkmans arbete bakom sig kommer Kristdemokraternas nya parlamentariker att komma till ett dukat bord. Sammanfattningsvis har KD följande energi- och miljöpolitik på EU-nivå:

- Klimathotet. KD vill avsätta mer i budgeten för klimatåtgärder, både inom EU och globalt. Bl.a. minska utsläppen av koldioxid med 30 procent till 2020.

- Rädda Östersjön, bl.a. införa individuella fiskerättigheter och förbjuda fosfater i tvätt- och diskmedel.

- Hållbar tillväxt: Det finns en massa viktiga punkter men det handlar i stort om att hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt förenas vilket vi i Sverige visat exempel på. Vi kan "exportera" Sverige miljö och energipolitik.

Jag valde Kristdemokraterna eftersom de har en ansvarsfull politik. Jag sympatiserade tidigare med Moderaterna men kan bara inte tro på att marknaden fixar allt. Kolla gärna in följande länkar:

http://dialoguetv.epp.eu/

http://www.epp-ed.eu/home/en/aboutus.asp

http://www.mittskal.se/Regeringens arbete på energiområdet

Regeringen har tillsatt en utredning om minskad energianvändning inom de areella näringarna. Tanken är att få fram förslag och möjliga åtgärder för att spara energi samt se över hur fossila bränslen kan ersättas vid uppvärmning.
Min kommentar till detta är att det inte behövs så mycket mer utredningar. Kunskapen finns redan. Nu gäller det att ställa om praktiskt. LÄNK


Regeringen har presenterat "En sammanhållen klimat- och energipolitik". "Sverige ska visa ledarskap för att möta klimatutmaningen både internationellt och genom de åtgärder vi gör i Sverige. avfallsanläggningar, jord- och skogsbruk, vattenbruk samt delar av industrin."
Förutom allt som redan debatterats i media om 40% minskning av koldioxidutsläpp m.m. har regeringen en del intressanta nyheter.
- Målnivån för elcertifikatsystemet höjs till 25 TWh till år 2020 jämfört med 2002 års nivå.
- Villkoren för anslutning av förnybar energiproduktion till elnätet förbättras.
- Utveckling av biogas för fordon ska stimuleras.
- Landsbygdsprogrammet ska utnyttjas för stöd till förnybar energi
- Handlingsplan för energieffektivisering
- Handlingsplan för fossiloberoende fordonsflotta. "Målet är att Sverige år 2030 har en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen."

Länk till  "En sammanhållen klimat- och energipolitik"


Nu måste regeringen agera för att göra det enkelt att ansluta små mikrokraftverk till elnätet. Det måste bli lönsamt att producera sin egen el och sälja överkott ut på nätet. Det är just det som är energirevolutionen. Jag vill själv vara med på tåget och delta som entreprenör.

Regeringen har släppt ett slutbetänkande av Energinätsutredningen där Kjell Stenman är utredare.  LÄNK

Jag ska fortsätta dagen med att studera betänkandet, men det är på över 100 sidor... Återkommer.

Senaste nyheter om energi

Ett helt nytt batteri har sett dagens ljus skriver Ny Teknik. LÄNK

Motvind för Sveriges vindkraftkooperativ. "För O2 El skulle detta kunna innebära att det elpris på 13 öre/kWh som medlemmarna i dag betalar blir cirka 50 procent högre. Detta eftersom elpriset på den nordiska elbörsen Nordpool ligger på cirka 40 öre och uttagsskatten då skulle bli cirka 7 öre/kWh." LÄNK
Helt sjukt
anser jag! Vindkraftel ska självklart gynnas. Om Skatteverket höjer skatten måste regeringen ändra lagen.

Renare kolkraft i Kina Kina satsar på kolkraft vilket oroar mig starkt. Rent tekniskt spelar det inte så stor roll vad vi i Sverige gör om Kina, USA och Ryssland fortsätter med sina utsläpp. MEN, Sverige kan ses som ett gott exempel. Vi har förenat ekonomisk tillväxt med minskade utsläpp. Låt oss fortsätta vara föregångare och satsa rejält på förnybar energi.

