Bilda ett biogasnät

Tänk om vi skulle bilda ett nät av ledningar för biogas i Sverige. Det finns ett nät för naturgas i södra Sverige och levererar även biogasproducenter ut sin gas. Ett nät med ledningar medför att det inte behövs lastbilstransporter.

Om vi verkligen ska uppnå en hållbar energianvändning är detta något att satsa på. Men det krävs samarbete mellan kommuner, länsstyrelser och alla de lantbrukare som har potential att producera biogas. Sedan behövs politiska beslut som ger incitament till lantbrukare att ställa om.

Här visas Eons gasnät i Sverige.


Kommuner stoppar vindkraftprojekt

Minst 100 vindkraftprojekt har stoppats på grund av kommunernas vetorätt. Svensk Vindenergi vill att det införs en bygglovsplikt istället. Expressen Titta gärna på Svensk Vindenergis webbsida för mer info om vad de anser: Svensk Vindenergi

Det är ett stort problem för vindkraftprojektörer att kommuner har vetorätt. De flesta är positiva till vindkraft, men bara det inte byggs i närheten av där vi bor.  Det finns ett projekt bara några mil från där jag bor. Det är VKS Vind som projekterar en vindkraftpark utanför Salbohed i Västmanland. Nu pågår vindmätningar och VKS genomför en miljökonsekvensbeskrivning. Ett flertal närboende har skrivit i Sala Allehanda och det finns dem som är oroliga. Det finns även oro för fågelkollissioner. VKS   SA

Föreningen Svenskt Landskapsskydd motarbetar aktivt alla nya vindkraftprojekt. FSL De påverkar lokalbefolkning till att skriva insändare och lobbar gentemot politiker. Dessutom sprider de ofta felaktig information om vindkraft. Men det som de är mest emot är att vindkraftverken stör eftersom de uppfattas som fula. Det är också subjektivt och kanske det starkaste argumentet mot vindkraft, att de är fula alltså.

Min mening är att vindkraft behövs för att nå Sveriges mål med förnybar energi. Vi bör lyssna på Svensk Vindenergi som har stor vana av att informera om vindkraft. De ljuger inte och den fakta de presenterar är gedigen. Däremot är det självklart att informationen är vinklad utifrån deras perspektiv. Det är ju en intresseorganisation.

Vindkraftbranschen  skulle också kunna arbeta för att göra vindkraftverken snyggare. Andra färger kanske kan tona ned dem i landskapsbilden.
 
 
 

Skiffergas

USA utvinner naturgas från berggrunden, så kallad skiffergas. Metoden kräver att farliga kemikalier används, likaså är skiffergas fossilt. Visserligen är det bättre ur klimatsynpunkt än olja och kol. Att USA kan minska sitt beroende är ändå positivt för landets ekonomi. DN

Det här kan faktist innebära en fördel för utvecklingen av förnybara bränslen. Ett exempel är Volkswagen som nu satsar ännu mer på fordonsgas. De har haft gasbilar, men ska nu erbjuda fler modeller. Anledningen är just USA:s satsning på skiffergas. Volkswagen bedömer gas är framtidens bränsle. Ett annat scenario är att en infrastruktur för gas byggs upp i USA vilket möjliggör att biogasproducenter kan sälja och distribuera gas.

Tyvärr har utvinningen av skiffergas negativa miljöaspekter. Först av allt påverkas närmiljön där det utvinns. Farliga kemikalier kan förgifta mark och vatten. Grundvattnet riskeras att bli obrukbart. Sen kan geologin förändras vilket ökar risken för jordbävningar.


 
 

Konservativ miljöpolitik

Idag fick jag en kommentar på Facebook för att jag anses vara miljöpartist. Sedan la jag upp en länk till KD:s miljöpolitik som också överensstämde med Alliansens politik. Kommentaren från personen blev att det bara är SD som är värdekonservativt nu i Sverige.

Okej, jag sökte sedan upp Storbritaniens konservativa partis energi- och klimatpolitik. Även de har en politik för energi- och miljöfrågor. (Conservatives)

Vissa människor tycks tro att bara för att ett parti har en miljöpolitik är de miljöpartister. Men politik handlar om att ha olika lösningar och åsikter om samma frågor; miljö, ekonomi, skola o.s.v.

 
 
 

Elskoter på tåget

En svag länk för tågpendlare är transporten till tåget och från tågets slutdestination.

Ett ungerskt företag har tagit fram en elskoter som kan packas ihop och bäras som en väska. Moveo Ny Teknik
Detta kan vara lösningen för många människor som snabbt vill ta sig fram i trafiken i Stockholm efter tågresan.

