Hållbara persontransporter i stadsmiljö

Det talas mycket om transporter i Västerås där jag bor. Politiker diskuterar om vi ska åka bil, cykla eller använda kollektivtrafik. Den rödgröna gruppen tycker att alla ska åka kollektivt eller cykla. Miljöpartiet vill att vi höjer parkeringsavgifter och motarbetar bilisterna på alla sätt. Alliansen å andra sidan med Moderaterna i spetsen vill öppna upp fler gator för biltrafik med syftet att få fler att ta sig in till centrum och shoppa.
 
Under kommunfullmäktiges möten under mandatperioden har sådana här diskussioner kunna ta flera timmar. Jag tror inte vi kommer någon vart om vi ska fortsätta käbbla. Det vore istället bättre att hitta en ny lösning för persontransporter på sikt. Något vi kan jobba för tillsammans.
 
Problemet är att bilen ger människor en otrolig frihet att ta sig dit de vill och när de vill. Cykeln ger oss faktiskt samma frihet när det gäller kortare transportsträckor. Kollektivtrafik är bra inom stadens gränser, men skulle det inte kunna gå att utveckla konceptet för kollektivtrafik?
 
För några år sedan utredde flera kommuner förutsättningarna för spårtaxi som jag också skrivit om tidigare. Det handlar om små kabiner på spår, se http://www.skycab.se spårtaxi. Fördelen är att man kan ta sig dit man vill när man vill inom spårtaxisystemet. Nackdelen är att det kostar mycket pengar. Sen är man bunden till själva spåret.
 
Men det kommer andra lösningar. Tänk spårtaxi utan fysiska spår. Med ny teknik kan det bli möjligt. Helt enkelt mindre bussar med eldrift som är automatiserade och tar folk dit de vill när de vill. Utveckling pågår, se t.ex. detta: http://www.affarsvarlden.se/hem/fordon/article2559963.ece
 
Nåväl, det går att ta fram mindre avancerade system. Varför inte låta folk kunna ta med cykeln på bussen som i många delstater i USA eller Skåne? Då uppnår man högre frihet i transportssystemet. Man kan även utveckla system för bil och cykelpool där man tar ett fordon och lämnar den på en annan plats. Kan även handla om så kallade cykelbilar, se t.ex. www.twike.com.
 
 

Vindkraften ökade 2013

"Produktionen av el från vindkraft fortätter att öka och kommer troligen att passera 9,3 TWh i år. Den hittills högsta veckoproduktionen är 0,38 TWh och rekordet sattes vecka 49." Energimyndigheten

Är bensin fossilfritt?

I Svenska Dagbladet går att läsa att hela 22% av svenskarna tror att bensin är ett fossilfritt drivmedel och lika många (22%) har för sig att även diesel är fossilfritt. SvD

Vindkraften slår rekord

DI skriver om att vindkraften slagit rekord i Sverige. En vecka i oktober producerade svensk vindkraft 320 GWh el.
 
http://www.di.se/artiklar/2013/11/29/svensk-vindkraft-slar-rekord/

SERO vill se höjd kvotplikt

"Föreningen för Förnybar Energi och Energieffektivisering, SERO, begär i en skrivelse att kvotplikten höjs kraftigt så att bättre balans uppstår mellan tillgång och efterfrågan på elcertifikat och priset återgår till tidigare nivåer..."
 
"SERO föreslår att det införs differentierad tilldelning av elcertifikat så att mindre kraftverk får en något högre tilldelning för att kompensera för högre produktionskostnader. Detta motiveras av att mindre anläggningar ger större samhällsnytta per kWh och är det vanliga även i andra europeiska stödsystem." http://branschnytt.com/artikel/1/energi/7335/sero-vill-se-hojd-kvotplikt
 
Jag sitter med som ersättare i SEROs styrelse. Det är ett gediget arbete som bedrivs av SERO. Just nu arbetar man med ett erbjudande för elbolag att köpa in solel. Vidare finns stora möjligheter att påverka beslutsfattare. Det är mest seniorer som är aktiva i styrelsen. Visst är det bra med erfarenhet, men det vore kul med fler yngre aktiva och gärna tjejer.

Kontakta gärna SERO om du är intresserad. www.sero.se

Felaktiv information

Mikael Odenberg från Svenska Kraftnät är upprörd över att KVA:s energiutskott gått ut med felaktiv information om kostnader för förnybar energi. Felet handlar om att KVA:s energiutskott påstått att 17 TWh vindkraft skulle kosta 73 miljarder kr att integrera i det svenska elsystemet. Detta skulle leda till höga nätavgifter. Odenberg menar istället att 17,3 TWh är en siffra som ingått i marknadsmodellstudier som utgjort underlag till Perspektivplan 2025. Själva poängen är att kostnaden istället handlar om 17 miljarder kr och inte 73 miljarder. Och in denna kostnad ingår förutom vindkraft även övrig förnybar elproduktion och nätförstärkningar för kärnkraftverkens effekthöjningar. Odenberg framhäver också att KVA:s påståenden fått spridning genom insändare och debattartiklar. Han vill därför att KVA rättar sin rapports felaktiga påståenden om Svenska Kraftnäts bedömningar.

