Obama har infört en ny lag för "Clean Energy"

Här är en länk till Obamas tal. LÄNK

Energirevolutionen kommer till Amerika

Den här filmen är en reklamfilm som ska visas i USA. Det är organisationen Repower America som ligger bakom.

LÄNK till FILMEN.

Biogasreaktor

I helgen satte jag igång min lilla hemgjorda biogasreaktor. Den består av två latrinhinkar, lite rör och ventiler. Modellen är inspirerad av en indisk biogasreaktor.
Syftet med det hela är att experimentera och se om det funkar. Den är för liten för att det ska bli någon energi att tala om. Jag kan även säga att själva igångsättandet inte tog mer än en halvtimme. Min helg bestod för övrigt av försenat vårfix av båten.


Energinätsutredningens slutbetänkande

Den 12/6 överlämnades Energinätsutredningens slutbetänkande Koncessioner för el- och gasnät till näringsminister Maud Olofsson. LÄNK

Smarta Grids

Ta dig tid och titta på den här filmen om Smart Grids i Tyskland. Den sammanfattar Energirevolutionen på ett bra och enkelt sätt. LÄNK till FILM

EnergiCirkelnOvan visas en bild på ett flygplan som drivs med solceller och bränsleceller.
Se denna film LÄNK

Energirevolutionen är nästa högkonjunktur

Denna blogg handlar om de nya marknaderna för förnybar energi och cleantech. Den handlar även mig och mitt engagemang för att få till en Energirevolution. Tanken är även att det ska bli till en historia i romanform. Den historien har dock inte riktigt kommit igång.

Energirevolutionen börjar i det lilla. Igår grillade jag tillsammans med 2 nyblivna vänner i Svartådalen. Vi pratade ihop oss inför höstens EnergiCirkel som vi ska starta tillsammans med Studiefrämjandet. EnergiCirkeln kommer att bestå av 2 grupper, en bränslegrupp och en elgrupp. Bränslegruppen får bygga om motorer för biogas och biodiesel samt komma igång med småskalig tillverkning av bränsle. Elgruppen riktar in sig på att anpassa ett hus för solcellsel. Det kan även handla om att producera el med biogas, småskalig vattenkraft mm. Målet är att få ett hus som är oberoende av el utifrån.

Syftet med EnergiCirkeln är att komma igång snabbt. Vi börjar tillsammans från 0 utan några egentliga bidrag eller större förberedelser. Meningen är inte att göra något storskaligt, utan syftet är att vi ska lära oss de olika teknikerna och söka efter information på YouTube, hos leverantörer, webbsidor m.m. Parollen är "Just Do it and Do it Better!".

Är du intresserad? Kontakta mig i så fall. Du hittar adressuppgifter på www.nestor.se, konsulter, Eric. Kanske kan vi starta en EnergiCirkel i just ditt län?

Visualisera dina mål
Det svåraste med att driva projekt eller förvalta ledningssystem är att få alla att arbeta mot uppsatta mål. Ett sätt är att göra som den japanska bilindustrin som visualiserar mål, instruktioner m.m. på ett enkelt sätt. Jag har därför arbetat tillsammans med en illustratör för att visualisera hur energiprojekt kan gå till. Bilderna kommer självklart att läggas upp på denna blogg.

Flyg jorden runt i ett solcellsflygplan
Snart är det möjligt att flyga med ett solcellsdrivet flygplan. Flygplanet heter Solar Impulse som har 61 meters vinge klädd med solceller. LÄNK


Nyheter

Flyg jorden runt i ett solcellsflygplan
Snart är det möjligt att flyga med ett solcellsdrivet flygplan. Flygplanet heter Solar Impulse som har 61 meters vinge klädd med solceller. LÄNK

Bidrag för solceller
Nu är det möjligt att söka bidrag för solcellsprojekt. Se följande LÄNK. LÄNK till Solar Impulse

EI ger tillstånd för ledning till vindkraftpark i Kattegatt
Universal Wind Offshore Transmission AB får tillstånd att bygga och driva en 61 kilometer lång ledning mellan Stora Middelgrund vindkraftpark i Kattegatt och ett ställverk i Halmstads kommun. Det har Energimarknadsinspektionen (EI) beslutat. LÄNK

Förädling av energigrödor
Energimyndigheten har en ny utlysning för "Förädling av energigrödor". Se LÄNK

Mer vindkraft med smarta turbinblad LÄNK

Vindkraft i nationalparker
Det vore olyckligt om vindkraftverksprojektörerna inte tar hänsyn till miljön. Det får finnas en gräns för snurrornas utbredning. Min mening är att det får prövas från fall till fall. LÄNK

Klimathotet
Aftonbladet skriver om klimathotet. Självklart måste allt låta som om världens undergång redan är här. Kofi Annan menar i artikeln att svält och andra katastrofer redan drabbar fattiga i världen. LÄNK Faktum är att vi måste agera nu för att inte förändra klimatet så att uppvärmingen leder till framtida katastrofer. Vi måste helt enkelt förändra sättet att producera energi och börja använda förnybara bränslen vid transporter.

Vattenfall får nya ägardirektiv

Nu får Vattenfall äntligen nya ägardirektiv från regeringen.

Det är ohållbart att de satsar så mycket på fossil energi. "Vi tänker skärpa riktlinjerna, eftersom vi inte tycker att det fun­gerar bra i dag. De nya direktiven fokuserar på omställningen till miljöanpassade tekniker, på värdeskapande och på ett bättre värnande om Vattenfalls varumärke, säger Maud Olofsson till DN Ekonomi." LÄNK till DN

Jag är glad att regeringen äntligen tar tag i Vattenfall. Det är helt förkastligt att vi låtit Vattenfall satsa på kolkraft. Vattenfall ursäktar sig med att om inte vi gör det gör någon annan det. Det är samma argument som langare av alkohol och narkotika använder sig av.

