ENERGI[R]EVOLUTIONEN - POTENTIELL MILJARDINDUSTRI LÖSER KLIMATKRISEN!

Detta var kul. Jag är inte med i Greenpeace och tycker för det mesta inte riktigt som dem. Men nu lanserar de också Energirevolutionen.  Texten nedan är citat från Energinyheter som jag prenumererar på.

"Det är nu vi måste sätta igång. Inte om 10, 20 eller 30 år. Nu.
Ska vi undvika att planetens medeltemperatur skenar bortom 2 graders höjning måste vi omedelbart skära ned utsläppen av växthusgaser, främst koldioxid.
Men det finns goda nyheter! Greenpeace, 2007 års fredspristagare Dr. R.K. Pachauri samt Europeiska rådet för förnybar energi (EREC) låter nu alarmklockorna överröstas av ljudet av lösningen på historiens största utmaning:
Ett slut på slöseri med energi och ny miljövänlig teknik räddar inte bara klimatet på lång sikt. Ett sådant nytänkande visar att förnybara energikällor kommer utgöra aortan i framtidens globala ekonomi. Lösningen beskriver en genomgripande men fullt möjlig omställning i hur vi framställer, distribuerar och konsumerar energi. I tider av finanskris visar den ekonomiska moroten i Energi[r]evolutionen att det inte bara är klimatsmart att ställa om - det är en ekonomisk överlevnadsfråga.
Bäst av allt - detta handlar inte om teoretiska framtidsscenarion - tekniken finns färdig för oss idag!
Kraftiga investeringar i förnybar energiproduktion och energieffektiviseringar skulle skapa en industri med omsättning på upp emot 2,8 biljoner kronor per år. Detta kan försörja hälften av världens energibehov och nästan 80% av världens elbehov! Samtidigt kan 139 biljoner kronor i framtida bränslekostnader skäras bort i samband med att klimatet räddas. Allt detta sammanfattas i Energi[r]evolutionen, den mest heltäckande rapporten för framtidens hållbara energiförsörjning, som alltså släpps idag.
Energi[r]evolutionen lanserades för första gången för cirka ett år sedan. Orsaken till att Greenpeace nu uppdaterar och återlanserar den omfattande lösningen på framtidens energiförsörjning beror på att det internationella atomenergiorganet IAEA har skrivit upp den förväntade globala energikonsumtionen fram till 2050. Det kräver en omvärdering av förutsättningarna och behoven.
I Energi[r]evolutionen visar Greenpeace tillsammans med EREC i samverkan med det tyska rymdorganet German Space Agency och fler än 30 forskare och ingenjörer från universitet, institut och tillverkare av förnybara energilösningar världen över, hur vi kan halvera de globala koldioxidutsläppen till 2050 genom att använda redan existerande teknik - till en lägre kostnad än om vi fortsätter som idag.
Klimatförändringarna kräver en snabb omställning av energisystemet där alla måste hjälpa till - i synnerhet världens energiproducenter. Utmaningen är global, men varje land har en skyldighet att se över sin egen roll. I Sverige, ett land där en av de största energiproducenterna - statliga Vattenfall - gärna vill miljömärka sig själva samtidigt som 80% av företagets nyinvesteringar satsas på icke-förnybara energikällor. Samtidigt finns här goda exempel och en mångfald av möjligheter som visar att en omställning varken är svår eller omöjlig.
Föreningen Greenpeace Norden"

Diodbelysning

Diodbelysning, eller LED som det heter, kommer att bli hett. En del av energirevolutionen innebär att minska på energiförbrukningen. En 2,5 W LED-lampa motsvarar en 50 - 60 W glödlampa. Det innebär en radikalt minskad energiförbrukning. LED-lampor håller dessutom ca 4 ggr längre än glödlampor. Kostnaden för inköp av glödlampor och minskad energiförbrukning beräknas tjänas in på mindre än ett år.