Min energirevolution

Man kan lugnt säga att min energirevolution gått ganska långsamt. Jag hittade gamla anteckningar från 2008 där jag skissade på en affärsplan för småskalig förnybar energi. År 2013 skulle var och varannan fastighetsägare ha sitt lilla energiverk. Men det gick lite långsammare. Men faktum är det ändå gett en hel del. Jag fick uppdrag som projektledare 2009 vilket ledde till flera studiecirklar inom solenergi och förgasningsteknik. Sedan 2012 arbetar jag som processledare för ett länsprojekt i Västmanlands län, Energi och klimatprojektet. Som inhyrd miljökoordinator har jag även bidragit till att Eskilstuna flygplats fått upp ögonen för solel och t.o.m. lagt in platser för solpaneler i en fördjupad översiktsplan. För något år sedan motionerade jag som fritidspolitiker i Västerås Stad om att nya hus borde byggas med takvinkeln i söderläge. Motionen bifölls. Att-satserna handlade om dialog mellan kommunen och byggbolagen, inget tvång. Blev även invald som suppleant i föreningen SERO. Skryt, skryt skryt! Men jag vill bara säga att man faktiskt kan göra mycket som enskild person. Visst går det långsamt med förnybar energi, inte som it-revolutionen precis. Men det går framåt. Och vipps så kommer en ny lag som främjar utvecklingen. Du kan också bidra! Just nu har jag tagit tag i arbetet igen. Det gäller att hitta en lösning för solel där vi får ner kostnaderna ytterligare och därmed skapar förutsättningar för ekonomisk vinst för bolag som vill etablera solelanläggningar. Förra veckan träffade jag en representant för Eskilstuna Energi och Miljö. Den här veckan blir det möte med solcellsleverantör.

Film från Zanzibar

 

Välj rätt elbolag

Mitt elbolag är inte så rent som jag trodde enligt Smutselskollen.se.
Mälarenergi använder 26% fossil energi, 22% kärnkraft och 52% förnybart. Sedan kan man faktiskt, som jag gjort, välja miljömärkt el eller hos Mälarenergi vattenkraftel. Testa gärna ditt elbolag på http://smutselskollen.se

Nya bud om egenproducerad el

Regeringen föreslår i budgetpropositionen sänkt skatt för mikroproduktion av förnybar el. Det nya är att regeringen föreslår avdrag för upp till 20 000 kWh/år, dubbelt så mycket som föreslogs i nettodebiteringsutredningens slutbetänkande. Dessutom kan fastighetsägarna komma överens med sitt elbolag och sälja överskottsel tillbaka till elbolaget ifråga. RegeringenDags att börja blogga igen

Märkligt att någon läser denna blogg då jag inte skrivit på ett tag. Jag har i mina uppdrag bloggat som projektledare istället. Nu är det dock dags att återuppta denna blogg. Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att få fart på förnybar energi.
 
I juni presenterades ett betänkande, Beskattning av mikroproducerad el m.m., till Anders Borg. Enligt detta skulle ett nettodebiteringssystem för mikroproduktion av förnybar el komma i konflikt med mervärdesskattedirektivet. Nettodebitering bör därför inte införas för förnybar el. "Mikroproducenter ska istället få en skattereduktion som ungefär motsvarar det belopp producenten skulle ha tjänat i ett nettodebiteringssystem." Det handlar i runda slängar om 10 000 kilowattimmar per år vilket ger maximalt ca 6 000 kr per år i skattereduktion. Betänkandet föreslår att lagstifning kompletteras med skattesänktningar för mikroproduktion av förnybar el.
 
Nja säger jag. Först för att detta verkar krångligt och byråkratiskt. Sen har vi fastnat i att man inte ska producera mer el än vad man gör av med. Varför inte producera mer än man behöver och låt hushåll sälja överkott ut på elnätet. Vi har ju behov av energi. Det måste också vara enkelt för vanligt folk att förstå konceptet.
 
 

Bloggeri

Den senaste tiden har jag mest bloggat på www.vettochwatt.blogg.se. Vett & Watt är ett projekt som handlar om energieffektivisering i vardagen. Det har varit rätt mycket jobb med projektet som även innehåller temadagar om solenergi samt ett idéforum om hållbar utveckling.

