Förbjud lågenergilampor!

Några EU-parlamentariker vill förbjuda lågenergilampor. Tidigare hade jag skrattat åt detta men idag börjar jag faktiskt hålla med. När jag hållit mina miljöutbildningar på olika arbetsplatser under hösten har jag tyvärr allt för ofta stött på människor som uppger att de kastar lågenergilampor bland de vanliga soporna. Dessa lampor klassas som farligt avfall och måste lämnas in till en återvinningsstation eller det säljande företaget. Men tyvärr är det många som inte gör det. Sedan finns också risken att lamporna går sönder och sprider kvicksilver i våra hem. Ny Teknik
Men att gå tillbaka till glödlampor vore heller inte bra. Jag tycker istället att vi ska börja använda LED-lampor som är mycket effektivare än vanliga kvicksilverlampor och dessutom håller LED-lamporna längre. Haken är att de är dyra idag. Dessutom ger många ett allt för vitt sken. Men det finns faktiskt led-lampor med ett varmt gult sken. Jag har själv köpt sådana och byter ut trasiga lampor med led-lampor.
Så ni som vill driva på utvecklingen med både lågenergi och ett giftfritt samhälle borde uppmärksamma LED-lamporna som kan ersätta konventionella glödlampor och kvicksilverhaltiga lysrör.

Konstnärer debatterar vindkraft

Lars Jonsson och Jan Troell skrev idag om vindkraft i Dagens Nyheter.
Konstnärerna menar att det nästan är ett brott mot de mänskliga rättigheterna när lokala opinioner möts av nonchalans från statligt håll. De anser att vindkraftverk skapar ångest och oro eftersom de har en avgörande visuell påverkan på landskapet.
Jag kan inte säga att vindkraftverk inte skapar oro bland människor. Däremot anser jag att följande påståenden är  vinklade som de framhäver i sin artikel:
"Prövning av vindkraftverk mot miljöbalken är ofta ett slag i luften då 1) miljökonsekvensbeskrivningarna är beställda av vindkraftens intressenter och utförda av beredvilliga konsulter, 2) det saknas grundläggande forskning på området och 3) samtliga myndigheter har fått uttalade direktiv om att underlätta för vindkraften. För närvarande saknas ett brett skydd för landskapet som visuell miljö i miljöbalken – att fullt ut skriva in landskapskonventionens andemening i svensk lag skulle ändra på detta, men regeringen dröjer, av vilken orsak?"

All prövning enligt miljöbalken utförs på uppdrag av projektorerna. Det gäller vindkraftverk såsom vägbyggen och nya fabriker. Vidare finns det en hel del forskning om vindkraft och dess miljöpåverkan. Däremot kanske det saknas forskning när det gäller psykologisk påverkan. Avslutningsvis har det varit mycket svårt för projektorer eftersom olika myndigheter inte samverkar. Det är nu regeringens vilja att vi får fler vindkraftprojekt och att tillståndsprocesserna går snabbare. Dagens Nyheter

Ett levande exempel från verkligheten är när Mälarenergi i Västerås ville bygga vindkraftverk på Skutterön i Mälaren. Projektet lades ned p.g.a. risken att örnar skulle kollidera med vindsnurrorna. Jag var själv med om att fatta beslutet att inte tillåta dessa snurror som ledamot i Byggnadsnämden för KD.

Jag vill också säga att det är relativt lätt att demontera vindkraftverk om det nu skulle visa sig att de är så farliga.

Titta gärna in på vindkraftbranschens sida om vindkraft: Svensk Vindenergi

Personligen tror jag att det här med vindkraftverk är en vanesak. Vi har ju en  massa kraftledningar som ingen bryr sig om.

Vindkraft, solenergi, solceller, solpaneler, LED, bioenergiSpårbilar i Masdar City

Nu finns det spårbilar i Masdar i Förenade Arabemiraten vilket Ny Teknik skriver om.
Det finns även ett testcenter för spårbilar i Uppsala.
Se detta inlägg jag gjorde tidigare. LÄNK
Solpaneler, spårbil, solceller, vindkraft, bioenergi

Syna förbränningen

Idag skrev Frigyes Reisch och Lars Persson om smart grids i Ny Teknik. De menar att alla produktionskällor ska integreras och då behövs nya elsystem. Ett hushåll med ett litet vindkraftverk kan exempelvis leverera sitt överskott av el till det gemensamma nätet. De vill även att konsumenterna får kostnadsfri information om den egna förbrukningen genom internet. Konsumenterna kan då starta elapparaterna när elen är som billigast. Ny Teknik

Detta är vad jag kallar för Energirevolutionen. Det måste verkligen bli ekonomiskt för hushåll att sälja egen producerad el tillbaka till elnätet. Vi kan då se en snabb utveckling med el som produceras av småskalig bioenergi, små vindkraftverk och solpaneler. Människor som bor nära ett vattendrag kan använda mikroturbiner för vattenkraft. Detta kräver dock ett nytänk avseende småskalig vattenkraft. Allt detta ska självklart kombineras med energieffektivisering.
Min julklapp i år till släktingarna blev en LED-lampa på 8W till varje familj på julträffen.  En 8W LED-lampa från Solarit är lika effektiv som en 60W lampa. Jag har själv inte hittat någon LED-lampa som har lika bra ljus i styrka som Solarits. Dessutom ger de ett ganska gulaktigt ljus till skillnad från de flesta andra som ger ett skarpt vitt sken.
solceller, solpanel, solfångare, led, vindkraft, bioenergi

2010 blev varmaste året på länge

SMHI:s Rosseby Center meddelar att 2010 blev det varmaste året på länge även om det var kallt i Sverige ett tag.
SMHI känns som en pålitlig aktör som jag har förtroende för.
Under mina miljöutbildningar under hösten och vintern har många frågat om vi verkligen har klimatförändringar. Mitt svar är då att vi måste titta på jordens medeltemperatur och inte hur det ser ut i enskilda länder under enskilda tidpunkter. Rosseby Center
Den här julen blev rätt kall för min del. Jag tillbringade julen hos föräldrarna som använder en värmepump för grundvatten. Det blev rätt mycket vedeldning i den öppna spisen och kakelugnen. När väl gästerna kom steg temperaturen rejält.

Sverige kan få världens största vindkraftpark

Vindkraftparken utanför Karlshamn kan komma att producera mer el än vad de gamla reaktorerna vi Barsebäck producerade tillsammans. Energinyheter
Själv har jag arbetat med SUNE-projektet i Svartådalen Där har projektet en egen blogg, kolla gärna in på SUNE-bloggen.
En del i projektet är att driva studiecirklar inom energi. Det finns bl.a. en gengascirkel där deltagarna snart har byggt ett minikraftvärmeverk som drivs av ved. Nedan visas skönheten. Den består av återvunnen teknik från ett gengasaggregat, en B-20 motor m.m.
Taggar: Solvärme, solenergi, solel, solceller, vindkraft, vindenergi, energieffektivisering, miljö, hållbar utveckling

RSS 2.0