Nu är det inne med trygghet för kvinnor. Det ska vara belyst vid parker, trånga passager, buskar osv. i stadsmijön. Låt oss inte nu tappa vettet och sätta upp konventionella halogenlampor och glödlampor. Satsa istället på LED-lampor. Kombinera detta med rörelsedetektorer vilket medför att det endast lyser då någon passerar. Detta tänk kan även införas i befintig belysning. Låt belysningen slå på när bilar och människor passerar.

Flygplatser och solenergi

Idag har jag tillsammans med företaget Heat-On tittat på möjligheten för en flygplats att bygga en solenergianläggning. Flygplatser har stora fält som inte används till något. Fälten kostar pengar med gräsklippning och annat underhåll. Istället kan de användas till solfångare för värmeproduktion.

Heat-On förespråkar solfångare för uppvärmning av vatten i kulvertar, d.v.s. fjärrvärme, tillsammans med bioenergi. Företaget har byggt en anläggning för värmeproduktion på Malmö flygplats. Nu tittar andra flygplatser på möjligheterna för solfångare.

Jag tror på denna lösning. Instrålningen av solljus till flygplatser är stor eftersom det inte finns några träd. Vidare måste flygbranschen kompensera utsläpp från flygplan för att få fortsatt trovärdighet på marknaden. Det kommer att ta lång tid att skapa ett hållbart flyg. Då får man börja med det som är enkelt. En sådan lösning är solfångare. Det kan även skapa intäkter för flygplatser med försäljning av energi till lokaler inom flygplatsen och bebyggelse utanför.

Här kommer dagens länk:
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article439367.ece

Det handlar om ett lyckat vindkraftprojekt. Som jag sagt tidigare är det viktigt att alla tjänar pengar på vindkraften. Bygger du ett kraftverk och grannen inte får del av pengarna men störs av utsikten så kommer grannen att överklaga upp till regeringsnivå. Låt därför grannen få en del av intäkterna.

Svar till Marie

Kul att någon tycker om passiva hus. Passiva hus behöver inte se ut på något särskilt sätt, utan precis som vanliga hus. Det handlar om att tänka på helheten och skapa naturliga förutsättningar för solen att värma upp huset.

Jag har varit upptagen några dagar men kommer att fortsätta skriva på denna blogg. Bl.a. blev det Tekniska mässan där jag höll föredrag om Socialt ansvarstagande inom elektronikbranschen.

IPCC

Debattem om mänsklig klimatpåverkan fortsätter. Den internationella klimatpanelen IPCC anses av vissa vara en blufforganisation. Detta är självklart falsk propaganda. Gå in själv på www.ipcc.ch och läs om hur organisationen är organiserad.

Storskalig vind och solkraft

Nu börjar Hyundai Heavy Industries producera vindkraftturbiner. De ska tillverka flera hundra vindkraftverk på mellan 1,6 - 2 MW. Företaget tillverkar även solceller och ska anlägga sin andra solcellsfabrik.

Ja, det börjar röra sig ute på marknaden. Snart är det hypat med sol och vindkraft.

Passiva flerbostadshus

Nu har jag varit runt med Byggnadsnämnden och tittat på passiva flerbostadshus och andra projekt i Alingsås, Göteborg och Karlstad. Mest imponerande var ett projekt som heter Seglet i Karlstad, ett passivt flerbostadshus i 60-talsstil. Vad är då detta?

Det handlar om ett hus som ska smälta in i omgivningen som består av 60-talshus. Huset ser därmed ut precis som vilket höghus som helst. Saken är att det inte behövs mer än 45 kwh/m2 i energitillskott. Det kan jämföras med normal byggnorm på 110 kwh/m2. Lägenheterna värms upp med de boendes kroppsvärme, elmaskiner m.m. Det finns en värmeväxlare för till- och frånluft. Luften som finns i lägenheterna sugs ut och möter luften utifrån. På så sätt både värms och ventileras luften.

Husets väggar är rätt tjocka och täta. För att klara bygget krävdes bättre planering än normala byggprojekt. Arbetare samlas, både rörmokare, ventilationstekniker, byggare osv. för regelbundna genomgångar. Det blev så bra att arbetarna grillar korv varje fredag.