Den 16/5 är det dags för ett seminarium om solel på Västerås Slott. Intresserade kan anmäla sig på www.fa21.seVindkraft och Kristdemokraterna

Det talas mycket om några kristdemokrater som skrev en artikel om elcertifikat och vindkraft, bl.a. Ebba Busch. Men KD anser som parti att vindkraft är bra. Här är partiets officiella ståndpunkt:
 
Tyvärr ingen bra upplösning, men skriv in e-post i kommentarsfältet så får du artikeln på mejl.
 
 
 
 

Ny förbränningspanna i Västerås

Mälarenergi arbetar med att bygga en ny panna som ska klara av att bränna avfall. Pannan klarar givetvis även biomassa som skogsflis. VLT

Jag tycker det är bra att Mälarenergi satsar och bygger en ny panna. Däremot är jag mer tveksam till att elda importerade sopor. Det är ingen hållbar lösning på lång sikt. Men vi måste ta hänsyn till att det just nu produceras avfall i många länder som inte tas omhand. Dessa sopor läggs i bästa fall på en tipp. I värsta fall hamnar de i händerna hos italienska maffian. Det är självklart bättre att dessa sopor kommer till Västerås och blir till bränsle.

Problemet med avfall som innehåller diverse material i form av plast, träbränsle och delvis giftiga ämnen är att det inte går att ta hand om askan på ett bra sätt. Askan kan möjligtvis användas som byggmaterial om den är något sånär ren. I värsta fall måste den läggas på deponi eller inneslutas i ett bergrum.

Vi måste därför planera för ett energisystem med rent bränsle in och ren aska ut. För skit in ger skit ut.
 
Energirevolutionen finns på Wikipedia:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Energirevolution

Skam den som ger sig

Det händer saker när man minst anar det.

Jag talade precis med en företrädare för Eskilstuna kommun som undersöker förutsättningarna för en "energibädd" eller dylikt. Det handlar om att erbjuda mark till företag som vill visa upp innovationer inom miljö- och energiteknik.

Därefter ringde nästa person som undersöker förutsättningarna för en solelpark i Eskilstuna. Han ville ha tips och jag vidarebefodrade till energidirektören på Sala Heby Energi.

Jag tror på solcellsparker. Men det bör vara företag och ekonomiska föreningar som etablerar dessa och säljer elen till elbolagen. Här kan kommunala elbolag ta initiativet och få allt detta att komma igång. Det kan handla om att erbjuda sig att köpa el från solelanläggningar. Ett sådant koncept är på gång i Västerås där företaget Kraftpojkarna planerar att sälja el till Mälarenergi. Det tråkiga i den kråksången är att vi vanliga konsumenter inte får bli delägare. Men jag håller tummarna för att konceptet lyckas!

Kommuner stoppar vindkraftprojekt

Minst 100 vindkraftprojekt har stoppats på grund av kommunernas vetorätt. Svensk Vindenergi vill att det införs en bygglovsplikt istället. Expressen Titta gärna på Svensk Vindenergis webbsida för mer info om vad de anser: Svensk Vindenergi

Det är ett stort problem för vindkraftprojektörer att kommuner har vetorätt. De flesta är positiva till vindkraft, men bara det inte byggs i närheten av där vi bor.  Det finns ett projekt bara några mil från där jag bor. Det är VKS Vind som projekterar en vindkraftpark utanför Salbohed i Västmanland. Nu pågår vindmätningar och VKS genomför en miljökonsekvensbeskrivning. Ett flertal närboende har skrivit i Sala Allehanda och det finns dem som är oroliga. Det finns även oro för fågelkollissioner. VKS   SA

Föreningen Svenskt Landskapsskydd motarbetar aktivt alla nya vindkraftprojekt. FSL De påverkar lokalbefolkning till att skriva insändare och lobbar gentemot politiker. Dessutom sprider de ofta felaktig information om vindkraft. Men det som de är mest emot är att vindkraftverken stör eftersom de uppfattas som fula. Det är också subjektivt och kanske det starkaste argumentet mot vindkraft, att de är fula alltså.

Min mening är att vindkraft behövs för att nå Sveriges mål med förnybar energi. Vi bör lyssna på Svensk Vindenergi som har stor vana av att informera om vindkraft. De ljuger inte och den fakta de presenterar är gedigen. Däremot är det självklart att informationen är vinklad utifrån deras perspektiv. Det är ju en intresseorganisation.

Vindkraftbranschen  skulle också kunna arbeta för att göra vindkraftverken snyggare. Andra färger kanske kan tona ned dem i landskapsbilden.
 
