EU:s klimatpolitik är ovetenskaplig

skriver Jacqueline Mc Glade, generalsekreterare på EU:s miljöbyrå och Johan Rockström, professor vid Stockholms universitet. LÄNK De menar att EU måste sätta upp ett mål om 0-utsläpp till år 2050 och att en 50% minskning är alldeles för lågt.

Det är intressant att läsa kommentarer till artikeln och andra bloggar. Om man bara skulle läsa dessa skulle jag få uppfattningen att folk inte tror på sambandet mellan koldioxidutsläpp och global uppvärmning. PÅ DN:s röstning som svarar på frågan: "Borde EU:s klimatmål vara mer ambitiöst?" svarade 63% JA (kl. 12.45, 090723). Det visar att DN:s läsare har en stark vilja för ambitiösa klimatmål.

Jag själv ligger lågt med bloggeriet under sommaren. Just nu återhämtar jag mig dessutom efter en blindtarmsoperation. Det är fortfarande lite snurrigt så jag ska lämna datorn ifred och krypa till kojs istället.

Glad Sommar!
Tillönskas både klimatskeptiker och miljövänner

Luftskepp som transportmedel

Nu börjar det hända roliga saker. Ny Teknik skriver om att luftskepp kan få en roll i framtidens logistik för bl.a. vindkraftverk. Genom att använda luftskepp är det möjligt att transportera stora stycken utan vägar eller sjöfartsleder.

Jag är helt övertygad om att luftskepp kommer att få en större roll i framtidens logistik. Tänk att kunna lasta från en punkt till en annan utan vägar eller järnvägar. Energiförbrukningen är minimal i jämförelse med flygplan och lastbilar. Det torde inte vara omöjligt att få transporterna drivna av förnybar energi.  LÄNK till ARTIKEL

Ett motargument är hastigheten för transporterna. Jag tror ändå att planeringen för logistiken kommer att vara A och O. Allt behöver inte gå så snabbt. Vi har vant oss vid att allt ska transporteras allt snabbare. Just in Time är ledordet. Nu tror jag vi går mot långsammare men förnybara transporter. Råvaror kan fraktas på järnväg till fabriken. Detta görs redan i dag, t.ex. inom stålindustrin. Hastigheten för råvarorna har mindre betydelse, bara de anländer kontinuerligt. Däremot krävs snabba transporter ut till kunderna. Därför är lastbilstransporter vanligast idag. Men mycket gods skulle säker kunna transporteras under längre tid om planeringen förbättras.

Tid är pengar som det heter. Men hastighet är också pengar. Högre hastighet kräver mer energi. Energi kostar pengar.

Energirevolutionen fortsätter

Nu har det varit många projekt som avslutats vilket gjort att bloggandet legat lite lågt. Vi hade ett val till EU-parlamentet där klimat och energifrågorna stod i fokus i valrörelsen. Tyvärr fanns ingen lika bra kandidat som Anders Wijkman med.  Det behövs verkligen politiker som driver dessa frågor utöver vad som förväntas av politiker. Det behövs människor som står upp och alltid driver utvecklingen för förnybar energi framåt.

Förra veckan och i helgen hade Kristdemokraterna riksting i Västerås där jag var med i festkommittén och funktionär under tinget. Jag är säker på att Göran Hägglund blev den första partiledaren som stage-divide, dvs hoppa från scenen utöver publikhavet.
Nåväl, KD fattade ett intressant beslut i energirevolutionens anda; "10:8 Öka den småskaliga elproduktionen och ge den avgiftsfrihet vid anslutning till elnätet."

Temat för rikstinget var energi och jag får väl ta på mig en del av äran för det.  Organisationen SERO var utställare och kunde bidra med sin kompetens för att påverka politiker.

En annan bra motion som bifölls var:

9:1,2 Stoppa mackdöden
, motionen fick bifall där man föreslog att släppa in elstolpar i pumplagen, en lag som kräver att mackägare i glesbygd ska investera i pumpar för etanol (en kostnad på ca 350.000 kronor!) Bra med bifall på denna motion, eftersom etanol inte är något hållbart bilbränsle! Elstolpen är billig att investera i och är ett  energislag på frammarch.
RSS 2.0