Skam den som ger sig

Det händer saker när man minst anar det.

Jag talade precis med en företrädare för Eskilstuna kommun som undersöker förutsättningarna för en "energibädd" eller dylikt. Det handlar om att erbjuda mark till företag som vill visa upp innovationer inom miljö- och energiteknik.

Därefter ringde nästa person som undersöker förutsättningarna för en solelpark i Eskilstuna. Han ville ha tips och jag vidarebefodrade till energidirektören på Sala Heby Energi.

Jag tror på solcellsparker. Men det bör vara företag och ekonomiska föreningar som etablerar dessa och säljer elen till elbolagen. Här kan kommunala elbolag ta initiativet och få allt detta att komma igång. Det kan handla om att erbjuda sig att köpa el från solelanläggningar. Ett sådant koncept är på gång i Västerås där företaget Kraftpojkarna planerar att sälja el till Mälarenergi. Det tråkiga i den kråksången är att vi vanliga konsumenter inte får bli delägare. Men jag håller tummarna för att konceptet lyckas!

Bilda ett biogasnät

Tänk om vi skulle bilda ett nät av ledningar för biogas i Sverige. Det finns ett nät för naturgas i södra Sverige och levererar även biogasproducenter ut sin gas. Ett nät med ledningar medför att det inte behövs lastbilstransporter.

Om vi verkligen ska uppnå en hållbar energianvändning är detta något att satsa på. Men det krävs samarbete mellan kommuner, länsstyrelser och alla de lantbrukare som har potential att producera biogas. Sedan behövs politiska beslut som ger incitament till lantbrukare att ställa om.

Här visas Eons gasnät i Sverige.


Kommuner stoppar vindkraftprojekt

Minst 100 vindkraftprojekt har stoppats på grund av kommunernas vetorätt. Svensk Vindenergi vill att det införs en bygglovsplikt istället. Expressen Titta gärna på Svensk Vindenergis webbsida för mer info om vad de anser: Svensk Vindenergi

Det är ett stort problem för vindkraftprojektörer att kommuner har vetorätt. De flesta är positiva till vindkraft, men bara det inte byggs i närheten av där vi bor.  Det finns ett projekt bara några mil från där jag bor. Det är VKS Vind som projekterar en vindkraftpark utanför Salbohed i Västmanland. Nu pågår vindmätningar och VKS genomför en miljökonsekvensbeskrivning. Ett flertal närboende har skrivit i Sala Allehanda och det finns dem som är oroliga. Det finns även oro för fågelkollissioner. VKS   SA

Föreningen Svenskt Landskapsskydd motarbetar aktivt alla nya vindkraftprojekt. FSL De påverkar lokalbefolkning till att skriva insändare och lobbar gentemot politiker. Dessutom sprider de ofta felaktig information om vindkraft. Men det som de är mest emot är att vindkraftverken stör eftersom de uppfattas som fula. Det är också subjektivt och kanske det starkaste argumentet mot vindkraft, att de är fula alltså.

Min mening är att vindkraft behövs för att nå Sveriges mål med förnybar energi. Vi bör lyssna på Svensk Vindenergi som har stor vana av att informera om vindkraft. De ljuger inte och den fakta de presenterar är gedigen. Däremot är det självklart att informationen är vinklad utifrån deras perspektiv. Det är ju en intresseorganisation.

Vindkraftbranschen  skulle också kunna arbeta för att göra vindkraftverken snyggare. Andra färger kanske kan tona ned dem i landskapsbilden.
 
 
 

Skiffergas

USA utvinner naturgas från berggrunden, så kallad skiffergas. Metoden kräver att farliga kemikalier används, likaså är skiffergas fossilt. Visserligen är det bättre ur klimatsynpunkt än olja och kol. Att USA kan minska sitt beroende är ändå positivt för landets ekonomi. DN

Det här kan faktist innebära en fördel för utvecklingen av förnybara bränslen. Ett exempel är Volkswagen som nu satsar ännu mer på fordonsgas. De har haft gasbilar, men ska nu erbjuda fler modeller. Anledningen är just USA:s satsning på skiffergas. Volkswagen bedömer gas är framtidens bränsle. Ett annat scenario är att en infrastruktur för gas byggs upp i USA vilket möjliggör att biogasproducenter kan sälja och distribuera gas.