 
 

Klimatrapport

En ny rapport avseende klimatförändringarna har presenterats. Resultatet visar att det finns samband mellan mänsklig påverkan och klimatförändringar, även med hänsyn till att mätningar gjorts i eller nära städer och flygplatser. Det råder inga tveksamheter om att världen håller på att hettas upp. The Economists

Idag arbetar jag med SUNE-projektet i Västerfärnebo. Det har gått rätt bra den sista tiden. Vi har testat en förgasningsanläggning med olika bränslen, både ved, flis och pellets, med goda resultat. Vi har fått en värmeväxlare som nu ska kopplas på för att återvinna kylarvatten. En rolig nyhet är även att Svartådalen fått beviljade medel från Energimyndigheten för att genomföra en förstudie avseende möjligheterna för elfordon på landsbygden.

Nyckelord: Förgasning, gengas, solvärme, solceller, klimatförändringar

Tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten

Utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten har lämnat in betänkandet "Fjärrvärme i konkurrens" till Näringsdepartementet. Detta innebär att det kan skapas konkurrens på fjärrvärmenäten.

Detta är ytterligare ett steg i energirevolutionen till system med småskalig energi. Rent konkret kan det innebära att stora kommunala energibolag får konkurrens av små aktörer. Det kan handla om fastighetsägare som producerar sin egen värme och el och säljer överskottet ut på fjärrvärme- och elnätet.

Jag pratade precis med en representant för en leverantör som har en egen pilotanläggning för produktion av el och värme från biomassa. De använder sig av förgasningsteknik och deras anläggning som nu byggs i Piteå (Pite energi) kommer att producera värme för ca 350 hushåll och ca 15 GWh el/år. Leverantören ser positivt på utvecklingen och ser en ny marknad med flera leverantörer av fjärrvärme till samma fjärrvärmenät. De kan då leverera anläggningar till fler producenter.

Nu är det viktigt att sprida resultatet från utredningen till politiker och tjänstemän. Jag ska själv bidra med att organisera en studieresa till Piteå och intresserade får gärna följa med.

Länk till utredningen: http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/73/92/fe97accc.pdf


Nyckelord: Fjärrvärme, bioenergi, förgasning, flis, pellets, solvärme, solfångare

Japan och Kärnkraften

Denna blogg handlar inte om kärnkraft. Men det är ändå viktigt att kommentera det som händer i Japan.

Jag är personligen ingen direkt förespråkare för kärnkraft. Det bästa vore om vi kan hitta alternativa energikällor som inte är fossila. Kärnkraften är ett slags nödvändigt ont som ett steg på vägen. Det finns trots allt risker med kärnkraft. Japan har jordbävningar medan det inte finns någon risk för detta i Sverige. Men det kan ju inträffa andra osannolika händelser. En terroristattack, en meteorit eller vad som helst.

Men den här debatten tycker jag är för tidig. Nu måste vi koncentrera oss på att hjälpa Japans befolkning. Det är viktigt att de får all nödvändig hjälp. Det minsta man kan göra är att skänka en slant till en biståndsorganisation.Nyckelord: Solceller, solpanel, bioenergi, elkraft, el, vindkraft

Dyra elnätsavgifter

Det finns en marknad med endast en leverantör som man är tvingad att köpa från. Det går inte att välja någon annan leverantör eftersom alla är beroende av den. Jag talar om elnätsmarknaden. Det finns bara en elledning framdragen till hushållet och den har elnätsbolaget monopol på.

Just nu talas det och skrivs mycket om höga elnätspriser och elpriser i Sverige. En vettig idé är att producera sin egen el i protest mot el- och elnätsbolagen. Vi producerar vår egen värme med ved, flis, osv. så varför skulle det inte fungera att producera sin egen el?

Självklart fungerar inte detta i stort. Vi är alla beroende av kablarna och säker eltillförsel. Det måste således finnas vettiga regler. SVT har uppmärksammat elnätsbolagens dyra priser. Energimarknadsinspektionen (EI) kontrar och säger att SVT ger en förenklad bild elnätsföretagens avgiftshöjningar. Enligt EI regleras avgifterna noggrannt.

Sedan har vi det här med den dyra elen. Elpriset regleras av av den dyraste försålda elen. Detta medför att om du kommer på ett smart sätt att producera el, och bildar en ekononomisk förening för verksamheten, måste du beskatta för mellanskillnaden mellan Nordpools pris och föreningens självkostnadspris. Rätta mig om jag har fel!

Jag uppmanar folk i bygderna att ta tag i saken själva och fundera ut nya sätt att producera el.
Mest realistiskt innebär det elproduktion med bioenergi genom mikroskalig förbränning och förgasning, förbränning av biogas,  småskalig vattenkraft och vindkraft samt till viss del solel. Det enklaste och billigaste sättet torde vara förbränning och förgasning av bioenergi. Kylvattnet från detta kan sedan användas för uppvärmning av hus. I Sätra Brunn finns ett gäng som redan är igång med en förgasningsanläggning (gengas).

Nyckelord: Bioenergi, gengas, förgasning, förbränning, solceller, solpanel, solfångare, vindkraft, vattenkraft


Tidigare inlägg
RSS 2.0