It-entreprenören Niklas Zennström engagerar sig i klimathotet. LÄNK Det är kul att fler rika börjar få upp ögonen. Jag hoppas han också börjar satsa riskkapital på cleantech. Zennström är dock försiktig än så länge eftersom riskerna fortfarande är stora.

Klimatskeptiker i riksdagen. Amerikanen Roy Spencer är forskningschef vid University of Alabama och bjöds in till riksdagen. LÄNK

Hållbar Energi

Igår, torsdag, besökte jag Sätra brunn och pratade om energi. Vi är ett gäng som arbetar med en förstudie inför ett Leader-projekt där energi är en del. Projektet benämns "Hållbara bygder" och ska främja hållbar landsbygdsutveckling vad allt det innebär.

Martin Saar som bl.a. driver webbsidan Ställ om på Svt pratade allmänt om konsumtion och energifrågor. Det blev rätt mycket intressanta diskussioner om allt från kornas utsläpp av metan till energiförbrukning för förpackningar. Hans poäng var att vi ska titta på hela produktlivscykeln för livsmedel och beräkna utsläppen utifrån det. Stockholmsbornas största klimatpåverkan är från konsumtionen vilket inte syns i statistiken.

Efter Martins presentation talade vi gruppledare om våra delar i förstudien. Vi får se om Svartådalen, som området kallas, kan bli en pilotbygd för hållbar landsbygdsutveckling. Jag hoppas starkt på att få igång ett energiprojekt där många små energislag samverkar. Det gäller att få igång entreprenörer och nya ekonomiska föreningar som kan producera biogas, vattenkraftel, vindkraftel m.m. Men även att bönder och turistentreprenörer börjar använda förnybara drivmedel. Det kan handla om att konvertera arbetsmaskiner till biogas eller fylla på gårdscisterner med biodiesel istället för fossildiesel. Vidare att få igång energieffektivisering och satsa på beteendeförändringar. Länk till Ställ om. Länk till Svartådalen

När det gäller nyheter är det bara att konstatera att de mest handlar om domen för Pirate Bay. Men det hör inte till Energirevolutionen.
Energirevolutionen börjar ta fart i USA

Nu börjar det hända saker i USA. Barack Obama visar att USA kommer att förändra sin energipoiitik med mer förnybar energi.
Enligt Kommissionen för hållbar utveckling har Obama en helt annan inställning än tidigare regering. USA kommer att börja samarbeta internationell för att möta klimathotet. Texten nedan länkar till kommissionens rapport:
 
"President Barack Obama has given clear signals that the USA is now ready to engage in a dramatically new way in international efforts to fight climate change."


Jag är inte särskilt förvånad över detta. Det finns en gräsrotsrörelse i USA med stort engagemang för bl.a. solceller och biodiesel. Det finns företag som säljer egenproducerad biodiesel som produceras av frityrfett och som säljs till lastbilschaufförer. I Kalifornien har många kommit mycket längre än oss svenskar.


Tabellen visar fördelningen av huruvida människor i USA anser att global klimatpåverkan är ett problem i förhållande till region.


Tydligen börjar det även ta fart i Kina.
Enligt Karl Hallding m.fl. vid Stockholm Environment Institute finns det mycket som tyder på att Kina kommer att spela en stor roll i arbetet med att möta klimatförändringarna. Länk Kina har som bekant planekonomi. Det är självklart inte bra med planekonomi men man måste hålla med om att det går mycket fortare om bara några få bestämmer. I Kina kan det går rätt snabbt att komma igång med t.ex. vindkraftverk då de inte har lika krångliga byråkratiska processer som Sverige.

