Energilänkar

Lägger upp några länkar från senaste nyheterna:

Ny Teknik skriver att två biogasbilar ska köra motorsportserien STCC på Mantorp. Det handlar om två ombyggda Volkswagen Scirocco som ska ställa upp. Samtidigt propagerar Eon, som är sponsor, att "Sveriges bönder kan producera 5 TWh biogas från gödsel och andra biprodukter från jordbruket. Det motsvarar 525 miljoner liter bensin."
Det  är roligt att det börjar hända saker på biogasfronten. Snart kanske det är tufft att köra biogasbil. Länk


http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2008/Energi-bor-vara-overgripande-miljomalsfraga/

http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2008/Varden-kan-spara-05-TWh-el-per-ar/

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=130&a=491340

http://www.reuters.com/article/newsOne/idUSTRE53L71L20090424

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.224656/sju-daliga-ursakter-for-att-inte-spara-strom-och-lampliga-motargument

Energinyheter

Energirevolutionen börjar bli ett faktum. Rätt troligt är att det blir nästa högkonjunktur. Något som är intressant är Art J. Ragauskas artikel i dagens Dagens Industri. Han  är gästprofessor i alternativ energi på Chalmers idag och skriver om "den gröna industrirevolutionen". Sverige ses som ett gott exempel på att det går att satsa på ekonomisk utveckling samtidigt som koldioxidutsläpp minskas. Nu är det USA som ska satsa på förnybar energi.

Nyheter

Läs denna webbtidning om energi. Se länk.

Vafab i Västerås ska utöka produktionen av biogas och nu även få med blöjor och plastkassar. LÄNK

Svensk biogas slår försäljningsrekord. Länk

I Kungsör satsas det på vindkraft. Länk

Earth day-grundaren anser att man inte ska skaffa fler barn än två, helst bara ett. Länk Det är ju ett sätt för att resurserna ska räcka till. Jag kan hålla med om påståendet men anser likväl att det tredje och fjärde barnet som individer är lika välkomna till världen som det första.

Dagens Goda Gärning
Vill du vara god och tjäna pengar? Lägg om dina premiepensiosfonder (www.ppm.nu) till fonder som satsar på förnybar energi. Jag har nu bl.a. Black Rock New Energi. För säkerhets skull även räntefonder. Koden för inlogg ska finnas på senaste beskedet.

Nyheter

Ikväll genomförde jag en utbildning i energi tillsammans med en partikollega. Vi berättade om elkraft, distribution, intelligent energy, fordonsbränsle och olika energislag.

Idag lägger jag ut lite intressanta nyheter. Tyvärr hinner jag inte kommentera dem närmare.

Ny infrastruktur för elbilar


Konvekvenserna från klimatökningarna är värre än väntat.

234 miljoner till pilotprojekt för mer el från vindkraft

Biogas i Lund

Småskalig värmeförsörjning

"Koldioxidutsläppen i USA ökade med 17 procent mellan 1990 och 2007 rapporterar den amerikanska miljömyndigheten EPA, enligt Miljörapporten.

Mellan 2006 och 2007 ökade utsläppen med 1,4 procent. Detta berodde främst på väderförhållanden, ökad användning av fossila bränslen i elproduktionen och en väsentligt minskad vattenkraftproduktion, enligt den amerikanska rapporten." (Naturvårdsverket)

Burundi

Idag träffade jag Prudence som är student från Burundi. Han ska satsa på förnybar energi i sitt hemland. Vi diskuterade olika lösningar för solceller, vindkraft och biogas. Jag kan säga att han har en bra affärsidé på gång, men det är inte så smart att blogga om en affärsidé som inte lanserats.Det första steget är att genomföra en marknadsundersökning

