Desertec Vision

 


Vill du vara med i energirevolutionen?

Kontakta Eric S genom att gå in på www.nestor.se där kontaktuppgifter finns. Just nu pågår ett projekt som heter Vett & Watt i Västmanlands län.

Syftet är att minska energianvändning genom studiecirklar och kurser. Vi lär oss även mer om förnybar energi. Se www.fa21.se för mer info. Går även bra att kontakta Eric.

Tiden finns inte riktigt för att blogga. Nu är det arbete som gäller!

Vindkraften ökar

Svensk vindkraft producerar nu 7 TWh per år. Det innebär en 33 procentig ökning sedan 2011. Enligt Energimyndigheten räcker denna elekticitet till att försörja hela Stockholms län med el. Energimyndigheten
 
 
EU:s vindkraft motsvarar energiproduktion av 39 kärnkraftreaktorer (EWEA)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0