Välj rätt elbolag

Mitt elbolag är inte så rent som jag trodde enligt Smutselskollen.se.
Mälarenergi använder 26% fossil energi, 22% kärnkraft och 52% förnybart. Sedan kan man faktiskt, som jag gjort, välja miljömärkt el eller hos Mälarenergi vattenkraftel. Testa gärna ditt elbolag på http://smutselskollen.se

Miljöbilar

För närvarande arbetar jag med en förstudie om förutsättningarna för att bygga upp infrastruktur på landsbygden med laddstolpar för elbilar. Det gäller att hitta ett koncept som får människor att börja använda elbilar och eldrivna cyklar. En ingång är att låta hyrbilsfirmor hyra ut elbilar vid centralstationer, flygplatser och andra knutpunkter. Vidare kan det finnas laddstolpar vid besöksmål och andra träffpunkter.

Kommentarer om miljöbilar

Anders Mathiasson (Energigas Sverige), Jacob Lagercrantz (Gröna bilister) m.fl. skriver om miljöbilar i dagens DN. De menar att miljöbilar måste vara fossiloberoende och är kritiska till regeringens satsning på supermiljöbilar. De framhäver bl.a. att miljöbilsdefinitionen ska baseras på faktisk klimatpåverkan. Läs mer på DN.

Personligen är jag övertygad om att biogas och el är framtiden för Sveriges fordonsflotta. Vidare behöver vi också satsa på biodiesel som kan utvinnas genom förgasning från svensk skog. Fördelen med biogas är att den knappt inte ger något nettotillskott av klimatpåverkande gaser till atmosfären. Metan framställs genom rötning av matavfall, avloppsslam, vallgrödor från jordbruk, gödsel och annat lätt nedbrytbart biologiskt material. I städer bor många människor vilket ger förutsättningar för biogasproduktion, t.ex. som i Västerås med Svensk Växtkraft AB. På landsbygden kan lantbrukare samarbeta med samägda rötningsanläggningar, vilket exempelvis Swedish Biogas International har tagit fram ett koncept för.

När det gäller elbilar är problemet att fordonen är dyra i inköp. Vidare behöver elbilar laddas upp vilket också tar tid. Här behövs en infrastruktur med laddstolpar där fordonen kan snabbladdas. Jag intervjuade Erik Dahlqvist, professor i energiteknik på Mälardalens högskola, om elbilar och laddstolpar. Erik anser att det behövs en ny typ av hybridfordon med en kombination av elmotorer och förnybara drivmedel, t.ex. biogas. Däremot passar rena elbilar för kortare sträckor inom städer och till omkringliggande landsbygd.

Vi får nu se hur regeringen satsar. En vän till mig sa att han är skeptisk. "Varför skulle regeringen minska behovet av fossildrivna bilar. Då missar ju staten en massa intäkter från koldioxidskatter och annat som vi får från fossila drivmedel." Jag är naiv att tro att han har fel...

Nyckelord: Biogas, laddstolpar, elbil, hybridbil, laddhybrid, plug-in-hybrid, laddfordon, solel, solceller, solenergiNy blogg för SUNE-projektet

SUNE-projektet som handlar om förnybar energi och energieffektivisering har fått en ny bloggsida. Anledningen är att bloggverktyget som jag skulle använda helt enkelt var kasst. Jag har nu lagt upp bloggen med blogg.se istället.
Titta gärna in på bloggen på www.suneprojektet.blogg.se För dig som vill veta vad projektet går ut på finns en projekthemsida, se http://www.svartadalen.nu/index.php/load/project/8

Biogas
Jag funderar på att genomföra ett upprop för att regeringen ska satsa mer på biogas. Det är synd att lantbruken inte kan få bidrag för sin biogasproduktion som regeringen tidigare utlovat. Detta sätter självklart käppar i hjulen för mig som ska försöka få igång lantbrukare att satsa på biogas. Det borde också vara viktigt att få igång mer biogasproduktion nu när vi har klimatförändringar och ökat behov av biogas i städerna.


Nyckelord: biogas, biobränsle, fordonsgas, metangas, förnybart, pellets, flis, förgasning

Japan satsar på solkraft och fler nyheter

Här kommer några nyheter från de nyhetsbrev jag prenumererar på.

Solpaneler kan bli obligatoriskt i Japan. Läs här.

Plast kan bli olja med solenergi. Läs här.