Nyhetskommentarer
DN skriver idag att avlopsslam som återförs till åkrar ökar risken för cancer. Det handlar om certifierat gödsel som ska vara godkänt för matproduktion. Men forskare varnar nu för konsekvenser med ökad mängd kadmium i jorden.
Min mening är att den bästa lösningen är att producera biogas av avlopsslammet. Rötresterna efter denna process kan återföras till energiskog. Det måste finnas metoder där ämnen tas upp av energiskogen, t.ex. salixträd. När träden förbränns tas askan tillvara. Är det farliga ämnen där får askan behandlas eller användas till fyllnadsmaterial eller i värsta fall deponi. Länk till DN:s artikel.
Frågan jag ställer mig är om det finns några konstgödsellobbyister som ligger bakom forskarnas och politikernas arbete. Det skulle inte förvåna mig om det är något stort företag som finansierar forskningen. Hur som helst så måste vi ta forskarnas åsikter på allvar. Hellre avloppsslam som gödsel för energiskog än matjord. Det kan nog alla hålla med om.
Länk till Svenskt vatten om certifiering av avloppsslam

Tunnare is vid Arktis


Dn skriver att isen vid Arktis aldrig varit så ung och så tunn som nu. DN, Nordpolsis rekordtunn

Det tråkiga eller ironiska är att ju mer is som frigörs vid Arktis, desto mer olja kan utvinnas. Tyvärr ser det ut som om vi inte kommer att få bukt med utsläppen av växthusgaser som kommer från fossil energi. Det innebär att isbjörnarna förlorar sin is och vi får mer stormar och naturkatastrofer över hela jorden. DN:s artikel Arktis kan bli isfritt - redan om 11 år

Länk till SVT om Arktis

Det är därför viktigt att vi som kan välja också väljer förnybar energi. I första hand energieffektivisera och välja helt andra alternativ, t.ex. cykla istället för att ta bilen eller köra telefonkonferens istället för en flygresa. Vidare måste vi förenkla reglerna för dem som satsar på förnybar energi, t.ex. solel, solvärme och vindkraft. Det ska vara mer enkelt att använda förnybart än fossil energi.

Valet av förnybart finns även vid konsumtionen. Tänk på alla produkter och livsmedel som vi köper och hur de producerats. Först produktion av t.ex. leksaker i plast (fossil olja) med energi från kolkraft. Därefter transporter med lastbil och båt (fossilenergi). Vidare inköp med bil som drivs på bensin. Avslutningsvis blir leksakerna avfall som förbränns eller läggs på deponi. Det är oerhörda mängder utsläpp i konsumtionskedjan.

Okej, vad gör då jag för egen del privat? Jag kan faktiskt klappa mig för bröstet eftersom jag precis sålt min bensindrivna bil. Nu tittar jag på biogasbilar på begagnade marknaden. Just nu blir det cykel och buss.

Övriga nyheter
Ny Teknik skriver om en ny solugn för matlagning. Idén är inte särskilt ny och solugnar används världen över i U-länder redan. Men fler skulle kunna använda solugnar och de är rätt enkla att tillverka. Istället för att avverka skog kan folk värma mat direkt i solen. Tekniken går ut på att koncentrera solstrålarna med en reflektor som riktas mot en svartmålad kastrull. Svart absorberar ljuset och det blir mycket varmt. Länk till Ny Teknik

USA och Mexico har slutit gemensamt klimatavtal.


Idag fick jag in en debattartikel i tidningen VLT. Artikeln är ett svar på ett debattinlägg om kärn- och vindkraft. Länk

Avslutningsord:
Det är bättre att många gör lite rätt än att en gör allt rätt. Ha en bra dag!

Hållbar Energi

Igår, torsdag, besökte jag Sätra brunn och pratade om energi. Vi är ett gäng som arbetar med en förstudie inför ett Leader-projekt där energi är en del. Projektet benämns "Hållbara bygder" och ska främja hållbar landsbygdsutveckling vad allt det innebär.