Ett problem är att man inte får ta med sig cykeln på tåget. Tyvärr är inte tågen anpassade för cyklar. Jag skrev själv ett debattinlägg i frågan och hjälpte landstingspolitikerna i Västmanland med en motion i frågan. KD Västerås 

Elbrist i Thailand

Det är elbrist i Thailand. Naturgasen står för 68 procent av landets energiförsörjning. SVD
 
Naturgas är fossil energi och ett land som Thailand borde med fördel kunna hitta andra energikällor. Luftkonditionering är en energitjuv. Det finns dock metoder för att kyla byggnader på ett mer energieffektivt sätt. http://www.iea-shc.org/

Möte med Kraftpojkarna

Igår träffade jag Kraftpojkarna som är på gång att anlägga en megawattpark mellan Enköping och Västerås.

Det blir en vacker syn att få beskåda denna park. Bolaget ska själva äga anläggningen och sälja elen till Mälarenergi. Länk till Kraftpojkarna

Ny solcellspark utanför Sala

En av mina vänner Gösta Hedberg var ute och fotade den nya solcellsparken som byggs upp av Kurt Hansson.

Det verkar som om det går framåt med projektet som består av solföljare med solceller. Dra egna slutsatser av dessa bilder:
 
 
 
 
 

Gengasprojektet fortsätter

Nu har leader-projektet SUNE avslutats. SUNE står för Svartådalens UtsläppsNeutrala Energi. En av aktiviteterna har varit att driva en studiecirkel om gengasteknik. En grupp har byggt en maskin som genererar både el och värme. Maskinen är på experimentstadiet.
 
Ett glädjande besked är att Almi Företagspartner beviljat såddkapital för utveckling av ett styrsystem. Detta är oerhört roligt. Pengar är alltid bra i ett projekt. Men det är framförallt glädjande med Almis välsignelse av produktutvecklingen.

Det har varit många olika aktiviteter inom SUNE. Nu känns det skönt att vi kan börja koncentrera oss på det viktigaste, nämligen förgasningsteknikens renässans och framväxt.
 
Här är bilder från deltagarnas senaste träff:Samordningsråd för smarta elnät

Regeringen har tillsatt ett råd som ska samordna utvecklingen av smarta elnät. I arbetet ingår att samverka mellan olika aktörer och öka kunskapsnivån. Målet är att ta fram en handlingsplan för hur smarta elnät ska utvecklas i framtiden.

Alla vi som har idéer om hur smarta elnät bör utvecklas kan kontakta rådet. Rådets ledamöter finns med på deras webbsida. Maria Khorsand, VD för SP, är ordförande för samordningsrådet. Mitt bidrag blir kanske att bjuda in en representant från rådet till Västerås och ordna ett seminarium. Samårdningsråd för smarta elnät
 
 

Vett & Watt

Den här hösten har varit rätt hektisk med uppdraget som processledare på Förbundet Agenda 21 (http://www.fa21.se/). FA21 driver just nu ett länsövergripande projekt som heter Energi- och klimatprojektet. I detta ingår delprojekten Vett & Watt, Soldagarna samt Idéforum.

Projektet har emellertid fokuserat på Vett & Watt som är en studiecirkel om energibesparing i vardagen. FA21 samarbetar med olika studieförbund och vi har nu genomfört 13 Vett & Watt-cirklar. Det är dock många fler som är på gång. Ett exempel är Länsförsäkringar Bergslagen som beslutat sig för att utbilda all personal i energifrågor.

Läs gärna mer om vad som händer i Vett & Watt på www.vettochwatt.blogg.se
 

Vattenfall satsar på solcellspaket

Kul att Vattenfall erbjuder sina kunder solcellspaket. Nu kan villaägare, lantbrukare m.fl. köpa solceller och producera sin egen el.

På denna länk kan du erhålla mer information eller offert: Vattenfall Solceller

Förgasa soporna

Det är vad jag alltid sagt. Förgasning är den bästa tekniken. Det  kör vi på i Sätra brunn där gammal förgasningstek återvunnits till ett minikraftvärmeverk.
Här skriver Ny Teknik om förgasning i Lahti: Ny Teknik

Det finns hopp för framtidens ekonomi

Just nu sänder Kunskapskanalen dokumentären Systemfel som hotar världen. http://urplay.se/170919
 
I programmet beskrivs hur ekonomer fått styra världen på ett sätt som lätt till att naturresurser utarmats. Under kalla kriget gällde det att välja mellan planekonomi eller marknadsekonomi. Att leva i väst och kritisera marknadsekonomi gick inte för sig. Nu inser dock ekonomer att marknadsekonomin måste utvecklas för att bli hållbar.
 
Det som är hoppfullt är att studenter på ekonomihögskolor sätter värde i att arbeta med hållbar utveckling istället för att enbart tänka på egen vinning och pengar. Jag upplever själv i mitt arbete som konsult att studenter allt mer är intresserade av hållbarhetsfrågor. Vi på Nestor AB får ofta förfrågningar från studenter som vill göra ex-jobb.