Tyvärr har utvinningen av skiffergas negativa miljöaspekter. Först av allt påverkas närmiljön där det utvinns. Farliga kemikalier kan förgifta mark och vatten. Grundvattnet riskeras att bli obrukbart. Sen kan geologin förändras vilket ökar risken för jordbävningar.


 
 

Konservativ miljöpolitik

Idag fick jag en kommentar på Facebook för att jag anses vara miljöpartist. Sedan la jag upp en länk till KD:s miljöpolitik som också överensstämde med Alliansens politik. Kommentaren från personen blev att det bara är SD som är värdekonservativt nu i Sverige.

Okej, jag sökte sedan upp Storbritaniens konservativa partis energi- och klimatpolitik. Även de har en politik för energi- och miljöfrågor. (Conservatives)

Vissa människor tycks tro att bara för att ett parti har en miljöpolitik är de miljöpartister. Men politik handlar om att ha olika lösningar och åsikter om samma frågor; miljö, ekonomi, skola o.s.v.

 
 
 

Elskoter på tåget

En svag länk för tågpendlare är transporten till tåget och från tågets slutdestination.

Ett ungerskt företag har tagit fram en elskoter som kan packas ihop och bäras som en väska. Moveo Ny Teknik
Detta kan vara lösningen för många människor som snabbt vill ta sig fram i trafiken i Stockholm efter tågresan.

Ett problem är att man inte får ta med sig cykeln på tåget. Tyvärr är inte tågen anpassade för cyklar. Jag skrev själv ett debattinlägg i frågan och hjälpte landstingspolitikerna i Västmanland med en motion i frågan. KD Västerås 

Elbrist i Thailand

Det är elbrist i Thailand. Naturgasen står för 68 procent av landets energiförsörjning. SVD
 
Naturgas är fossil energi och ett land som Thailand borde med fördel kunna hitta andra energikällor. Luftkonditionering är en energitjuv. Det finns dock metoder för att kyla byggnader på ett mer energieffektivt sätt. http://www.iea-shc.org/

Möte med Kraftpojkarna

Igår träffade jag Kraftpojkarna som är på gång att anlägga en megawattpark mellan Enköping och Västerås.

Det blir en vacker syn att få beskåda denna park. Bolaget ska själva äga anläggningen och sälja elen till Mälarenergi. Länk till Kraftpojkarna

Ny solcellspark utanför Sala

En av mina vänner Gösta Hedberg var ute och fotade den nya solcellsparken som byggs upp av Kurt Hansson.

Det verkar som om det går framåt med projektet som består av solföljare med solceller. Dra egna slutsatser av dessa bilder:
 
 
 
 
 

Gengasprojektet fortsätter

Nu har leader-projektet SUNE avslutats. SUNE står för Svartådalens UtsläppsNeutrala Energi. En av aktiviteterna har varit att driva en studiecirkel om gengasteknik. En grupp har byggt en maskin som genererar både el och värme. Maskinen är på experimentstadiet.
 
Ett glädjande besked är att Almi Företagspartner beviljat såddkapital för utveckling av ett styrsystem. Detta är oerhört roligt. Pengar är alltid bra i ett projekt. Men det är framförallt glädjande med Almis välsignelse av produktutvecklingen.

Det har varit många olika aktiviteter inom SUNE. Nu känns det skönt att vi kan börja koncentrera oss på det viktigaste, nämligen förgasningsteknikens renässans och framväxt.
 
Här är bilder från deltagarnas senaste träff:RSS 2.0