Energirevolutionen är igång

Nu har äntligen energirevolutionen kommit igång på allvar. Några energibolag har vaknat. Fortum erbjuder nu på helsidesannonser i Svenska Dagbladet att de köper el från hushåll. Fortum Elbolaget  Bixia marknadsför också att de köper egen producerad el. Bixia Jag vet att Mälarenergi och Sala Heby energi också kan köpa el, även om de inte marknadsför det än.

Energirevolutionen går ut på att många människor producerar sin egen energi och säljer överskottet ut på el- och fjärrvärmenäten.

Även om det går trögt med lagstiftningen kommer nya regler som får fart på energirevolutionen. Det verkar som om fjärrvärmenäten kommer öppnas upp för nya aktörer (läs tidigare inlägg). En bostadsrättsförening skulle kunna producera sin egen värme och sälja överskottsvärmen ut på fjärrvärmenätet. En familj kan använda solceller för den egna elen och sälja ut en del på elnätet.

Parallellen med energirevolutionen är it-revolutionen. Vi gick från stordatorer till hemdatorer. Nu kommer vi se fler som producerar sin egen el med små energianläggningar.

Ett personligt exempel är att en studiecirkel i Sätra brunn precis producerat 10 kilowattimmar el med en säck ved. Tekniken heter gengas. Deltagarna förgasade ved i en förgasningsanläggning, ledde ut gasen till en B-20-motor och in i en generator. Vipps så kunde vi driva 2 byggfläktar. Vi nådde upp till ca 17 KW effekt. Det är ungefär 17 dammsugare som är igång samtidigt. 

Det vore kul om vi kan förse ett hus med el från solceller och värme från solfångare. När solen inte lyser slås gengasmaskinen igång och förser huset med el och värme från kylvattnet. Ingenting är omöjligt!Nyckelord: Solceller, solvärme, förgasning, gengas, bioenergi, pellets, flis, vindkraft, egen el,

Energirevolutionen fortsätter

För att göra revolution måste man börja i det lilla.

Något roligt är att på måndag ska vi genomföra 2 arbetsmöten om lokal energi nästan samtidigt i Svartådalen.
I det första samlas lokala mjölkproducenter som ska diskutera förutsättningarna för biogasproduktion. Förhoppningsvis får de till ett nytt aktiebolag, ekonomisk förening eller motsvarande, som kan producera fordonsgas eller el och värme.
Det andra mötet handlar om solenergi. Ett gäng som redan har solvärmeanläggningar ska fundera ut lösningar för hur man får bort snö och is vintertid. Det blir då i form av en studiecirkel.
Det är också kul att aktiebolaget Svartådalens Flis och Pellets har kommit igång. De samlar in biomassa och omvandlar det till flis och pellets. Företaget har knutit avtal med lokala närvärmeverk.
Nyckelord: Solvärme, solpaneler, solpanel, solfångare, bioenergi, pellets, flis, biogas, fordonsgas

RSS 2.0