Framtidens ekonomi

Tyvärr verkar det som om ekonomi och hållbar utveckling ännu inte går hand i hand. Ekonomi handlar fortfarande om evig tillväxt och kvartalsrapporter medan miljömänniskorna lever i sin lilla miljöbubbla. Min mening är att dessa två världar måste mötas och att vi på allvar integrerar fattigdomsbekämpning, nationalekonomi och miljöfrågor. Ämnet nationalekonomi eller ”economics” som det heter på engelska måste utvecklas och underordna sig naturlagarna. Detta är en viktig fråga eftersom regeringar världen över litar på vad nationalekonomer säger.

 

Ett faktum är dock att ekonomi, miljö och sociala frågor faktiskt integreras allt mer i den politiska världen. Naturkatastrofer som utsläppet i Mexikanska golfen är en väckarklocka för många. Alla dessa ekonomiska aktiviteter som har sitt ursprung från olja och skapar tillväxt har plötsligt blivit ett problem. En annan väckarklocka är klimatpåverkande gaser som har sitt ursprung från fossil energi. Energi som skapats av naturen under millioner år för att av människan användas under några få århundraden. Det resultat vi kan se idag är att en del av marknaden på frivillig väg skapar system för utsläppsrättigheter, klimatkompensering, miljöledningssystem, it-verktyg för mätning av miljöprestanda o.s.v. Vi har även återkommande världskonferenser där mål för fattigdomsbekämpning, minimering av utsläpp m.m. sätts upp. Något som just nu diskuteras är hur betalningssystem för ekosystemtjänster ska utformas. Regnskogar som producerar syre och biologisk mångfald har idag endast sitt värde i skogsråvara och eventuellt intäkter från turister. Förhoppningsvis kommer skogsägare kompenseras för att förvalta dessa skogar istället för att avverka dessa.

 

Det finns olika synsätt på ekonomi och tillväxt. Just nu har begreppet ”hållbar tillväxt” blivit vedertaget bland politiker och myndigheter. Ett exempel är Vinnova som definierar hållbar tillväxt som ” en långsiktigt ekonomisk tillväxt som samtidigt är hållbar ekologiskt och socialt”. Samtidigt säger Vinnovas vision; ”VINNOVA bidrar tydligt till att Sverige utvecklas till ett ledande tillväxtland." Detta visar att myndigheter ser tillväxten som den övergripande visionen medan sociala frågor om miljö är underordnade. Kritikerna till hållbar tillväxt menar att det inte spelar någon roll om vi minimerar utsläpp, för t.ex. bilar, så länge de totala utsläppen ökar. Bilars utsläpp minskar exempelvis per bil medan antalet bilar ökar i världen. Det medför att de totala utsläppen ändå ökar.

 

Det finns dock andra inriktningar som utvecklas i den akademiska världen. En sådan inriktning är ”steady-state economy” (SSE) som ekonomen tillika Roegens elev Herman Daly definierar som

”An economy with constant stocks of people and artifacts, maintained at some desired, sufficient levels by low rates of maintenance ‘throughput’, that is, by the lowest feasible flows of matter and energy from the first stage of production to the last stage of consumption.” (Daly, Herman. 1991. Steady-State Economics, 2nd edition. Island Press, Washington, DC. p.17.)

 

Man kan se SSE som ett tillstånd där balans råder mellan population, resursanvändning, fördelning av välfärd, biologisk mångfald och livskvalitet. För att nå SSE krävs det ibland ekonomisk tillväxt, t.ex. i ett land som drabbats av naturkatastrof. Men det kan lika gärna handla om en tillbakagång av totalekonomi i ett överbefolkat land. Kritiker till SEE menar att det krävs en utveckling med ny teknik och mer pengar. Men i begreppet SEE ingår utveckling där målet är att människor ska må bra och bibehålla de ekologiska systemen, ja till och med utöka de ekologiska systemen. Det är inte hållbart att antalet människor på jorden ökar. Istället är målet att vi ska finna en balans mellan antalet människor på jorden och vad de ekologiska systemen klarar av att producera i form av ekosystemtjänster. Teknisk utveckling är en del av SEE, men nya innovationer ska också vara ekologiskt hållbara och arbetarna som producerar produkterna ska ha en god livskvalitet. En killnad mellan SSE och traditionell tillväxtfilosofi är att traditionell ekonomi ser tillväxt som ett mål i sig medan SEE ser livskvalitet och en god miljö som ett mål; tillväxt kan däremot vara ett medel för att uppnå dessa mål.

 

Hur ska då framtidens ekonomi se ut?

Marknadsekonomin har kommit för att stanna. Men det betyder inte att marknadsekonomin inte kan utvecklas. För mig är det självklart att samhällsvetenskapen utvecklas i takt med ökad kunskap; precis som i all övrig vetenskap. En framtida ekonomi är i sig själv beroende av de ekologiska, atmosfäriska och geofysiska systemen. I en hållbar ekonomi förvaltas skog och mark för att leverera ekosystemtjänster såsom produktion av syre och biologisk mångfald. I framtiden kommer vänster och högerpolitik handla om hur vi ska förvalta och vilka medel vis ska ta till; inte om vi ska förvalta eller eliminera ekosystemtjänster.

 

Vi har många utmaningar framför oss. Det kommer att debatteras om hur naturresurser ska förvaltas. Media kommer bombardera oss med information om utsläppsrätter och planekonomiska lösningar. Men en sak är säker. Det klassiska ekonomiska synsättet som endast fokuserar på kvartalsrapporter, tillväxt och BNP kommer att vara ett minne blott.


Nyckelord: Tillväxt, miljöekonomi, ekologiskt, ekonomi, ekologisk ekonomi, kvartalsrapport, förnybart, solceller, solel, förnyelsebart, cleantech, miljöteknik,


Beräkna elanvändning

Se www.elpriskollen.se
Här kan du beräkna elanvändning m.m. Jag har själv inte hunnit kolla in det men lägger upp det på bloggen.
Ha en skön dag i värmen!

Laddstationer för elbilar

"Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen (EI) i uppdrag att utreda om ledningar till laddstationer för elbilar kan undantas från kravet på nätkoncession. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 november 2010." EI
Detta låter bra. Det borde vara möjligt att sätta upp en solpanel och ladda upp elbilen direkt från den. Eller varför inte en vindsnurra vid ett blåsigt stället. Kanske en möjlighet för landsbygden?
Bloggeri
Igår deltog jag på ett möte innan Kristdemokraternas riksting. Vi var några initierade personer som diskuterade KD:s miljö och energipolitik. Vi kom bl.a. fram till att reglerna för småskalig förnybar energi måste bli enklare och mer kostnadseffektiva.
Idag har jag kämpat med att ta vattenprover i värmen. Det var oerhört varmt. Jag kan säga att detta är den absolut värsta månaden att vara ute i kärrmark. Flugor och andra insekter om surrar i öronen...
Men man ska inte klaga. I morgon ska jag bränna lite fossilt bränsle på vattenskidor. Önskar det fanns fossilfria utombordsmotorer.

RSS 2.0