LRF har fått upp ögonen för energimarknaden. Läs här

Det blir svårt att få igång marknaden med förnybar energi i traktorer eftersom fossildiesel är subventionerat. Läs här.


Taggar: Solvärme, solkraft, solceller, bioenergi, pellets, flis, bioolja

Bin Ladin och Energirevolutionen

Vilka konsekvenser får Bin Ladins död för energirevolutionen?

Knappast några märkbara. Men däremot får Rysslands beslut om att satsa på miljöteknik rätt märkbara konsekvenser för min del. Putin har gått ut med att de ska satsa på miljöteknik och främja svenska företag som vill etablera sig i landet. Just nu är avfallshantering prioriterat då ryssarna fortfarande slänger allt skräp i samma hög.
Jag ska sätta mig på skolbänken igen och plugga in ryska språket. Detta borde kunna generera lite jobb/uppdrag i det stora grannlandet i Öster.

Min fru är också från Ryssland och vi väntar barn så det blir även till att lära sig språket för att hänga med i familjekonversationerna.

Senaste nytt från energifronten

När det är mycket att göra är det svårt att få tid för att blogga. Det händer en hel del med jobb och fritidspolitik.
En rolig nyhet är att Passivhuscenter i Alingsås är på gång att ordna en utbildning i passivhusbyggnation i Sala. Det verkar emellertid som tiden mellan att detta blev fastställt och första utbildningstillfället var för kort. Det är bråda dagar för hantverkare och andra i byggbranschen vilket medför att det troligtvis är bättre att starta utbildningen under senhösten. Min del i det hela var att helt enkelt befinna mig på rätt plats vid rätt tid och förmedla kontakter vidare genom det EU-finansierade projektet SUNE. Nu är det Ösby gymnasium tillsammans med Passivhuscenter som har bollen att genomföra utbildningen.

Igår ägde Agenda 21-förbundet i Västmanlands årsstämma rum på Västerås Slott. Det var roligt att träffa alla miljöproffs från konsultbolag, politiska partier, miljösamordnare osv. Läs mer om stämman här. Efter stämman berättade Anders Wijkman om sin senaste bok "Den stora förnekelsen". Jag håller med Anders om att det är dags att utveckla dagens ekonomiska system, från ohållbar konsumtion och tillväxt till hållbara konsumtionsmönster och hållbar tillväxt. Rent konkret föreslår Wijkman tillsammans med Rockström:

"...att BNP ersätts som välfärdsbegrepp, att naturkapitalet och ekosystemtjänsterna ges ett värde, att de de tropiska skogarna ges ett ökat skydd och jordburket görs till en kolsänka. Vidare föreslår vi att radikalt öka effektiviteten i resursanvändningen, bland annat genom att ta bort skatten på arbete, höja skatten på resursuttag och att ändra företagens affärsmodeller så att många produkter omvandlas till tjänster samt att snabbt ersätta de fossila bränslena, i första hand med solenergi till 2050."

Jag håller med detta och anser att Kristdemokraterna i Sverige ska skapa en politik som bygger på dessa slutsatser. KD är det enda borgerliga partiet där det inte finns motsättningar mellan ideologi och minskning av materiell konsumtion. Det är bra om vi sänker skatten på arbete och höjer skatt på resursuttag samt får bort användning av fossila bränslen. Vi kan också skapa system där skogsägare får ersättning för att skogen producerar biologisk mångfald och utgör en kolsänka.
Nyckelord: Solceller, solvärme, solfångare, solpanel, led, bioenergi, solel,

Ny strategi för EU:s energipolitik

Energipolitiken kommer prioriteras av EU-kommissionen till 2020. Det ska skapas en inre marknad för energi, ökad samordning av energipolitik med länder utanför EU, strategi för energieffektivisering m.m. EU-upplysningen

Ett intressant projekt är Desertec som arbetar med att få till ett nät av förnybar energi mellan Nordafrika och Europa. Det är möjligt att engagera sig ideellt i detta. En av initiativtagarna var Anders Wijkman, f.d. EU-parlamentariker för KD.  Det handlar om storskaliga satsningar på solenergi i öknen, vindkraft utmed kuster och bättre utnyttjande av övrig förnybar energi i Europa, t.ex. vattenkraft från Sverige.