Olyckskorpar pratar ofta högt om att världsekonomin kommer att kollapsa. Personligen tror jag att vi kommer gå ned i en djup svacka. Men nedgångarna förändrar människors beteende. När vi får det sämre börjar vi efterfråga andra saker än rikedom. Vi anpassar oss och inser att det faktiskt finns andra värden att leva för. Ett exempel är Grekland där folk börjat cykla allt mer. Tidigare var cykling något töntigt. Nu cyklar nästan alla i Athen.

Kriser skapar också kreativitet hos människor. Vid kriser startar folk nya företag i större utsträckning. Allt finns ju att vinna när allt är förlorat.

Det finns dock en sak jag själv är rädd för. Det är det här med klimatkrisen. Det finns en risk att jordens klimat blir så pass varmt att all metangas som finns i permafrosten i norra halvklotet lösgörs till atmosfären. Det kan få följder som vi inte kan förutse nu. Det kan leda till extrema följder med stigande havsnivå.

Läs gärna om vad Svenska Dagbladet skriver om klimat, SVD.

Tyvärr blev jag olyckskorp. Men vi får hoppas på det bästa och förbereda oss på det värsta.
Nyckelord: Solvärme, solceller, ledbelysning, värmepump, bioenergi, kraftvärme, pellets, flis, vattenkraft
 

Sveriges Radio gjorde reportage om Gengascirkeln

Sveriges Radio besökte Svartådalen. De gjorde ett reportage om EU:s landsbygdsstöd och besökte därför Svartådalen. Ett inslag handlade just om projektet med kraftvärmeverket som drivs av gengas. Klicka på länken för att komma direkt till den del som handlar om Gengascirkeln.
 
http://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=4240664&t=481

BP och ryska Rosneft satsar på Arktis

Idag gick BP:s koncernchef Carl-Henrik Svanberg ut med att BP och Rosneft ska exploatera Arktis. Självaste Putin offentliggjorde affären.

Detta visar att kortsiktiga ekonomiska intressen är viktigare än klimathotet och den biologiska mångfald som finns i Arktis. Klimatförändringarna medför att Arktis öppnas och frigörs från is vilket möjliggör att oljebolagen kommer att tjäna betydande pengar. Vi kan räkna med att sista droppen olja kommer att utvinnas vilket påverkar den globala uppvärmningen. GP DN SvD DI NyTeknik

Tyvärr går det nog inte att göra något åt klimatförändringarna eftersom människor vill utvinna all olja, kol och naturgas. Jag börjar själv bli skeptisk till att det går att påverka bolag som BP att förändra sin policy.

Klimatskeptiker som menar att klimatforskarna skulle vara sponsrade av starka intressen borde fundera på om inte klimatskeptiska forskare erhåller pengar från oljebolagen. Det är ju rätt sannolikt att oljebolagen vill påverka forskare att tona ned konsekvenserna med förbränning av växthusgaser. (mer om klimatskeptiker, MA)

Jag menar att det enda sättet att stoppa oljebolagen är att helt enkelt sluta handla deras produkter. Den enda vägen till att minska utsläppen av växthusgaser är att säga stopp och ställa om. Själv har jag valt att sluta med fossilt bränsle till bilen. Biogas fungerar lika bra och produceras av biologiskt avfall. Det är dags att var och en säger stopp till bensin och diesel!

Men det krävs också att politiker fattar beslut som gynnar förnybar energi och energieffektivisering. Vidare kan stora företag, kommuner och andra organisationer ställa om till att använda fordon och arbetsmaskiner som går på förnyelsebara drivmedel.

Här är 5 tips på hur du kan ställa om till att bli fossilfri och utsläppsneutral:
1. Köp el som är märkt med Bra Miljöval eller dylikt.

2. Ställ om värmekällan i hushållet till förnybart, t.ex. solvärme, värmepump, pellets, fjärrvärme osv. Om värmebolaget kör med kol kan du göra allt för att påverka dem.

3. Välj en bil som går på biogas, el, etanol eller annat förnybart bränsle när du byter bil. Det finns också konverteringssatser för befintliga fordon. Min mening är att biogas är den klart bästa bränslet idag med tanke på miljön och kostnader.

4. Välj produkter som håller länge och ta hänsyn till transporter vid inköp. Köp helst miljömärkta produkter.

5. Använd alltid muskelkraft i första hand. Cykla till jobbet, gå i trappor osv. samt åk kollektivt om det är möjligt.Solceller, solenergi, förnybart, solvärme, vattenkraft, vindkraft, bioenergi, biobränsle

Förbjud lågenergilampor!