Etanol
Utrikesdepartementet meddelar att EU sa  ja till Sveriges ansökan om att fortsättningsvis få importera etanol för bearbetning till biobränsle. Det innebär, enligt handelsminister Ewa Björling, att Sverige kan ha fortsatt låga priser på etanol.
Jaha, säger jag då. Har vi konkurrenskraftiga priser på etanol? Faktum är att de flesta som kör med bioflexbilar kör på bensin eftersom det är billigare än etanol. Min åsikt är att regeringen ska se till att etanolpriset alltid är lägre än bensin beräknat på en kilometerkostnad. Jag vet att Konkurrensverket har tillsatt en utredning eftersom de misstänker en kartellbildning mellan bensinbolagen. Det verkar som om bensinbolagen på ett medvetet sätt vill få bort etanolen från marknaden.

Biogas
En anläggning i Falkenberg "lånar" gödsel från bönderna för att tillverka biogas. Faktum är att biogas minskar utsläppen av klimatpåverkande gaser samtidigt som det löser luktproblem från stallgödsel. Vanligt gödsel luktar nämligen förskräckling, i synnerhet  S K I T  från grisar. Men om denna fantastiska råvara körs in i en rötningsanläggning så produceras först gas och sedan kommer det ut en luktfri restprodukt som kan användas som gödsel. Länk

Om du läst så här långt och funderar på vad du kan göra. Fundera inte längre då. Gör något istället. Här är 5 tips på att komma igång:

1. Byt ut glödlamporna till lågenergilampor eller köp LED-belysning. Kolla gärna in på www.diodlampor.nu

2. Byt elleverantör till miljömärkt el. Falkenberg Energi erbjuder vindkraftel. De flesta elleverantörer har börjat med någon slags miljömärkt el. Mitt råd är att köpa Bra Miljöval el.

3. Producerar din kommun biogas av organiskt avfall. Sortera i så fall detta.

4. Byt dina premiepensionsfonder till fondbolag som satsar för förnybart, t.ex. Black Rock New Energy.

5. Bor du i villa bör du överväga att skaffa solfångare för värme tillsammans med t.ex. pelletspanna.

Fler nyheter.
Volvo ska ha en körbar elbilsprototyp i slutet av 2009
.
Det var då på tiden säger jag. Frågan är väl om Volvo rullar så länge till. Det bästa vore att satsa rejält på laddhybrider som klarar både biobränsle och el. DN

Miljön är krisens vinnare
Det är bara att inse att det finns ett samband mellan ekonomisk tillväxt och klimatpåverkan. Åtminstone om tillväxten baseras på fossil energi.

Isbjörnarna dör utan is. "I förra veckan träffades Ryssland, Grönland, Kanada, Norge och USA för första gången på 28 år för att diskutera situationen."(Aftonbladet) Det är bara att inse att något måste göras. Utsläppen av koldioxid medför att isbjörnarna dör.

Fortum stängde av elen för en kvinna som betalat sina elräkningar. Fortum hade tagit för lite betalt och skickade ut en räkning på 6 000 kr. Kvinnan kunde inte betala direkt och då stängde Fortum av elen. Länk Min kommentar är att hon faktiskt kan byta elbolag. Vi lever i en marknadsekonomi och är man inte nöjd med sin leverantör bör man byta direkt. Det är den bästa konsumentmakten som finns. Sen är det dåligt  av Fortum att stänga av elen när det var de som tagit för lite betalt.

Centralen i Stockholm ska värma upp byggnader i hela västra city. Genom värmeväxlare ska kroppsvärmen från alla människor i Centralen värma upp byggnader. Häftigt! Länk

Earth hour och Svartådalen


Solcellsanläggning på en lada vid Fläckebo kyrka i Svartådalen, Sala kommun.

Idag kommer många människor världen över att släcka lyset och stänga av TV:n. Det är väl alltid något och mer av en symbolfråga. Någon riktig effekt tror jag inte kommer märkas. Det vore dock kul om alla verkligen släckte lyset en kväll och om man kunde se det via en satellitbild. Länkar: Aftonbladets TV Aftonbladet Svenska Dagbladet DN

Den här veckan har jag arbetat med en förstudie om förnybar energi i Svartådalen. Meningen är att jag ska bli klar under nästa vecka med en rapport. Det är många fina ord och hänvisningar till intervjuer m.m. Men egentligen skulle jag kunna sammanfatta rapporten väldigt kort. I den ska det även ingå ett förslag till ett energiprojekt.