Titta gärna bland mina länkar. Där finns en länk till en antireklamfilm för Vattenfall.

Tredjepartstillträde till fjärrvärmenätet
Jag håller fullständigt med Lennart Albertsson m.fl från Återvunnen Energi som skriver om tredjepartstillträde till fjärrvärmenätet i DN. Det borde vara möjligt för industrier men även för nya energibolag att ansluta sig till fjärrvärmenätet och sälja överskottsenergi. Jag tänker även på parker med solpaneler samt tak på köpcenter med solpaneler. LÄNK till artikel.

Se även länk till regeringens direktiv.

Solel i Sala och Heby

Igår var jag med på en extra stämma för den nya föreningen Solel i Sala och Heby. Det är en ekonomisk förening som ska anlägga och driva en solelspark. Elen säljs till Sala Heby Energi för 4,5 kr/kwh. Kravet är att intäkterna ska återinvesteras i anläggningen under minst 5 år. Jag har själv blivit andelsägare.

Detta är början på Energirevolutionen. Allt börjar dock i liten skala. Länk till föreningen.

Tips om länkar

Här är en länk om en biogastraktor:

En traktor som drivs på diesel och/eller biogas: http://www.atl.nu/Article.jsp?article=53284

Brev till Riksdagen

Idag skickade jag in ett brev till Stefan Attefall, gruppledare för Kristdemokraternas riksdagsledamöter. Brevet visas i helhet nedan. 

Jag fick i förra veckan reda på att jag tillsammans med några andra konsulter och ett teknikföretag ska göra en marknadsundersökning om förnybar energi i ett afrikanskt land. Mer än så kan jag inte skriva på denna blogg. Men mer info kommer i framtiden. Spännande läsning utlovas!

Brev till Riksdagen:

Uttagsbeskattning av vindkraftkooperativ

Vi är flera Kristdemokrater som uppmärksammat Skatteverkets uttagsbeskattning av vindkraftkooperativ. Dessa ekonomiska föreningar utgör ca 10 procent av all vindkraft i Sverige och andelsägarna har varit en starkt växande folkrörelse. Andelsägarna har investerat andelar i ett vindkraftverk och får sin el till samma pris som kostnaderna för att driva och underhålla vindkraftverket.

Nu planerar Skatteverket att ta ut skatt på mellanskillnaden mellan andelspriset och Nord Pools pris på el. Nord Pool sätter pris på marginalen efter det högre importpriset på kol. Skatteverket anser att vindkraftföreningarna betalar ett rabatterat pris som understiger marknadspriset. Saken är den att andelsägarna betalar för vad drift, underhåll och administration kostar. Självklart är denna kostnad lägre än elpriset på Nord Pool eftersom andelsägarna själva har investerat och tagit kapitalkostnaden.

Anders Borg svarade på interpellationerna 2008/09:378 och 380 om uttagsskatt på el från vindkraftverk. Borg menade att Skatteverkets förslag om uttagsbeskattning är ändamålsenlig. Borg anser att syftet med reglerna om uttagsbeskattning vid inkomstbeskattning är att förhindra att företagen undgår avsedd beskattning. Borg säger även att regeringen har höga ambitioner att förstärka de förnybara inslagen i Sveriges energiförsörjning.

Det regeringen signalerar är att den enskilde inte ska gå med i ett vindkraftkooperativ och på så sätt minska klimatpåverkande gaser och utöka vindkraften i Sverige. Samtidigt har Skatteverket inga åsikter om att medlemmar i bostadsrättsföreningar betalar lägre avgift än hyran för dem som bor i motsvarande hyresrättslägenheter. Anledningen är att en del av räntekostnaden bär bostadsrättsägaren direkt. Den som är andelsägare i ett vindkraftkooperativ satsar på samma sätt sina egna pengar i vindkraftkooperativet.

Ekonomiska föreningar med stort antal delägare är ett sätt att finansiera anläggning av vindkraftverk. Vi är rädda för att utbyggnaden av vindkraft stannar upp. En annan konsekvens är att medlemmar vars föreningar som genom ekonomiskt tänkande och effektivitet minskat sina kostnader får betala högre skatt p.g.a. att mellanskillnaden mellan Nord Poolspriset och den ekonomiska föreningen blir högre.

Vi yrkar för att Kristdemokraternas riksdagsledamöter röstar mot Anders Borgs svar till interpellationen och därmed röstar för att inte uttagsbeskatta vindkraftkooperativ. Vi önskar även att Kristdemokraterna försöker få med sig samtliga riksdagsledamöter att rösta på samma sätt.

Vår mening är likheten med bostadskooperativ är så slående att vindkooperativen inte heller ska beskattas.

Vi ser fram mot ett skriftligt svar

 


Biogastraktor

Det här med biogastraktor är något bönder borde satsa på. Tyvärr uppfattar Transportstyrelsen att traktorer måste köras på flytande bränsle. Så går det till i byråkratilandet Sverige. Vi talar om miljövänlighet men när det kommer till kritan finns inte viljan. Transportstyrelsen meddelar att det inte är en prioriterad fråga.

Se gärna denna länk om biogastraktorer: LÄNK

Jag har arbetat med att få till en studiecirkel i Svartådalen. Den ska gå ut på att ställa om från förnybar energi till fossil energi på ett praktiskt sätt. Deltagarna får helt enkelt bygga om fordon och arbetsmaskiner för att klara biogas som drivmedel. Det blir även en grupp om el där deltagarna anpassar ett hus för solcellsteknik. Huset ska inte behöva någon el utifrån.

RSS 2.0