Volkswagen tycker till om biogas

Sten Forsberg, Chef för Volkswagen Personbilar tycker till om biogas i Expressen.
Det är kul med bilföretag som  driver på utvecklingen. Volkswagen är ett lysande föredöme för de nya marknaderna inom bioenergi. Det behövs fler som Volkswagen som marknadsför biogasbilar och t.o.m. skriver debattartiklar. Stark jobbat! Expressen
Tyvärr är övriga bilföretag rätt kass när det gäller biogas. Många fabrikat erbjuder biogasbilar, men de marknadsför dem inte. Bilförsäljarna ser ut som fågelholkar när man frågar om biogasalternativ. Istället måste man undersöka allt själv och läsa speciella webbsidor som www.miljofordon.se för att få rätt information.
Själv kör jag med en gammal Opel Astra Combi (årsmod 2000) som drivs på biogas. Min nästa bil blir troligtvis en Volkswagen.

Mera gengas

Förra veckan arbetade vi med gengasapparaten som ska producera el och värme.
Det är roligt och gubbarna är riktigt entusiastiska. Vi har nu monterat själva förgasningsaggregatet. I nästa steg ska cyklonreningen monteras ihop.
Målet är att få till en helautomatisk process som producerar el och värme av flis. Förhoppningsvis kan vi leverera el och värme till ett hus på Sätra brunns Spa.

Granskning av alliansens miljö & klimatpolitik

Idag kom Alliansen arbetsgrupp inom miljö och klimat ut med sin miljö- och klimatpolitik.
Hur är politiken för oss som vill driva på utvecklingen av förnybar energi? För oss som kämpar för de småskaliga energikällorna? För lantbrukarna som vill producera el, värme och fordonsbränsle? För hushållen som vill använda egenproducerad el? Gynnar alliansens politik en energirevolution?

Förslagen kring energi är sammanfattningsvis:

•    Arbetsgruppen vill satsa på export av el till grannländer.
•    Små elproducenter ska inte behöva betala nätavgift om han eller hon under ett kalenderår tar ut mer el från
elsystemet än han eller hon matar in på elsystemet.
•    Utred teknikutvecklingen kring Smart-grids.
•    Fortsatt satsning på forskning och utveckling av förnybar energi.
•    Uppmuntra installation av solpaneler vid ny- och ombyggnationer av fastigheter.
•    Fortsätta arbetet med att förenkla regler och tillträdet till elnätet för småskaliga elproducenter.
•    Öka förbrukningsflexibiliteten genom timmätning även för hushållskunder. En utredning bör även tillsättas för att
ytterligare se över behovet av andra förändringar, ett exempel kan vara samfakturering.
•    Att Sverige ska nå målet om att utsläppen i den icke-handlande sektorn ska minskas med 40 procent år 2020
jämfört med 1990.
•    Att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.

Spontant känns det som arbetsgruppen fått upp frågorna på agendan. Jag har själv mejlat och pratat med Kristdemokraternas Liza-Maria Norlin. Kanske har det hjälpt något. Det finns dock mycket att göra. Det borde ha varit lite mer konkreta åtgärder när det gäller tillträde till elnätet för småskaliga elproducenter. Men man ska inte misströsta. Det gäller att tänka positivt...

Nu gäller det att få fram enkla regler som vanligt folk förstår. Det borde vara lönsamt att sätta upp en solelanläggning i ett söderläge utan skugga och använda elen för eget bruk i första hand.  Lantbrukare ska kunna leverera biogasproducerad el ut på elnätet. Små kraftvärmeverk kan också bli en framtid för landsbygdsbor. Låt dem sälja el ut på elnätet och tjäna en hacka på det.

Rapporten handlar även om Östersjön, klimatåtgärder, CDM-projekt i utvecklingsländer och mycket mer. Läs den här!

Medias kommentarer på rapporten; DN

Kolla även presskonferens på http://bambuser.com/channel/Alliansen/broadcast/842378 Spola fram till ca 34.00 så får du info om energifrågor.