I Västmanland har  vi ett aktivt Agenda 21-förbund som jobbar med ett projekt som kallas "Fossilfria Västmanland". Sala kommun arbetar också med "Fossilfria Sala". Det finns en relativt stor sannolikhet att jag kallar förslaget i min rapport för "Fossilfria Svartådalen". Inte speciellt fantasifullt kan tyckas, men jag vill följa de exempel som redan finns. Varför uppfinna hjulet 2 gånger som man brukar säga?

Tanken med Fossilfria Svartådalen är att vi utgår från processer istället för specifika energislag. T.ex. hur kan processen "Att ta hand om turister i bed and breakfast" ersättas med förnybar energi istället för fossil energi? Eller processen "Att producera råvaror från jordbruk" ersättas med förnybar energi istället för fossil diesel. Sen jobbar man igenom de processer som finns inom detta geografiskt avgränsade område.

Naturligtvis kan man även analysera processer utifrån andra perspektiv. T.ex. hur jordbruket kan bli mer ekonomiskt lönsamt eller hur turistentreprenörer kan bli mer service minded. Men det ingår inte i mitt ansvarsområde. Jag har dock lärt mig processtänket från både högskola men främst från flygplatserna (där jag har uppdrag) som har ett processorienterat verksamhetsledningssystem. (Det där lät tråkigt kan man tycka!)

Nåväl, att utgå från processer tror jag är mycket bättre än att snöa in på enskilda energislag. Tanken är istället att vi får igång produktion av energi utifrån det som folk själva tycker är intressant. Då kan nya företag, projekt och föreningar startas upp, t.ex. gårdsbaserad biogas. Följden kan alltså bli att ett företag som producerar biogas startas upp.

Det är även viktigt att folk börjar använda det som finns. Kanske man ska börja använda biodiesel till traktorer innan en lokal produktion kommer igång? Eller varför inte köpa biogas från AGA? Länk till Svartådalen.

Den som är intresserad av solel kan redan idag köpa andelar i en ekonomisk förening som Sala Heby Energi håller på att starta upp. Länk till Sala Heby Energi.


Det finns nu en film om Energirevolutionen. Sen den här.

DN skriver om Christian Azar och hans skepsism gentemot kärnkraft, länk.


Är det möjligt med bara förnybar energi?


Nu är det möjligt att producera el med hjälp av solen och en stirlingmotor. Motorn kan drivas av solvärme, biobränsle eller gas.Följande siffror utgår från vad de olika branschorganisationerna inom förnybar energi visar är möjligt år 2020 - 2030. Jag har hämtat siffrorna från deras officiella ställningstaganden samt från seminarier. Vidare har Sweco som uppdragstagare åt Svenska Naturskyddsföreningen visat att Sverige kan energieffektivisera bort totalt 190 TWh energi varav ca 55 TWh utgörs av el. Detta medför en elanvändning på ca 90 TWh el år 2030. Är det möjligt i verkligheten?


Se siffrorna som ett diskussionsunderlag mer än ett ställningstagande. Störst säkerhet finns för vindkraft och vattenkraft. Jag är själv osäker på siffrorna när det gäller kraftvärme, förgasning av sopor samt biogas. Vågkraften ingår inte ens i summeringen.

Personligen tror jag att vindkraftens siffror kan bli betydligt större än 30 TWh. Vattenkraften kan utökas genom effektivisering samt fler turbiner. Solenergin kan mångdubblas om den blir ekonomiskt lönsam.

Energirevolutionen

För den lilla människan kan energirevolutionen börja med ett byte från bilresor till cykel. Ett exempel finns i  Tranås  där personalen i Svenska kyrkan tar cykeln när de ska ut på tjänsteuppdrag.