Vad är då det svåraste med att bygga ett passivt hus eller lågenergihus? Är det ventilation, speciell byggteknik eller rörmokeri? Svaret är nej. Det svåra är istället samordningen av arbetsprocessen. Ett passivt hus måste ha så god kvalitet att det krävs  samordning av alla resurser. Det innebär gemensam planering och uppföljning. När en våning byggts mäter arbetarna själva med instrument för att se att väggarna är täta. Ingen extern besiktningsman här inte.

Jag blev verkligen impad och hoppas nu på att byggbranschen skärper till sig. Sedan vill jag slå ett slag för aktiva passivhus. Dvs. passivhus med aktiv solvärme och solel. Tänk dig själv, ett hus som ger mer el och värme än vad det förbrukar.

Och här kommer dagens länk:

http://www.solyndra.com/News/Press-Release-01

Passiva hus

Idag är jag i Alingsås med byggnadsnämnden i Västerås. Vi har tittat på passiva hus. Mycket intressant. Det handlar om hus med låg eller nästan ingen energiförbrukning

Energirevolutionen handlar inte bara om att ersätta energi. Det handlar lika mycket om att minska förbrukningen.

Tyvärr skrev VLT ut min insändare den 10/10 fel. Det ska naturligtvis vara terrawatt och inte terrawattimmar för naturens effekt. Tyvärr har inte alla journalister koll på detta.

Klimatskola

Om du vill veta mer om klimat, titta in på denna länk:

http://www.swc.se/klimathuset/Klimatskola.html

Sveriges meteorologer är överens om mänsklig klimatpåverkan. Det beror självklart på många faktorer som solinstrålning, solfläckar, mindre snö som reflekterar tillbaka solljus och mer mörk yta som absorberar ljus. Sedan ökade mängder av gaser som påverkar klimatet, t.ex. koldioxid, metan och SF6-gas.

För mig är det solklart att det inte är bra för miljön när vi bränner upp all fossil energi på kort tid.

Svenska Dagbladet och klimathotet

I dagens Svenska Dagbladet skriver Göran Ahlgren m.fl. om att Al Gores film "En obekväm sanning" innehåller flera demagogiska skräckscenarier. Vidare menar de att IPCC är ett politiskt organ.

Jag anser att de har helt fel. Men jag behöver knappast kommentera inlägget eftersom Erland Källén redan bemött det  i Svenska dagbladet.

Göran Ahlgren m.fl.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1876503.svd

Erland Källén:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1876501.svd

Läs även om klimat på Swedish Weather & Climate Centre:
www.swc.se

Och för här är en länk till klimatpanelen:
http://www.ipcc.ch/

Malmö utreder vindkraftverk på tak

Per-Arne Nilsson är en av dem som driver energirevolutionen framåt. Han är chef för Miljöstrategiska avdelningen i Malmö Stad och har fått pengar från Boverket för att utreda om det är möjligt att bygga mindre vindkraftverk på tak. Han menar att Malmö är först med att utreda möjligheten för vindel på tak. Per-Arne uppger i Sydsvenskan att de första försöken ska göras i bostadsområdena i Västra hamnen och Hyllie. Detta gäller både vindel på flerfamiljshus och enstaka mindre vindkraftverk i områdena.

Jag hoppas att detta experiment lyckas vilket kan leda till att fler städer satsar på vindel.

Nedan visas en länk om vindsnurror på tak:
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article404041.ece

Snabbare miljöprövning

KRISTDEMOKRATER VILL HA SNABBARE MILJÖPRÖVNING 
Kristdemokraterna motionerar i riksdagen om snabbare miljöprövning av gruvor och vindkraft i Norrland.
Det är Gunilla Tjernberg och Stefan Attefall som skrivit en motion där de påpekar att Miljödomstolen i Umeå fått färre handläggare trots den ökande mängd ärenden som kommer in. Resultatet blir stora kostnader för företagen och att arbetstillfällen inom gruv- skogs- och energisektorn inte kommer igång.
Motionärerna har dock inga konkreta förslag hur handläggningstiderna ska kortas utan vill att regeringen tar sig an problemet och att den pågående miljöprocessutredningen verkligen kommer med förslag som leder till enklare miljöprövning.
Sveriges Radio Västerbotten, 10:40, 7 oktober -08

Laddhybrid från ToyotaSnart kan du köpa en Toyota Prius som kan laddas upp i bostaden, vid jobbet eller på stan. Jag hoppas även att Toyota erbjuder laddhybridbilar som kan köras på etanol. Toyota är negativ till detta pga den allmänna opinionen. Men tekniken är enkel och inget nytt. Etanol kommer även att miljömärkas inom kort.