Många anser kanske att detta mest är drömmar, men faktum är att många människor redan idag arbetar hårt med Desertec. www.desertec.org
Nyckelord: Solenergi, solceller, vindkraft, vattenkraft, energieffektivisering, förnyelsebart, förnyelsebar

Stormig debatt om klimatet

Christian Azar m.fl. bemöter Pehr Björnbom och Carl-Gustaf Ribbings debattartikel i Ny Teknik. Se http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article2488031.ece

Wijkingkraft

Nu är det dags att komma igång med bloggen igen på allvar. Jag ställde upp i kommunvalet i Västerås och det blev mycket valarbete.


Det känns som Västerås äntligen vaknat och börjar förstå det här med smarta elnät. Politiker i alla partier har börjat tala om att det ska vara möjligt att sälja överskottsel och värme tillbaka till el- och fjärrvärmenäten. Det är kul! Fast det är nog inte så många som förstått att min politiska påverkan ligger bakom en hel del. Det har blivit många artiklar i VLT och samtal med politiker och tjänstemän under de senaste åren. Mycket tjat och gnat så att säga. Nu gäller det att Mälarenergi får nya ägardirektiv där det ska framgå att bolaget öppnar upp för fler aktörer.


Idag är jag hemma från jobbet pga sjukdom. Det blev nog lite mycket med valrörelse och Lidingöloppet på det. Som tur har jag boken "Rysk Energimakt" att läsa. Självklart kommer en recension av boken lite senare.

Senaste nytt:
Anders Wijkman går till attack mot Marian Radetzki och Jonny Fagerström angående vindkraft. Wijkman menar att de har fel i ett antal artiklar om både vindkraft, kärnkraft och elcertifikatsystemet. mynewsdesk
Min personliga åsikt är att Anders Wijkman ska komma tillbaka till KD och ta kommandot över miljöpolitiken. Det behövs också fler borgerliga politiker som vågar sticka ut i energi- och miljöfrågorna.

Nyckelord: Solkraft, solenergi, solceller, vindkraft, vindenergi, vattenkraft, förnyelsebart, förnybart, bioenergi, biokraft

Energieffektiva bilar

Jag håller med BoL som kommenterat tidigare inlägg.

Vindkraft
Vindkraftmarknaden är på frammarsch. Synd bara att Sverige inte hängde med på tåget när det begav sig. Länk

Nu ska jag gå på bio. Kanske det finns biogas där?

För övrigt har jag börjat läsa IPCC:s klimatrapport från 2007. Den som uttalar sig som klimatskeptiker borde läsa rapporten först. Sen kan personen ifråga bemöta de enskilda påståenden som finns i rapporten. Här ligger jag nu.
Om du som läser detta är klimatskeptiker eller motsvarande är jag riktigt nyfiken på dina referenser och till forskning som visar att IPCC har fel.

Förnybar Energi ger 60 000 jobb

Det kan skapas 60 000 nya jobb till år 2020 om Sverige satsar på förnybar energi. Det visar rapporten Förnybar Energi ger 60 000 jobb.

Rapporten visar att Sverige kan skapa 60 000 jobb genom att aktivt satsa på förnybar energi. Rapporten togs fram av Lars-Göran Pettersson Förbundsordförande LRF, Svante Axelsson Generalsekreterare Naturskyddsföreningen och Anders Wijkman Vice ordförande Tällberg Foundation. Anders är också f.d. kristdemokratisk ledamot av Europaparlamentet. Här är en länk till rapporten

Okej, vad handlar då denna rapport om? Här sammanfattas den i korthet:

Tills år 2020 kan 60 000 - 78 000 nya jobb inom förnybar energi och energieffektivisering skapas.
- Biobränslebranscherna kan ge 21 000 - 25 000 jobb om det ger 38 TWh per år.
- Om vindkraften ökar till 28 TWh per år ger det 14 000 - 18 000 jobb.
- Sol- och vågkraft på 4 TWh ger 5000 - 10 000 jobb.
- Energieffektivisering i bostäder och lokaler ger 20 000 - 25 000 jobb

Sammanfattningsvis försvinner många jobb men de ersätts av nya arbetstillfällen inom branscherna med förnybar energi.

Rapporten visar en mängd insatser olika länder gör världen över.

