Samordningsråd för smarta elnät

Regeringen har tillsatt ett råd som ska samordna utvecklingen av smarta elnät. I arbetet ingår att samverka mellan olika aktörer och öka kunskapsnivån. Målet är att ta fram en handlingsplan för hur smarta elnät ska utvecklas i framtiden.

Alla vi som har idéer om hur smarta elnät bör utvecklas kan kontakta rådet. Rådets ledamöter finns med på deras webbsida. Maria Khorsand, VD för SP, är ordförande för samordningsrådet. Mitt bidrag blir kanske att bjuda in en representant från rådet till Västerås och ordna ett seminarium. Samårdningsråd för smarta elnät
 
 

Vett & Watt

Den här hösten har varit rätt hektisk med uppdraget som processledare på Förbundet Agenda 21 (http://www.fa21.se/). FA21 driver just nu ett länsövergripande projekt som heter Energi- och klimatprojektet. I detta ingår delprojekten Vett & Watt, Soldagarna samt Idéforum.

Projektet har emellertid fokuserat på Vett & Watt som är en studiecirkel om energibesparing i vardagen. FA21 samarbetar med olika studieförbund och vi har nu genomfört 13 Vett & Watt-cirklar. Det är dock många fler som är på gång. Ett exempel är Länsförsäkringar Bergslagen som beslutat sig för att utbilda all personal i energifrågor.

Läs gärna mer om vad som händer i Vett & Watt på www.vettochwatt.blogg.se
 

Vattenfall satsar på solcellspaket

Kul att Vattenfall erbjuder sina kunder solcellspaket. Nu kan villaägare, lantbrukare m.fl. köpa solceller och producera sin egen el.

På denna länk kan du erhålla mer information eller offert: Vattenfall Solceller

RSS 2.0