Solar Tower Energy

Det storskaliga projektet i Australien med solel från vindturbinder är intressant. Titta på filmen via nedanstående länk:

http://www.youtube.com/watch?v=0tWlP0knKQU&feature=related

Cleantech

Här är en länk till en bra artikel om svensk miljöteknik och varför vi inte lyckats med export som andra länder.

http://www.dagensps.se/artiklar/kronikor/ulf-bergmark/2008/10/06/36426858/index.xml

Planera för ett energieffektivt samhälle

Nu har äntligen min insändare kommit in i Västmanlands Läns Tidning (VLT). Jag hoppas nu att fler lokalpolitiker i Västerås uppmärksammar dessa frågor om förnybar energi.
"Sedan 1970 har utsläppen av klimatpåverkande gaser ökat med mer än 80 procent. 13 miljoner hektar tropisk skog skövlas varje år, en yta tre gånger Danmark. Vilka energislag ska vi då välja för att trygga vår energitillförsel i Sverige? För att svara på frågan krävs kunskap om hur energi och miljöpåverkan hänger ihop.

All energi på jorden kommer från solen förutom kärnenergi och geotermisk energi, det vill säga energi från jordens inre. Direkt solenergi utgörs av solljus som vidare skapar vindar, vågor, avdunstning av vatten som ger vattenkraft och genom fotosyntes bioenergi. Sådan energi kallas för förnybar energi.
En del av biomassan bildar under tusentals och miljontals år naturgas, kol och olja. Detta kallas för fossil energi. I naturen finns det cirka 120 000 terawatt av förnybar energi medan människan förbrukar cirka 13 terawatt varav 80 procent kommer från fossila källor.

Vi måste lära oss att förbruka energi utan att gå för mycket omvägar. I första hand förbruka direkt solljus, i andra hand vind, vatten och vågkraft. I Sverige finns stor potential att bygga ut vattenkraft. Detta kan göras på ett ekologiskt hållbart sätt, till exempel att det finns vandringsvägar för fisk och ett ständigt vattenflöde. Till skillnad från vind- och solenergi kan vattenkraft lagras på enkelt sätt i dammar. I tredje hand kan vi använda bioenergi eftersom all användning ger negativa miljöeffekter i form av utsläpp till luft och försämring av biologisk mångfald.

I fjärde hand bör vi använda kärnkraft men samtidigt se det som en del av vägen till förnybar energi. Fossil energi måsta fasas ut. Det är självklart att det ger negativ miljöpåverkan när vi bränner upp fossil energi på några hundra år som lagrats i miljontals år.

Det viktigaste av allt är emellertid energieffektivisering av samhället. Vi måste planera för ett energieffektivt samhälle. Detta gäller allt från att stadsplanera till att bygga lågenergihus.

Vi måste tänka om när det gäller energi. Idag förespråkas storskaliga lösningar i form av kärnkraftverk, vindkraftparker och kraftvärmeverk. Självklart ska vi behålla dessa storskaliga lösningar. Men vi ska samtidigt satsa på småskalig energiproduktion. I Tyskland är det krav på elbolagen att köpa tillbaka överskottsel från konsumenter till samma pris som försäljningspriset. I Sverige har det genomförts en utredning i frågan och regeringen förväntas göra detta möjligt inom kort.

Med detta kan vi producera vår egen el med små vindkraftverk, biogasverk, biopannor samt solpaneler och samtidigt sälja överskottsenergi tillbaka till elmarknaden. Vi kan vänta oss en utveckling som liknar internet och hemdatorer fast med elproduktion.