Martin Saar som bl.a. driver webbsidan Ställ om på Svt pratade allmänt om konsumtion och energifrågor. Det blev rätt mycket intressanta diskussioner om allt från kornas utsläpp av metan till energiförbrukning för förpackningar. Hans poäng var att vi ska titta på hela produktlivscykeln för livsmedel och beräkna utsläppen utifrån det. Stockholmsbornas största klimatpåverkan är från konsumtionen vilket inte syns i statistiken.

Efter Martins presentation talade vi gruppledare om våra delar i förstudien. Vi får se om Svartådalen, som området kallas, kan bli en pilotbygd för hållbar landsbygdsutveckling. Jag hoppas starkt på att få igång ett energiprojekt där många små energislag samverkar. Det gäller att få igång entreprenörer och nya ekonomiska föreningar som kan producera biogas, vattenkraftel, vindkraftel m.m. Men även att bönder och turistentreprenörer börjar använda förnybara drivmedel. Det kan handla om att konvertera arbetsmaskiner till biogas eller fylla på gårdscisterner med biodiesel istället för fossildiesel. Vidare att få igång energieffektivisering och satsa på beteendeförändringar. Länk till Ställ om. Länk till Svartådalen

När det gäller nyheter är det bara att konstatera att de mest handlar om domen för Pirate Bay. Men det hör inte till Energirevolutionen.
Svenska elbilar

Elfiatbilar har börjat tilverkats i Sverige. Det är organisationen Power Circle som kommit igång med en produktion på 400 bilar till att börja med. LÄNK. Kul säger jag. Vi får hoppas att elbilsproduktionen kommer igång på allvar.

Kärn- och vindkraft

Tack för fina kommentarer på bloggen, se tidigare inlägg. Jag ska fundera på dem över helgen.

Här är ett svar på en insändare i VLT. Länk till insändaren som jag ska besvara.
Min mening är att vi ska släppa fram de entreprenörer som satsar på vindkraftprojekt. Vi har idag en snårig byråkrati där det tar upp till sju år för att bygga vindkraftverk. Det måste bli enklare att få tillstånd för vindkraftparker i områden där det råder goda vindförhållanden.

Carl-Åke skriver att kostnaden för vindkraftverk är höga. Jag vill bemöta detta med att all ny teknik är dyr i början. Nu har marknaden kommit igång för vindkraftverk. Det kommer nya modeller och det som var bäst och biligast igår har idag överträffats av ny teknik. Det är samma utveckling som med all teknik, t.ex. datorer och tv-apparater. Ju fler som köper och ju högre konkurrens, desto lägre priser. Dessutom finns det människor som vill betala lite extra för grön el. Jag är en av dem.

Carl-Åke skriver ”För att ersätta den energi som kärnkraften producerade för något år sedan (75 terawattimmar) krävs 15000 havsbaserade tremegawattsverk.” Jag vill poängtera att det inte finns någon seriös vindkraftförespråkare som anser att vindkraften ska ersätta all kärnkraft. Min mening är att vinden ska utnyttjas till el när det blåser. När det inte blåser måste vi utnyttja andra energikällor, i första hand vattenkraft där vattnet kan sparas i vattenmagasin. Sedan är det viktigt att de förnybara energikällorna kan utökas, t.ex. biogas, kraftvärme och förgasning av brännbart avfall. Det handlar om att bygga upp intelligenta elnät som nyttjar den energi som finns tillgänglig, t.ex. växla mellan vind, vatten och bioenergi.