Vi kan alla börja göra vår egna lilla energirevolution med att byta ut glödlampor till lågenergilampor eller ännu hellre LED-belysning. Vidare köpa en fördelningsdosa med brytare så att du kan stänga av TV:n, stereon, digitalboxen osv med en knapp. Det handlar om att få bort all onödig energianvändning. Vi diskuterar hur vi ska kunna försörja Sveriges energibehov. Då räknar vi med att vi kommer att ha samma energianvändning eller mer i framtiden. Vi räknar inte med att vi kan effektivisera samhällets alla processer och minska energibehovet. Detta är helt förkastligt eftersom vi har stora möjligheter att minska Sveriges energianvändning. Faktum är att vi kan halvera energianvändningen och ändå ha samma välfärd. Se tidigare inlägg i denna blogg.

Energirevolutionen handlar ändå om mycket mer än att minska energianvändning. Det viktigaste är att vi börjar tänka lokalt och titta på varje individs, företags, bys, samhälles, region, land och unions möjligheter att producera sin egen energi. Det är dumt att säga
"Idag förbrukar vi x antal TWh (terrwatttimmar*). Det är omöjligt att ersätta dessa TWh med vindkraft"

Istället måste vi utgår från varje specifik plats möjlighet att få tillgång till energi. Ta t.ex. en villa på landet som har direktverkande el. Idag säger ingen att villor ska fortsätta ha direktverkande el och köpa denna el från kolkraftverk. Idag säger vi istället att villorna ska ha flispanna, solvärme och exempelvis värmepump som kopplas in på en ackumulatortank. Min poäng är att vi ska utgår från varje villas, företags osv. möjliget att ställa om till förnybart. Tänk globalt, handla lokalt men även "tänk lokalt, handla lokalt".

Sedan har vi det här med egen elproduktion. Folk på landet kan idag producera en stor del av sin el genom solenergi, vindkraft och biogas. Det är tekniskt möjligt idag. För att göra det måsta man emellertid vara en pionjär som gör det för spänningens skull och inte främst för att spara pengar. Tänk dig att ditt hus producerar mer energi än vad som används. Överskottet säljs ut på nätet. För att klara detta krävs det att du byter ut kylskåp, TV och allt annat energislukande till energieffektiv apparatur. Den vetgirige kan läsa mer om detta i boken "Solar living source book" av John Schaffer.

Idag är en ny dag. Mitt råd är att ta cykeln och låta bilen stå. Det är även bra för din hälsa.

Bloggeri om artiklar
Tidningen ETC skriver om en tysk rapport som visar på ökad förekomst av barncancer nära kärnkraftverk. Andreas Carlgren har svarat att Sverige inte behöver utreda frågan eftersom Strålsäkerhetsmyndigheten meddelat att det inte finns några risker. Jag vet inte vad jag ska tro. Men vi borde ändå anta försiktighetsprincipen som finns i miljöbalkens andra kapitel och utreda frågan. Enligt försiktighetsprincipen räcker det med att folk är oroliga för att man ska undersöka. Bevisbördan ligger dessutom hos verksamhetsutövaren, d.v.s. bolagen som äger kärnkraftverken. Länk till artikeln
Läs artikeln om själva utredningen här.

ETC skriver även om den nya folkrörelsen med Egen El. Egen el är ett företag som ägs av Johan Ehrenberg men han pratar hellre om folkrörelse än företag. Det handlar om att folk kan producera sin egen el med hjälp av vindsnurror och solceller. Läs artikeln här

Eskilstuna kuriren skriver om vertikala vindsnurror. I Eskilstuna finns företaget Eco Kraft som har utvecklat en ny typ av vindkraftverk.

Solcellsföretag samlas för skrotning skriver Ny Teknik.