Här är mina förslag till åtgärder för att snabba på utvecklingen:
Gör det möjligt att sälja tillbaka energi till elnätet och gör regelverket enkelt.
Fortsätt satsa på energieffektivisering av hus.
Kombinera solenergi med bioenergi, både i villor med ackumulatortankar och i storskaliga lösningar med fjärrvärme och solvärme på tak.
Anlägg solpaneler för el- och värmeproduktion på tak, till exempel skolor och köpcentra.
Förenkla tillståndsprocessen för vindkraft.
Anlägg småskaliga vindkraftverk utefter motorvägar och annan infrastruktur.
Gör det möjligt för fastighetsägare att utnyttja småskalig vattenkraft.
Skapa incitament för jordbrukare och landsbygdsbor att satsa på biogas.

Kärnkraft kan vi behålla tills vidare men den kan inte ses som den slutgiltiga lösningen. Tekniken finns för förnybar energi. Nu handlar det bara om att göra det möjligt och ta bort byråkratiska hinder.

Låt Sverige bli ett föregångsland och visa att ekonomisk tillväxt och förnybar energi går hand i hand. Gör det ekonomiskt lönsamt för vanligt folk att producera sin egen energi.

Och kom ihåg, det fanns människor som inte trodde på internet heller.


Eric Söderberg
ledamot i byggnadsnämnden
ersättare i miljö- och konsumentnämnden
Västerås"
     

Gårdsbaserad biogas

Det går bra att producera el med biogas. Se länk:

http://www.jti.se/index.php?mact=News2,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=135&cntnt01detailtemplate=PS_News_Content&cntnt01dateformat=%25Y-%25m-%25d&cntnt01returnid=60

Nya symbioser

Nu börjar det blåsa hett kring energirevolutionen. Nya symbioser knyts mellan olika branscher Än så länge på teststadiet, men inom kort kan vi vänta oss att se mobilmaster med små vindsnurror och hustak med solceller samt jordbrukare som producerar el av biogas. Idag skriver Ny Teknik om vertikala vindkraftverk där företaget Ericsson låter uppsalaföretaget Vertical Wind utveckla en vertikal vindgenerator. Konceptet heter Tower Tube där antenn och basstation är integrerad i masten och som drivs av en vertikalaxlad vindgenerator.

En revolution brukar kräva motståndare. Vilka är då motståndare till småskalig och förnybar energi? Är det oljeindustrin, kärnkraftlobbyisterna eller kanske du som läser just nu? Det värsta motståndet är annanoismen. Med detta menas att "någon annan ska bygga kraftverken" eller "kommunen" eller "samhället". Vidare finns det självklart aktiva motståndare som motarbetar tillstånd för vindkraftverk och som sprider falsk propaganda. Du har säker hört dem som sagt att vindkraftverk kostar mer än det ger. Faktum är att vindkraft blir mer lönsamt ju högre energipriset stiger. Samtidigt effektiviseras utvecklingen av vindkraftverken, vilket medför att kostnaderna för att bygga vindkraftverk minskar. En grupp som aktivt motarbetar allt bygge av vindkraftverk är Föreningen Svenskt Landskapsskydd. De påverkar politiker, skriver insändare i hela Sverige samt skickar pressmeddelanden till media. Resultatet av Svenskt Landskapsskydds arbete är att utvecklingen gått mycket långsammare i Sverige jämfört med andra länder. Anledningen är även att vi har krånglig lagstiftning som sätter käppar i hjulet för vindkraftprojektörerna.

LaddhybridbilEn bil som laddas upp med solceller, vindkraft eller vattenkraft. Använd sedan bilen som reservkraft till sommarstugans elbehov.

Solenergi som aldrig förr

Bilbranschen ställer om sig till eldrivna bilar, plug-in-hybrider eller laddhybrider som det heter på svenska. Detta medför att behovet av el kommer att öka de kommande åren. Folk förväntas  köpa förnybar el, dvs el från solceller, vindkraft, vattenkraft, vågkraft och bioenergi. Då kan vi knappast importera el som producerats av stenkol. Det som redan nu händer är att investerare satsar på solceller och vindkraft. 