Min åsikt är att Sverige ska använda kärnkraft som baskraft fram till den stund då vi har tillförlitliga förnybara energikällor. Regeringen har sagt ja till att ersätta dagens reaktorer med nya. Ett problem med kärnkraft är riskerna vid brytning av uran och hanteringen av kärnavfall. Eva Simic från Statens råd för kärnkraftfrågor m.fl. är kritiska till hanteringen av kärnavfall. Länk De varnar för att kopparkapslarna för kärnavfallet vittrar sönder. Vidare menar de att frågorna kring slutförvaringen inte är tillräckligt utredda vilket Ny Teknik skriver om. Jag är även orolig för hur miljön och arbetsmiljön ser ut vid uranbrytningen. Det kan handla om underentreprenörer som inte bryr sig om miljökrav vilket SVT uppmärksammat. Som politiker har jag ställt frågan om underentreprenörernas problem till Westinghouse. Svaret var att det inte är deras ansvarsområde. Det gjorde mig inte mindre orolig.

Jag vill att vi gör det enklare för företag att bygga vindkraftverk. Det handlar både om stora parker men även mindre ljudlösa vindsnurror som kan placeras på tak och tomter. Låt oss köra vidare med kärnkraft tills vi funnit bättre alternativ. Men vi måste lösa alla risker nu.

Västeråsare för Kärnkraft

Igår lyssnade jag som politiker på några äldre herrar som pratade varmt om kärnkraft. Det roliga vara att de pratade om allt annat än just kärnkraft. Hur dålig vindkraften är och att det är onödigt att energieffektivisera. Jag fick veta att det är för dyrt att sätta upp vindsnurror och att Earth hour bara var blaj.

Det vi fick reda på var att solenergi är något att satsa på. Det behövs inte så stor yta i Sahara för att täcka världens behov av elektricitet. Vidare kan kärnavfall användas igen och ge mer energi. Det är något politiker borde vara öppna för.

Min mening är att vindkraft visst är något att satsa på. När vi har vind bör den energin användas. Men vi måste självklart komplettera med vattenkraft, bioenergi och tills vidare kärnkraft. Men kärnkraft får ses som en hjälp på vägen. Jordens respirator som håller industrierna i liv utan att vi behöver släppa ut klimatpåverkande och/eller giftiga gaser.

Mitt råd till kärnkraftvännerna är att visa hur uranet bryts, transporter, produktion och hur slutförvaringen ser ut. Man bör lyfta fram alla risker och låta folk diskutera. Sedan bör även kärnkraftvännerna förstå att det är många energislag som samverkar.

Miljövänlig och cool bil

Man undrar varför det inte finns några miljövänliga sportbilar. Varför är det fortfarande häftigt med en bil med V8 som slukar soppa?

Nu är det inte längre så. Det finns faktiskt häftiga miljöbilar. Ett företag som satsar på zero emission vehicles är Rinspeed som tar fram konceptbilar. Vad sägs om en bil som kan köras under vattnet och som drivs på el? Nedan visas IChange, en eldriven sportbil. Länk till Rinspeed


Energirevolutionen börjar ta fart i USA

Nu börjar det hända saker i USA. Barack Obama visar att USA kommer att förändra sin energipoiitik med mer förnybar energi.
Enligt Kommissionen för hållbar utveckling har Obama en helt annan inställning än tidigare regering. USA kommer att börja samarbeta internationell för att möta klimathotet. Texten nedan länkar till kommissionens rapport:
 
"President Barack Obama has given clear signals that the USA is now ready to engage in a dramatically new way in international efforts to fight climate change."


Jag är inte särskilt förvånad över detta. Det finns en gräsrotsrörelse i USA med stort engagemang för bl.a. solceller och biodiesel. Det finns företag som säljer egenproducerad biodiesel som produceras av frityrfett och som säljs till lastbilschaufförer. I Kalifornien har många kommit mycket längre än oss svenskar.


Tabellen visar fördelningen av huruvida människor i USA anser att global klimatpåverkan är ett problem i förhållande till region.


Tydligen börjar det även ta fart i Kina.
Enligt Karl Hallding m.fl. vid Stockholm Environment Institute finns det mycket som tyder på att Kina kommer att spela en stor roll i arbetet med att möta klimatförändringarna. Länk Kina har som bekant planekonomi. Det är självklart inte bra med planekonomi men man måste hålla med om att det går mycket fortare om bara några få bestämmer. I Kina kan det går rätt snabbt att komma igång med t.ex. vindkraftverk då de inte har lika krångliga byråkratiska processer som Sverige.