Några EU-parlamentariker vill förbjuda lågenergilampor. Tidigare hade jag skrattat åt detta men idag börjar jag faktiskt hålla med. När jag hållit mina miljöutbildningar på olika arbetsplatser under hösten har jag tyvärr allt för ofta stött på människor som uppger att de kastar lågenergilampor bland de vanliga soporna. Dessa lampor klassas som farligt avfall och måste lämnas in till en återvinningsstation eller det säljande företaget. Men tyvärr är det många som inte gör det. Sedan finns också risken att lamporna går sönder och sprider kvicksilver i våra hem. Ny Teknik
Men att gå tillbaka till glödlampor vore heller inte bra. Jag tycker istället att vi ska börja använda LED-lampor som är mycket effektivare än vanliga kvicksilverlampor och dessutom håller LED-lamporna längre. Haken är att de är dyra idag. Dessutom ger många ett allt för vitt sken. Men det finns faktiskt led-lampor med ett varmt gult sken. Jag har själv köpt sådana och byter ut trasiga lampor med led-lampor.
Så ni som vill driva på utvecklingen med både lågenergi och ett giftfritt samhälle borde uppmärksamma LED-lamporna som kan ersätta konventionella glödlampor och kvicksilverhaltiga lysrör.

Volkswagen tycker till om biogas

Sten Forsberg, Chef för Volkswagen Personbilar tycker till om biogas i Expressen.
Det är kul med bilföretag som  driver på utvecklingen. Volkswagen är ett lysande föredöme för de nya marknaderna inom bioenergi. Det behövs fler som Volkswagen som marknadsför biogasbilar och t.o.m. skriver debattartiklar. Stark jobbat! Expressen
Tyvärr är övriga bilföretag rätt kass när det gäller biogas. Många fabrikat erbjuder biogasbilar, men de marknadsför dem inte. Bilförsäljarna ser ut som fågelholkar när man frågar om biogasalternativ. Istället måste man undersöka allt själv och läsa speciella webbsidor som www.miljofordon.se för att få rätt information.
Själv kör jag med en gammal Opel Astra Combi (årsmod 2000) som drivs på biogas. Min nästa bil blir troligtvis en Volkswagen.

1556 Kcal

1556 Kcal gjorde jag av idag på morgonens cykeltur. Det gäller att träna inför Vätternrundan.

Idag har Allt om Motor en duell om etanolbränsle mellan Sören Wibe, professor i skogsekonomi och Pål Börjesson, docent i miljö- och energisystem. Wibe är kritisk medan Börjesson är positiv till etanol som bränsle. Allt om Motor

Jag anser att etanol är ett bra alternativ till bensin under förutsättning att det producerats på ett hållbart sätt. Man måste titta på hela flödet, från ax till bränsle. Hur ser skördningen ut? Avverkas skog för etanolens skull? Hur ser produktionen ut? Vad används det för energi? Hur transporteras etanolen?
Det är helt enkelt bara att lösa alla problemen i kedjan och ersätta det fossila med förnybart i alla led. Svårare än så är det inte. :-)


Energiinventering

Vad har hänt idag?
Idag har jag fortsatt energiinventera i Svartådalen. Det har blivit några mail till div. leverantörer av varmvattenberedare, kylskåp m.m. för att få reda på KW och KWh. Sen kom jag på att jag hade en nyinköpt elmätare i ryggan. Men den kan man se energianvändning över tid och effekt. Sparar en hel del tid för mig.

Kommentar om bloggkommentarer

Ni som kommenterar får gärna referera till forskare oavsett om de är klimatskeptiker eller klimatforskare. Om man säger att IPCC är sponsrade av div. företag vore det intressant att se källan. :-)

Nyheter
Debatten om klimatet fortsätter. Bara för att temperaturen råkar sjunka tror alla att klimatforskarna har fel. Vi ska komma ihåg att de mäter och beräknar medelvärden för år under lång tid. Just nu så har vi en vargarvinter vilket sannolikt beror på andra orsaker än just klimatförändringarna. Jag kan dock hålla med klimatskeptikerna om att media inte bevakat frågan på ett nyanserat sätt. Det skulle behövas en genomgående analys av vilka klimatforskarna är på de olika sidorna. Personligen har jag gjort ett försök men det är svårt att få tag på översiktlig info.

Jag vill poängtera att det råder stor osäkerhet om koldioxidens påverkan. Frågan är hur mycket det påverkar, inte om. Det finns ingen människa på jorden som vet hur framtiden bli om vi fortsätter som vi gör. De seriösa forskarna pratar alltid om osäkerheter och försöker gå en medelväg. Men sedan finns det både klimathysteriker på ena sidan och klimatskeptiker på andra sidan. Läs DN där professorn Sten Bergström från SMHI får sin röst hörd. DN skriver även om Asiens eldar. Personligen tycker jag att man alltid ska vara skeptisk till vad forskare säger.

Tidigare inlägg
RSS 2.0