Samtidigt som Alliansen lanserar sin miljöpolitik satsar Vattenfall på kolkraft. DN

Nyckelord: Solceller, solel, solvärme, vindkraft, biogas, biobränsle

Investeringar i Cleantech

Förra veckan deltog jag och min kollega i en konferens om FDI. FDI står för Foreign direct investments. Det handlar om utländska investeringar i företag. Det gäller då för länder och regioner att locka till sig kapital. Just denna konferens som hölls i Tallin fokuserade på cleantech. Vi på Nestor var inbjudna eftersom vi har god kontakt med organisationen Enterprise Estonia.
Vad är då viktigt för utländska investerare som vill investera i cleantech? Här listar jag några punkter som lyftes fram av olika företag.
WinWind
- Att det finns vind...
- Närhet till marknaden.
- Gott nätverk bland leverantörer (kluster)
- Lätt tillgänglig arbetskraft i form av volym och kvalitet.
- Låg kostnadsnivå i landet/regionen.  (låga skatter och låga avgifter)
- Finansiering med lokal support. Myndigheter ska hjälpa företaget att få kontakter med lokala subventioner och finansiärer.
General Electric (GE)
GE är ett av världens största företag. De satsar nu på både vind- och solkraft.
Ett önskemål för dem är att det finns kompetens i de områden de satsar på.
Eftersom de satsar på vindkraft är det också viktigt att det blåser i området.
Det bör finnas center inom teknologi. Det kan innebära samarbete mellan leverantörer, universitet och myndigheter.
Något som lyftes fram var också service från det offentliga. Det ska vara lätt att få hjälp av myndigheter.
GE satsar nu bl.a. på off-shore Vindkraft Sverige och Norge.
Flotech.
Flotech erbjuder uppgradering av biogas till fordonsgas. De har satsat både på storskaliga och småskaliga lösningar. Nu använder de konceptet "Plug & Play" för biogas. Det ska vara enkelt att komma igång för biogasproducenter och biogasanvändare, t.ex. lantbrukare.
Flotech pratade mest om tekniken eftersom investerare inte har så bra koll än på biogas.
Det blev även en del "skitsnack" efter när folk insåg att man kan göra pengar på just detta...


Miljöbästa bilarna 2010

Gröna bilister har utsett Volkswagen Passat 1,4 TSI Ecofuel till miljöbästa bil 2010. På andra plats kom Volkswagen Touran TSI Ecofuel. Båda bilarna kan köras på biogas eller bensin.
Resultatet är inte förvånande eftersom Volkswagen både satsat på miljö och kundfokus. De har tagit fram bilar som passar som företagsbil. Det är ju främst grabbar som köper dessa bilar och de vill också ha lite status. En bil är inte bara en bil utan även ett attribut. Volkswagen har verkligen träffat rätt.
Själv nöjer jag mig fortsättningsvis med min Opel Astra som går på biogas. Just nu har jag problem med kupéfiltret och det kommer in en massa frön varje gång jag drar igång bilen. Trots att jag lämnat in den på lagning. Nästa vecka blir det en tur till verkstan igen.
Länk till Gröna Bilister

Genus och koldioxidutsläpp

Svenska män använder fossil energi i större utsträckning än kvinnor. Även om vi räknar med konsumtionens påverkan utanför Sverige. Vi importerar ju en hel del. Man skulle kunna tro att tjejer som påverkas av "Sex in the City" skulle påverka mer än grabbarna. Men det är fortfarande så att vi grabbar kör mer bil. Dagens Nyheter

Debatt i media om klimatet

Denna vecka publicerades Elisabet Fridens och min insändare i tidningen Kristdemokraten. Vi bemötte en person som menade att ingen seriös människa kan tro på det här med klimathotet. Vi önskade mer fakta men då hänvisade personen till Stockholmsinitiativet i sitt svar.

Den 25 maj presenterade ett antal professorer verksamma inom Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet en artikel om klimatfrågorna. Poängen är att det alltid råder vetenskaplig osäkerhet och det kan man man inte ta som argument för att inte agera. De menar att vi måste agera nu för att minska användningen av fossila bränslen. Svenska Dagbladet
RSS 2.0