USA går om EU på klimatsatsningar!
http://newsmill.se/artikel/2009/03/19/usa-haller-redan-pa-att-ga-om-europa-i-miljoarbetet

Skapa en ekonomisk reserv för klimatåtgärderna i U-länderna
http://www.kristdemokraten.com/article.asp?Article_Id=27829

Svenskar vill köpa förnybar energi

Ny utredning från Boverket om energieffektivt byggande i stadsplaneringen

Efter alla dessa artiklar är det dags för lite humor. Se hur Anders Wijkman blir lurad av en blondin.
Jag har själv uppdrag för Kristdemokraterna och tycker Anders svarade bra. Vad skulle han säga? Men roligt är det.

*
1000 watt timmar = 1 kwh. 1000 kwh = 1 MWh. 1000 MWh = 1 GWh. 1000 GWh = 1 TWH.Energirevolutionen

Idag debatterar politiker om vilka energikällor vi ska använda i framtiden. Kärnkraft, vattenkraft och kolkraft är några av all världens energikällor. Det talas om stora kraftverk, säker och billig el som kan försörja industrin. Företrädare för olika energislag kalkylerar med att vi ska ha samma energianvändning idag som igår. Imorgon kommer energianvändningen öka och vi behöver då mer energi. Beslutsfattare glömmer bort att vi idag slösar med energi. Det finns stora möjligheter att minska energianvändningen genom energieffektivisering och smartare energiproduktion.

Miljöfolket talar varmt om vindkraft som en ersättare för kärnkraft. De glömmer tyvärr bort att vindkraft är en rörlig energikälla som är helt beroende av hur mycket det blåser. 30 TWh vindenergi under ett år innebär tidsperioder utan vindenergi och andra perioder med en hög effekt. Vindkraften är rörlig och svår att planera. Vindenergi kan därför inte ensamt ersätta kärnkraft eller vattenkraft men utgör ett bra komplement. Dessutom kommer vindenergin vara en av de största energikällorna till framtidens elfordon. Elfordonens batterier blir en energibärare för vindkraftens el och utgör en utjämnare för hela elnätet. Vindkraft + elbil är därmed en bra kombination.

För att klara av en framtid utan kärnkraft behövs basenergi. I det fallet tror jag på vattenkraften som kan effektiviseras. Det fina med vattenkraften är att den går att spara i dammarnas vattenmagasin. När elen behövs släpps vattnet på som driver turbinerna. Vattenkraft och vindkraft är en bra kombination. När det inte blåser används vattenkraft och vice versa. Vi ska även öppna möjligheterna för småskalig och ekologisk vattenkraft. Det finns relativt enkel teknik där vatten leds ut från vattendrag genom stora rör. Vattnet i rören leds till ett fall där vattnet driver turbiner. Därefter leds vattnet tillbaks till vattendraget. Genom denna metod bibehålls vattendragets karaktär och fiskar kan vandra på ett naturligt sätt. Nackdelen är att vattnet inte sparas i vattenmagasin.

För att klara en storskalig förändring behövs fler energikällor än vind- och vattenkraft. Här har vi våra övriga förnybara energikällor. I Sverige finns mycket skog som ger energi till kraftvärmeverk och förgasningsanläggningar. Denna energi kallas för bioenergi eftersom den härrör från skog och åkermark. Nackdelen med bioenergi som bränns är att vi måste använda träd och växter som annars skulle kunna användas till annat såsom matproduktion eller bara vara en vacker skog. Förbränning av bioenergi späder även på den globala uppvärmningen eftersom koldioxid släpps ut till atmosfären. Det är koldioxid som annars skulle bindas i möbler, hus, skog osv. Det finns alltså en poäng med att elda så lite bioenergi som möjligt och i första hand finna andra energikällor. Bioenergi som eldas är dock bättre än fossil energi eftersom kolet som är bundet i träden, växter och djur redan finns i kolets krettslopp i atmosfären.

