Work-shop på Zanzibar

Idag ledde vi på Nestor AB ett work-shop om energifrågor i Stone Town, Zanzibar. Det gick väldigt bra. Deltagarna hade många relevanta frågor om energi som vi besvarade.
På Zanzibar finns problem med energitillförslen. Det finns ingen egen storskaligt producerad el utan bara en kabel från fastlandet. Varje dag blir det strömavbrott. Elbolaget stänger helt enkelt av elen för folk på landsbygden. När det switchar om slocknar även delar av staden.

Men det egentliga syftet för oss är att genomföra en marknadsstudie för energi.

Det blir ett och annat dopp här också

.


Zanzibar

Då är det dags att åka iväg till Zanzibar. Det handlar om en förstudie för småskaliga solenergilösningar. Men nu har det blivit större än så. Min kollega som är på Zanzibar nu har fått med ministrar, energichefer m.fl. på ett öppningsseminarium om svensk energi.

Inte nog med att man har vanligt resefeber. Man ska stå och hålla föredrag också. Men det ska nog ordna sig.


Solel i Sala

Nu är det snart dags för invigningen av den nya solelsanläggningen i Sala. Det handlar om solpaneler med solceller. En ekonomisk förening har bildats där medlemmarna betalar 10 000 kr vardera. Pengarna finansierar solcellsanläggningen. Sala Heby Energi köper sedan elen för 5 kr/kwh under en tidsperiod under förutsättning att pengarna går fler solpaneler.

Jag tycker det är fantastiskt att SHEAB genomför detta. Nu kan andra ta efter och starta fler ekonomiska föreningar för solcellsel. Det är bara att kopiera deras koncept. Länk:SHEAB satsar för övrigt på förnybar energi, vindkraft och småskaliga lösningar med närvärmeverk, pellets, flis mm.m.

EnergiCirkeln

Igår träffade jag några Svartådalsbor för att planera för Energicirkeln. Vi ska starta en studiecirkel om förnybar energi och energieffektivisering. Det kommer att handla om småskalig vindkraft, biogas, vattenkraft, bioenergi (pellets/flis) och hur man ställer om till att bli fossilfri. Det var ett mycket bra möte som avverkades på mindre än 1 timme.  Nu kommer energirevolutionen igång på allvar.

Idag sammanställde jag information från en enkätundersökning om hållbar utveckling i Svartådalen. En överraskning var intresset för energieffektivisering. Många verkar vara intresserade av att sänka energibehovet.
Världens största solkraftverk

I Kina ska världens största solkraftverk byggas på 2000 MW.

I anslutning till solkraftverket ska det byggas vindkraftverk på 7 000 megawatt, solvärmeverk på 720 megawatt och biomassaförbränning på 310 megawatt.

De ska även bygga en anläggning för energilagring där vatten som pumpas upp i högt belägna reservoarer driver turbiner när solen inte lyser eller vinden är svag.

Själv planerar jag resan till Zanzibar för fullt tillsammans med min kollega (förstudie för ett demoprojekt). Men det är en hel del saker som måste avslutas först. Förhoppningsvis blir det en demoanläggning för solenergi. Fast inte i samma skala som Kinaprojektet.

Ett problem är att folk önskar el på kvällen men solen lyser på dagen. Det krävs batterier för lagring. Ett alternativ är att kombinera solceller med termisk solvärme och producera el med ångturbiner eller stirlingmotorer. Då kan man även producera el med bioenergi och avfall.

Men en sak är säker. Det är dumt att ha förutfattade meningar om resultatet innan undersökningen påbörjats.


USA: Bränslelobbyn kartlagd

Kanske något nytt för gemene man? Jag skrev själv om ämnet år 1998 i första kursen Ekologisk ekonomi.

"Biobränslesektorn spenderade USD 11,1 milj. på lobbying i USA hela 2008, mot olje- och gaslobbyns USD 82,2 milj. första halvåret 2009. Enbart oljebolaget Exxon spenderade 14,9 milj. USD på lobbying, mot 12,1 milj. USD för hela sektorn för förnybar energi, enligt officiella siffror från USA:s senat, sammanställt av New Energy Finance." Källa: (newenergyfinance.com)

Vindkraftutbyggnaden går långsamt

Utbyggnaden av vindkraft går långsamt

Om vi ska uppnå 40 TWh per år för vindkraftproduktion måste vi sätta fart. År 2008 producerades 1,6 TWh vilket är är litet i jämförelse med vad som ska uppnås.

Samtidigt blir utbyggnaden mindre år 2009 än år 2008 enligt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

För att uppnå 30 TWh per år krävs det att minst 6 400 nya vindkraftverk byggs i Sverige.

"Drygt 600 nya vindkraftverk varje år fram till målåret 2020 är alltså en nödvändighet." skriver Per Rönnberg för IVA.

Nedan visas Per Rönnbergs beräkningsexempel:

 

"6 480 nya vindkraftverk når målet 30 TWh om man räknar så här:

A: Varje ny vindsnurra har 2 MW som märkeffekt.

B: Varje snurra producerar el under 25 procent av årets timmar.

C: Året har (om det inte är skottår förstås) 8 760 timmar.

D: Då producerar varje snurra 0,00438 TWh (0,25x8760x2= 4 380 MWh vilket är det samma som 0,00438 TWh).

E: 30 TWh–1,6 TWh (Befintlig produktion år 2008) = 28,4 TWh vilket är det nödvändiga tillskottet om regeringens mål ska nås.

F: 28,4 TWh / 0,00438 (Se punkt D.) = 6 480 nya vindkraftverk.

Årsskiftet 2008/2009 fanns omkring 1 150 installerade vindkraftverk i Sverige."


RSS 2.0