Nedan visas ett antal förslag:
• Öka den förnybara elproduktionen inom elcertifikatsystemet från 25 TWh till 30-35 TWh år 2020
• Inför separata stöd för havsbaserad vindkraft, samt för solel och vågkraft
• Inför ett planeringsmål om 10 TWh biogas år 2020
• Inför ett planeringsmål om 8 TWh solenergi år 2020
• Öka målet för förnybara drivmedel, inklusive elbilar, från 10 till 20 procent år 2020
• Säg nej till utbyggt fossilgasnät
• Inför riktade klimatinvesteringsbidrag
• Avsätt minst tre miljarder om året till effektivisering av bostäder och lokaler
• Förbered införandet av ”vita certifikat” som tvingar fram en minskad elanvändning
• Stimulera energieffektivisering också i småföretag
• Inför ett nationellt mål för bränslesnålare personbilar

Senaste nyheter

Vattenfallssoppan fortsätter. Det är bra att Lars G Josefsson får avgå som VD. Nu måste Vattenfall börja satsa ordentligt på förnybar energi. Det bästa vore om de kan hitta alternativ till den förstörande kolkraften i Tyskland. Sedan får vi hoppas att de inte säljer ut elnätet som de äger i Sverige. Läs mer om Vattenfall i DN. Länk till DN:s ledare om Olofsson och Vattenfall.

Vattenfall ska utse ny VD på söndag.
Detta skriver Svenska Dagbladet.

Svenska Dagbladet anser att Vattenfalls varumärke döljs av brunkolsrök. Det har det gjort alldeles för länge tycker jag.LÄNK till artikeln.

Svenskans ledarsida om Vattenfall. Oppositionen går hårt mot Vattenfall men det var faktiskt de som lät Vattenfall börja köpa upp kolkraft i Tyskland. LÄNK

Expressen skriver att Maud Olofsson ställde krav på Lars G Josefssons avgång för ett halvår sedan. LÄNK

Polisen slog till mot vindkraftmaffian


Pensionssparande

Hur hänger pensionssparande och Energirevolutionen ihop? Märklig fråga kanske man kan tycka. Men allt beror på vad och hur man sparar sina pengar.

Idag ändrade jag så att 50% av mina pensionsfonder går till DnB NOR Renewable Energy med hjälp av Länssförsäkringar Bergslagen. Jag tror även detta är en bra investering.

Efter Zanzibarresan har det varit fullt upp. Det är rapporter som ska skrivas och offertförfrågningar ska besvaras. Jag arbetar även med att ringa runt leverantörer av teknik inom förnybar energi som i framtiden kan leverera till Afrika. Företagen har dock mer förfrågningar än vad de kan leverera. Tyvärr är inte all teknik färdigutvecklad. Det kommer att ta några år innan det t.ex. kommer solelsparker i stor skala med termisk solvärme. Kolla in följande företag som ett exempel:

Idag fick jag in en insändare i VLT om ekologisk mat. Det var egentligen ett svar på en folkpartist som tycker ekomatproduktion ger mer övergödning m.m. Se länk

Dagens länkar:


Smart Grids och Automation


Vindkraft kan öka 15 gånger om:

Plastsolceller


Solelpark i ItalienZanzibar

Då är det dags att åka iväg till Zanzibar. Det handlar om en förstudie för småskaliga solenergilösningar. Men nu har det blivit större än så. Min kollega som är på Zanzibar nu har fått med ministrar, energichefer m.fl. på ett öppningsseminarium om svensk energi.

Inte nog med att man har vanligt resefeber. Man ska stå och hålla föredrag också. Men det ska nog ordna sig.


USA: Bränslelobbyn kartlagd

Kanske något nytt för gemene man? Jag skrev själv om ämnet år 1998 i första kursen Ekologisk ekonomi.

"Biobränslesektorn spenderade USD 11,1 milj. på lobbying i USA hela 2008, mot olje- och gaslobbyns USD 82,2 milj. första halvåret 2009. Enbart oljebolaget Exxon spenderade 14,9 milj. USD på lobbying, mot 12,1 milj. USD för hela sektorn för förnybar energi, enligt officiella siffror från USA:s senat, sammanställt av New Energy Finance." Källa: (newenergyfinance.com)

Energirevolutionen fortsätter

Nu har det varit många projekt som avslutats vilket gjort att bloggandet legat lite lågt. Vi hade ett val till EU-parlamentet där klimat och energifrågorna stod i fokus i valrörelsen. Tyvärr fanns ingen lika bra kandidat som Anders Wijkman med.  Det behövs verkligen politiker som driver dessa frågor utöver vad som förväntas av politiker. Det behövs människor som står upp och alltid driver utvecklingen för förnybar energi framåt.