Etanol
Utrikesdepartementet meddelar att EU sa  ja till Sveriges ansökan om att fortsättningsvis få importera etanol för bearbetning till biobränsle. Det innebär, enligt handelsminister Ewa Björling, att Sverige kan ha fortsatt låga priser på etanol.
Jaha, säger jag då. Har vi konkurrenskraftiga priser på etanol? Faktum är att de flesta som kör med bioflexbilar kör på bensin eftersom det är billigare än etanol. Min åsikt är att regeringen ska se till att etanolpriset alltid är lägre än bensin beräknat på en kilometerkostnad. Jag vet att Konkurrensverket har tillsatt en utredning eftersom de misstänker en kartellbildning mellan bensinbolagen. Det verkar som om bensinbolagen på ett medvetet sätt vill få bort etanolen från marknaden.

Biogas
En anläggning i Falkenberg "lånar" gödsel från bönderna för att tillverka biogas. Faktum är att biogas minskar utsläppen av klimatpåverkande gaser samtidigt som det löser luktproblem från stallgödsel. Vanligt gödsel luktar nämligen förskräckling, i synnerhet  S K I T  från grisar. Men om denna fantastiska råvara körs in i en rötningsanläggning så produceras först gas och sedan kommer det ut en luktfri restprodukt som kan användas som gödsel. Länk

Om du läst så här långt och funderar på vad du kan göra. Fundera inte längre då. Gör något istället. Här är 5 tips på att komma igång:

1. Byt ut glödlamporna till lågenergilampor eller köp LED-belysning. Kolla gärna in på www.diodlampor.nu

2. Byt elleverantör till miljömärkt el. Falkenberg Energi erbjuder vindkraftel. De flesta elleverantörer har börjat med någon slags miljömärkt el. Mitt råd är att köpa Bra Miljöval el.

3. Producerar din kommun biogas av organiskt avfall. Sortera i så fall detta.

4. Byt dina premiepensionsfonder till fondbolag som satsar för förnybart, t.ex. Black Rock New Energy.

5. Bor du i villa bör du överväga att skaffa solfångare för värme tillsammans med t.ex. pelletspanna.

Fler nyheter.
Volvo ska ha en körbar elbilsprototyp i slutet av 2009
.
Det var då på tiden säger jag. Frågan är väl om Volvo rullar så länge till. Det bästa vore att satsa rejält på laddhybrider som klarar både biobränsle och el. DN

Miljön är krisens vinnare
Det är bara att inse att det finns ett samband mellan ekonomisk tillväxt och klimatpåverkan. Åtminstone om tillväxten baseras på fossil energi.

Isbjörnarna dör utan is. "I förra veckan träffades Ryssland, Grönland, Kanada, Norge och USA för första gången på 28 år för att diskutera situationen."(Aftonbladet) Det är bara att inse att något måste göras. Utsläppen av koldioxid medför att isbjörnarna dör.

Fortum stängde av elen för en kvinna som betalat sina elräkningar. Fortum hade tagit för lite betalt och skickade ut en räkning på 6 000 kr. Kvinnan kunde inte betala direkt och då stängde Fortum av elen. Länk Min kommentar är att hon faktiskt kan byta elbolag. Vi lever i en marknadsekonomi och är man inte nöjd med sin leverantör bör man byta direkt. Det är den bästa konsumentmakten som finns. Sen är det dåligt  av Fortum att stänga av elen när det var de som tagit för lite betalt.

Centralen i Stockholm ska värma upp byggnader i hela västra city. Genom värmeväxlare ska kroppsvärmen från alla människor i Centralen värma upp byggnader. Häftigt! Länk

RSS 2.0