Bioenergi som inte tagits upp är biogas. Genom syrefri nedbrytning, som kallas rötning, bryts växter, djur, biologsiskt avfall och avloppsslam ned av bakterier. Bakterierna producerar metangas som kan förbrännas och ge både värme och el. Gasen kan även uppgraderas till fordonsbränsle vilket många kommuner redan gör. Biogas är den bästa formen av bioenergi vi kan använda idag eftersom gasen ändå skulle frigöras till atmosfären. Istället för att en dynghög får ligga och avge metan kan den förpassas till behållare där bakterier producerar metangas. Gasen används sedan till el, värme eller fordonsgas.

Solen är energikällan som genom fotosyntesen skapat både fossil och förnybar energi på jorden. All kol, naturgas och olja kommer från början från solen. Det är energi som lagrats i jordskorpan under 1000-tals till milliontals år. Människan har på bara 200 år använd fossil energi som späder på halterna av olika gaser i atmosfären. Fossil energi är inte framtiden för jordens energiförsörjning.

Solen är energikällan som skapar vattnets kretslopp där vattnet kondenseras till moln och faller ned som regn och snö. Vattnet dras genom gravitiationen ned mot den lägsta punkten, d.v.s. haven. Det är genom denna process som vattenkraften produceras.  När solen värmer jorden skapas tryck eftersom varm och kall luft väger olika. Dessa tryck ger upphov till vindar vars energi kan utnyttjas till vindkraft. De växter som lever på jorden har fått sin energi genom fotosyntesen. Genom att använda energin från växter använder vi därmed indirekt solenergin. Solen kan även utnyttjas direkt genom solceller som producerar el, solfångare för värme och andra solenergilösningar såsom termisk solkraftvärme. Idag är det tyvärr dyrt att producera el med solceller men genom storskalig produktion och större efterfrågan på marknaden torde kostnaderna minskas. Solfångare som ger värme är emellertid idag lönsamma att använda i Sverige. Kostnaden kan faktiskt skrivas av på 3 - 5 år i Sverige. Det är energi som varken ger utsläpp eller förstör den biologiska mångfalden.

Kontentan av det hela är att Sverige behöver många olika energikällor. Debatten om vilka energislag Sverige behöver måste komma ned på en vardaglig och jordnära nivå. Frågan är inte vad Sverige eller världen behöver. Frågan är istället vad Kalle Svensson som är ordförande i Yggdrasills bostadsrättsförening i Ystad behöver. Eller hur pappersbruket Holmen kan lösa sin energitillfösel. Den lilla bostadrättsföreningen kan anlägga solfångare på taket och kombinera detta med bioenergi där flis eldas i en panna. På sommarhalvåret och när solen lyser på vintern använs solenergi. När det är molnigt eller mörkt används bioenergi. Om alla villor och flerbostadshus minskar energianvändningen frigörs energi till de stora industrierna. Tills vidare får vi använda kärnkraft som basenergi, men i framtiden bör vi kunna klara oss på vad solen ger.

Den stora utmaningen för samhället är att elnätet måste anpassas för att kunna ta hand om all ny förnybar energi. Inget av ovanstående är särsilt nytt eller revolutionerande. Det nya är istället små- och mikroskaligheternas energi. Om politikerna gör det lönsamt för villaägare att sälja solcellsel ut på elnätet skapas nya incitament för ny energi. Människor är både goda och giriga. Ser folk möjlighet att sänka sina kostnader och tjäna pengar på småskalig elproduktion så kommer marknaden att komma igång. I Tyskland och Spanien är detta redan möjligt. Energirevolutionen går ut på att folk effektiviserar sin energianvändning samtidigt som de producerar förnybar energi. Ju bättre effektivisering, destå mer energi kan säljas. Detta är även en stor möjlighet för folk på landsbygden att tjäna en extra hacka och göra sig oberoende. Småskalig energi kan utgöras av solel, vindkraftverk men även biogasanläggningar, små elverk som drivs på ved samt småskaliga vattenkraftverk.

Det är dags att satsa på småskalig förnybar energi. Det är dags för en Energirevolution.

Länk till Intressant.se

RSS 2.0