Klimatrapport

En ny rapport avseende klimatförändringarna har presenterats. Resultatet visar att det finns samband mellan mänsklig påverkan och klimatförändringar, även med hänsyn till att mätningar gjorts i eller nära städer och flygplatser. Det råder inga tveksamheter om att världen håller på att hettas upp. The Economists

Idag arbetar jag med SUNE-projektet i Västerfärnebo. Det har gått rätt bra den sista tiden. Vi har testat en förgasningsanläggning med olika bränslen, både ved, flis och pellets, med goda resultat. Vi har fått en värmeväxlare som nu ska kopplas på för att återvinna kylarvatten. En rolig nyhet är även att Svartådalen fått beviljade medel från Energimyndigheten för att genomföra en förstudie avseende möjligheterna för elfordon på landsbygden.

Nyckelord: Förgasning, gengas, solvärme, solceller, klimatförändringar

Inget stöd till biogas

Tyvärr blev det inget metanreduceringsstöd till lantbrukare som vill satsa på biogasproduktion i regeringens budget.
Jag tycker det är dåligt av regeringen! Det borde finnas en politisk vilja att satsa på biogas vilket också minskar utsläppen av metan till atmosfären.

Beslutet drabbar de lantbrukare som kalkylerat på småskaliga biogasanläggningar. I ett projekt jag arbetar i har vi ett gäng mjölkbönder som undersöker möjligheterna med biogas. Tyvärr sätter detta beslut käppar i hjulen för dem.

Bakläxa till regeringen! Vi får nu hoppas att den nya energiministern Anna-Karin Hatt tar tag i frågan.
Taggar: Biogas, bioenergi, förgasning, metan, förnybart

RSS 2.0