Våg- och solkraft

Världens första vågkraftpark har invigts. Se länk för mer info:

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vattenkraft/article418941.ece

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article419162.ece

Cypern satsar på solel i liten skala. Se länk för mer info:

http://www.era.se/nyh/vn.shtml?id=433365402

Vertikala vindkraftverk

Satsa på vertikala vindkraftverk. Dessa vindsnurror är tysta och ger minimala skuggpåverkan. Vertikala vindsnurror kan placeras på byggnader, öppna fält och alla andra platser där det blåser.

Jag kommer att att ta reda på mer information om företagen som säljer vertikala vindkraftverk och  vilka leverantörer som har de bästa erbjudanden på marknaden.

Här är några länkar om vertikala vindkraftverk:

http://www.svvenergi.se/

http://www.betek.se/html/Products.html

Många små kraftverk

Många små kraftverk kommer att bidra till Sveriges och jordens energiförsörjning. Det handlar om ny teknik som gör det möjligt för alla fastighetsägare att äga sitt elverk. Överskottsel kan säljas tillbaka ut på nätet. Energin utgörs av solel, vindkraft, småskalig vattenkraft, biogas m.m.

Antalet stora kraftverk kommer också att öka. Det finns ingen motsättning mellan små och stora kraftverk. Men synen på energi kommer att ändras. För vidare läsning rekommenderar jag dig att börja längst ned på bloggen.

I denna blogg kommer du att få följa mitt arbete för en energirevolution.

Zimbabwe

Nu är det klart att det bir en resa till Zimbabwe för Frälsningsarméns biståndsenhet. Under 10 dagar kommer representanter från Sverie att undersöka förhållanden på sjukus, skolor och byar på landsbygden. De kommer även att undersöka behov av solenergi. Befolkningen i Zimbabwe har lidigt under Mugabes regering. Samtidigt är de vana med relativt god välfärd. Här finns en möjlighet att implementera solenergi för att få dem tillbaka på banan.

Radio om försäljning av el

http://www.sweden.gov.se/sb/d/8743/a/77151

Bra länk till en blogg

http://thefraserdomain.typepad.com/energy/2007/02/led_lights_save.html#more

Solceller på tak på Bjurhovdaskolan i Västerås


Energirevolutionen fortsätter

Det börjar koka under ytan. I Västerås fick en fastighetsägare att bygga ett mindre vindkraftverk. Inget parti sade nej. Överskottsel från kraftverket ska förhoppningsvis kunna säljas ut på nätet. Kanske är detta början på en hype av många små snurror? Jag är helt övertygad om att vi inom några år får se en revolution av småskaliga vindkraftverk, solceller på tak och biogaskraftverk. Elen används i första hand av fastighetsägarna men överskottsel kan säljas ut på nätet.

Igår träffade jag en forskare från Mälardalens Högskola och en student från Burundi. Vi ska gå vidare med ett projekt för solceller på landsbygd i Burundi. Vi gör detta på kvällstid i början då vi saknar ekonomomiska medel. Det var fantastiskt att träffa dessa människor. Utan att vi kände varandra började vi arbeta direkt och delade upp oss på arbetsuppgifter. Några telefonsamtal som ska ringas, beräkningar och insamling av info från Burundi.

Solenergi

Den 10/9 genomfördes ett seminarium om solenergi i Teknikbyn i Västerås tillsammans med Exportrådet, Sustainable Business Mälardalen och Nestor AB som jag arbetar för. Syftet vara att se intresset bland solenergiföretagarna för att samarbeta.

Många intressanta synpunkter kom upp. En sådan var att "vi har jobbat i 30 år med att få igång solvärme men det är inte förrän de senaste åren det börjar hända saker". Vidare deltog en man från Burundi som vill ta med sig solenergilösningar för Burundis landsbygd.

I fredags minglade jag och träffade på konsult som gärna vill ge sig in på projekt med vind- och solenergi i bl.a. Indien.

Vill du göra något för att få igång förnybar energi och då främst småskalig sol och vindkraft? Börja med att skriva ett inlägg på denna nystartade blogg.

Fakta

Vilka energislag ska vi välja i Sverige för att trygga vår energitillförsel? För att svara på frågan krävs kunskap om hur energi och miljöpåverkan hänger ihop.

All energi på jorden kommer från solen förutom kärnenergi och geotermisk energi, d.v.s. energi från jordens inre. Direkt solenergi utgörs av solljus som vidare skapar vindar, vågor, avdunstning av vatten som ger vattenkraft och genom fotosyntes bioenergi. Sådan energi kallas för förnybar energi. En del av biomassan bildar under tusentals och miljontals år naturgas, kol och olja. Detta kallas för fossil energi. I naturen finns det ca 120 000 TW av förnybar energi medan människan förbrukar ca 13 TW varav 80 procent kommer från fossila källor (www.swc.se).