Förra veckan och i helgen hade Kristdemokraterna riksting i Västerås där jag var med i festkommittén och funktionär under tinget. Jag är säker på att Göran Hägglund blev den första partiledaren som stage-divide, dvs hoppa från scenen utöver publikhavet.
Nåväl, KD fattade ett intressant beslut i energirevolutionens anda; "10:8 Öka den småskaliga elproduktionen och ge den avgiftsfrihet vid anslutning till elnätet."

Temat för rikstinget var energi och jag får väl ta på mig en del av äran för det.  Organisationen SERO var utställare och kunde bidra med sin kompetens för att påverka politiker.

En annan bra motion som bifölls var:

9:1,2 Stoppa mackdöden
, motionen fick bifall där man föreslog att släppa in elstolpar i pumplagen, en lag som kräver att mackägare i glesbygd ska investera i pumpar för etanol (en kostnad på ca 350.000 kronor!) Bra med bifall på denna motion, eftersom etanol inte är något hållbart bilbränsle! Elstolpen är billig att investera i och är ett  energislag på frammarch.
Obama har infört en ny lag för "Clean Energy"

Här är en länk till Obamas tal. LÄNK

Biogasreaktor

I helgen satte jag igång min lilla hemgjorda biogasreaktor. Den består av två latrinhinkar, lite rör och ventiler. Modellen är inspirerad av en indisk biogasreaktor.
Syftet med det hela är att experimentera och se om det funkar. Den är för liten för att det ska bli någon energi att tala om. Jag kan även säga att själva igångsättandet inte tog mer än en halvtimme. Min helg bestod för övrigt av försenat vårfix av båten.


Vattenfall får nya ägardirektiv

Nu får Vattenfall äntligen nya ägardirektiv från regeringen.

Det är ohållbart att de satsar så mycket på fossil energi. "Vi tänker skärpa riktlinjerna, eftersom vi inte tycker att det fun­gerar bra i dag. De nya direktiven fokuserar på omställningen till miljöanpassade tekniker, på värdeskapande och på ett bättre värnande om Vattenfalls varumärke, säger Maud Olofsson till DN Ekonomi." LÄNK till DN

Jag är glad att regeringen äntligen tar tag i Vattenfall. Det är helt förkastligt att vi låtit Vattenfall satsa på kolkraft. Vattenfall ursäktar sig med att om inte vi gör det gör någon annan det. Det är samma argument som langare av alkohol och narkotika använder sig av.

Titta gärna bland mina länkar. Där finns en länk till en antireklamfilm för Vattenfall.

Tredjepartstillträde till fjärrvärmenätet
Jag håller fullständigt med Lennart Albertsson m.fl från Återvunnen Energi som skriver om tredjepartstillträde till fjärrvärmenätet i DN. Det borde vara möjligt för industrier men även för nya energibolag att ansluta sig till fjärrvärmenätet och sälja överskottsenergi. Jag tänker även på parker med solpaneler samt tak på köpcenter med solpaneler. LÄNK till artikel.

Se även länk till regeringens direktiv.

Solel i Sala och Heby

Igår var jag med på en extra stämma för den nya föreningen Solel i Sala och Heby. Det är en ekonomisk förening som ska anlägga och driva en solelspark. Elen säljs till Sala Heby Energi för 4,5 kr/kwh. Kravet är att intäkterna ska återinvesteras i anläggningen under minst 5 år. Jag har själv blivit andelsägare.

Detta är början på Energirevolutionen. Allt börjar dock i liten skala. Länk till föreningen.

Biogastraktor

Det här med biogastraktor är något bönder borde satsa på. Tyvärr uppfattar Transportstyrelsen att traktorer måste köras på flytande bränsle. Så går det till i byråkratilandet Sverige. Vi talar om miljövänlighet men när det kommer till kritan finns inte viljan. Transportstyrelsen meddelar att det inte är en prioriterad fråga.

Se gärna denna länk om biogastraktorer: LÄNK

Jag har arbetat med att få till en studiecirkel i Svartådalen. Den ska gå ut på att ställa om från förnybar energi till fossil energi på ett praktiskt sätt. Deltagarna får helt enkelt bygga om fordon och arbetsmaskiner för att klara biogas som drivmedel. Det blir även en grupp om el där deltagarna anpassar ett hus för solcellsteknik. Huset ska inte behöva någon el utifrån.

Tidigare inlägg
RSS 2.0