Det amerikanska analysföretaget Cleantech group menar att det aldrig förr har satsats så mycket pengar i grön teknik. Totalt investerades mer än 18 miljarder kr i 158 företag i Nordamerika, Europa, Indien och Kina under perioden juli till och med september. Mest pengar gick till intelligenta lösningar för elnätet, tunnfilmssolceller samt drivmedel baserade på alger. 

Vi kan vänta oss att förnybar el som produceras småskaligt kan säljas ut till elnätet. Detta innebär att du som har en fastighet kan sätta upp ett vindkraftverk och montera solceller på taket. Överskottsel som produceras säljs då ut på nätet. Elmätaren går helt enkelt baklänges. Du kanske inte blir rik på detta, men ju mer du sparar på el och skaffar lågenergilösningar, desto mer pengar tjänar du.

Framtidens flyg

Kan framtidens flyg drivas av solceller? Den som lever får se.

Lite om Lennart Söder

Vill du veta mer om vad som är på gång om förnybar och småskalig energi i Sverige? Lyssna på detta:
 
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/tema/artikel.asp?ProgramID=2879&Nyheter=&artikel=2108541

 
 

Snabbare tillstånd för vindkraft

Energirevolutionen går vidare. Den har ännu inte riktigt blommat ut men ett positivt steg på vägen är miljöprocessutredningen. Det ska bli enklare att få tillstånd att bygga vindkraftverk med kortare beslutsprocesser. En målsättning är att tio gånger fler vindkraftverk ska byggas fram till år 2015.
Tanken är att det ska räcka med att prövas enligt miljöbalken och prövningen efter plan och bygglagen ska slopas.

Det är ett stort problem med långa tillståndsprocesser. Nu kommer utvecklingen äntligen att gå fortare. Sveriges miljölagstiftning slog obarmhärtigt hårt mot miljövänliga alternativ som vindkraften. Samma lagar som ska förbjuda farliga kemikalier och miljöfarliga verksamheter försvårar nu för förnybar energi. Vi får hoppas att förslagen i utredingen godtas.

Lyssna på Sveriges Radio:

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=2356578

Dagens länk

Idag blev det inget längre inlägg. Men en länk kan jag unna intresserade. Denna webbsida är oumbärlig om du vill beräkna solinstrålning för vilken plats  som helst på jorden. Jag använde sidan för någon dag sedan för att jämföra två platser i Sverige med varandra.

http://www.wunderground.com/calculators/solar.html

Fråga mig

Har du en fundering kring energi eller hållbar utveckling, fråga mig.  Vilka energislag ska vi satsa på? Vad är bäst för dig? Räcker t.ex. solinstrålningen till jorden för att ersätta fossil energi? Varför blir det så mycket debatt om etanol? Vad är bäst, kärnkraft eller vindkraft? Ingen fråga är för dum.

Skriv in fråga som kommentar till detta inlägg.

Jag som driver bloggen är ekologisk ekonom med examen i miljövetenskap och företagsekonomi.

Kom igen nu!

Polygeneration

Vad är nu detta? Polygeneration! Jo det innebär att en eller två energikällor levererar flera outputs, d.v.s. värme, el och kyla. Exempelvis kan en solpanel producera både el, värme och luftkonditionering.

Idag finns ett EU-projekt som arbetar med att få igång olika lösningar. Projektet heter PolySmart och drivs av Europeiska kommissionen "FP6 DG Energy and Transport".  I projektet agerar flera företag och organisationer, bl.a. ClimateWell och  KTH. Klicka på länkarna för mer info:

http://www.polysmart.org/cms/front_content.php?idcat=57

http://www.polysmart.org/cms/front_content.php?idcat=75


ABB tar hem order på solenergi

Nu kanske ABB bolagen i Västerås uppmärksammar solenergin som energikälla. Nu får ABB nämligen leverera ställverk, transformatorer m.m. till en fabrik som tillverkar material till solceller i Kina.

http://www.branschnyheter.se/article40169.php

RSS 2.0