Min mening är att vi måste lära oss att förbruka energi utan att gå för mycket omvägar. I första hand förbruka direkt solljus, i andra hand vind, vatten och vågkraft. I Sverige finns stor potential att bygga ut vattenkraft. Detta kan göras på ett ekologiskt hållbart sätt, t.ex. att det finns vandringsvägar för fisk och ett ständigt vattenflöde. Till skillnad från vind- och solenergi kan vattenkraft lagras på enkelt sätt i dammar. I tredje hand kan vi använda bioenergi eftersom all användning ger negativa miljöeffekter i form av utsläpp till luft och försämring av biologisk mångfald.
I fjärde hand bör vi använda kärnkraft men samtidigt se det som en del av vägen till förnybar energi. I sista hand förespråkas fossil energi som kol, naturgas och olja. Det är självklart att det ger negativ miljöpåverkan när vi bränner upp fossil energi på några hundra år som lagrats i miljontals år.

Det viktigaste av allt är emellertid energieffektivisering av samhället. Vi måste planera för ett energieffektivt samhälle. Detta gäller allt från att stadsplanera till att bygga lågenergihus.
Vi måste tänka om när det gäller energi. Idag förespråkas storskaliga lösningar i form av kärnkraftverk, vindkraftparker och kraftvärmeverk. Självklart ska vi behålla dessa storskaliga lösningar. Men vi ska samtidigt satsa på småskalig energiproduktion. I Tyskland är det krav på elbolagen att köpa tillbaka överskottsel från konsumenter till samma pris som försäljningspriset. I Sverige har det genomförs en utredning i frågan och regeringen förväntas göra detta möjligt inom kort. Med detta kan vi producera vår egen el med små vindkraftverk, biogasverk, biopannor samt solpaneler och samtidigt sälja överskottsenergi tillbaka till elmarknaden. Vi kan vänta oss en utveckling som liknar Internet och hemdatorer fast med elproduktion.

Här är mina förslag till åtgärder för att snabba på utvecklingen:
- Gör det möjligt för fastighetsägare att sälja tillbaka energi till elnätet och gör regelverket enkelt
- Fortsätt satsa på energieffektivisering av hus
- Kombinera solenergi med bioenergi, både i villor med ackumulatortankar till storskaliga lösningar med fjärrvärme och solvärme på tak.
- Anlägg solpaneler för el och värmeproduktion på tak, t.ex. skolor och köpcenter.
- Förenkla tillståndsprocessen för vindkraft
- Anlägg småskaliga vindkraftverk utefter motorvägar och annan infrastruktur
- Gör det möjligt för fastighetsägare att utnyttja småskalig vattenkraft
- Skapa incitament för jordbrukare och landsbygdsbor att satsa på biogas.

Kärnkraft kan vi behålla tills vidare men den kan inte ses som den slutgiltiga lösningen. Tekniken finns för förnybar energi. Nu handlar det bara om att göra det möjligt och ta bort byråkratiska hinder.
Låt Sverige bli ett föregångsland och visa att ekonomisk tillväxt och förnybar energi går hand i hand. Gör det ekonomiskt lönsamt för vanligt folk att producera sin egen energi.
Och kom ihåg, det fanns människor som inte trodde på Internet också.

Energirevolutionen

Sammanfattningsvis innebär energirevolutionen att ny förnybar teknik ersätter gammal fossil teknik. Det är ett nytt sätt att tänka när det gäller energi. Vi är vana med storskaliga lösningar i form av kärnkraftverk, vattenkraftdammar och kraftvärmeverk. Dessa kommer att finnas kvar men samtidigt växer nya lösningar upp som svampar i jorden. Dessa lösningar består av småskaliga lösningar som kopplas in på elnätet. Det handlar om solenergi, småskaliga vindkraftverk, biogaskraftverk m.m.

Sverige står inför en lagförändring. Det kommer inom kort att bli möjligt att sälja el ut till nätet. Vi som äger en fastighet kan alla bli energiproducenter och sälja el. Revolutionen innebär att människor producerar sin egen el och säljer överskottsel ut på nätet. Det är samma utveckling som med hemdatorer där man gick från stordatorer till små pc. Istället för några få enheter kommer vi att ha tusentals små energiverk.

I Tyskland är detta redan möjligt.

Denna blogg belyser och informerar om denna revolution. Vilka är företagen? Vilka energislag är aktuella? Hur blir du din egen energiproducent? Vilken forskning finns på området?

Sprid  budskapet om Energirevolutionen.

Länkar för informationsspridning:
1.
2.
3.

Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0