Göran Hägglund och Energirevolutionen

Äntligen har Göran Hägglund (KD) vaknat och börjat prata om energifrågorna.
I sin artikel "Elmarknaden måste tyglas" i GP skriver han att konkurrensen på elmarknaden måste stärkas. Han menar också att detta måste innefatta nätavgifternas nivå och utformning samt att de dominerande bolagens ställning ska bevakas med hökögon. Han erkänner även att Alliansregeringens satsning på samägande av svensk kärnkraft och misslyckats vilket medfört att Vattenfall, Eon och Fortum inte priskonkurrerar.

Hägglund är också kritisk till att människor tvingas spara på el på bekostnad av personlig levnadsstandard. GP

Jag anser att det är bra att Göran börjar diskutera detta utifrån ett kristdemokratiskt perspektiv. Det här med statlig reglering är inget som är främmande för KD när marknadsekonomin inte fungerar på det sätt som vi människor önskar. Han lyfter även fram ekologisk och social hållbarhet i frågan om minskad energikonsumtion. Självklart ska vi minska energikonsumtionen, men inte på bekostnad av människors hälsa.
Göran menar avslutningsvis att det behövs en uppgörelse med Socialdemokraterna. Detta är självklart bra och marknaden behöver långsiktiga spelregler för att fungera.

Men hur blir det med småskalig energi?
Politiker har fortfarande svårt att se möjligheterna med många små energikällor samtidigt som vi minskar energianvändningen. Hushåll och kommersiella fastigheter kan energieffektivisera och minska sin konsumtion av el och värme genom solfångare, solpaneler, småskalig vindkraft och mikroskalig vattenkraft samt bioenergi. Genom detta minskas behovet av el från elmarknaden, vilket möjliggör att det skapas mer tillgänglig el på elmarknaden. Det betyder också  att Sverige kan exportera el till andra länder. Detta är också en folkrörelse som engagerar många människor i Sverige idag. Det är helt enkelt det civila samhällets sätt att ta saken i egna händer och lösa problemen på egen hand.

Det regeringen måste genomföra är att göra det enklare att sälja överskottsel, från t.ex. solpaneler, tillbaka till elbolagen. Visst går det idag, men det är krångligt och dyrt.

Nyckelord: Solceller, solpanel, solfångare, vindkraft, vattenkraft, flis, pellets, bioenergi

Energirevolutionen fortsätter

För att göra revolution måste man börja i det lilla.

Något roligt är att på måndag ska vi genomföra 2 arbetsmöten om lokal energi nästan samtidigt i Svartådalen.
I det första samlas lokala mjölkproducenter som ska diskutera förutsättningarna för biogasproduktion. Förhoppningsvis får de till ett nytt aktiebolag, ekonomisk förening eller motsvarande, som kan producera fordonsgas eller el och värme.
Det andra mötet handlar om solenergi. Ett gäng som redan har solvärmeanläggningar ska fundera ut lösningar för hur man får bort snö och is vintertid. Det blir då i form av en studiecirkel.
Det är också kul att aktiebolaget Svartådalens Flis och Pellets har kommit igång. De samlar in biomassa och omvandlar det till flis och pellets. Företaget har knutit avtal med lokala närvärmeverk.
Nyckelord: Solvärme, solpaneler, solpanel, solfångare, bioenergi, pellets, flis, biogas, fordonsgas

Passat som går på bioolja

Företaget Tagema har konverterat en VW Passat 1,9 Tdi så att den klarar bränslet EC100f, en slags bioolja från raps. Enligt Tagema blev motorn tystare i gången. Tagema
I projektet Svartådalens Utsläppsneutrala Energi, SUNE-projektet, har vi ett gäng lantbrukare som kanske ska prova bioolja i sina arbetsmaskiner.

Ändrat utseende

Nu har jag ändrat utseende. På bloggen alltså.


Solceller, solpanel, solenergi, vindkraft, vattenkraft, flis, pellets, bergvärmeKD och miljöpolitik

I helgen deltog jag i Kristdemokraternas kommun och landstingsdagar i Norrköping. Det talades mycket om vad som kan göras bättre i framtiden. Jag lyssnade på framtidsstrategigruppen som menade att det här med globala rättvisefrågor och miljö kommer att vara viktigt. 

Ett av seminarierna inleddes av Alf Svensson. Han pratade om hållbar utveckling och hur kommuner kan bli så kallade milleniumkommuner. Fast ingen kan lyfta fram svåra frågor på ett sådant berörande sätt som Alf. Han talade om det går att jämföra ett barns liv med värdet av att anlägga en ny väg. "Ingenting kan väga upp barnets liv" menade Alf.

Karl-Erik Andersson (FP) kommenterade min artikel
som handlade om att skapa ett hållbarhetsutskott i Västerås Stad. Tanken med utskottet är att få politiker att engagera sig i Stadsledningskontorets arbete med hållbar utveckling. Det gäller att skapa en helhetsbild av kommunens arbete och på så sätt göra Västerås till världens bästa stad att bo och leva i, även i framtiden.  VLT

Elpriser
Nu pratades det mycket om höga elpriser i media. Villaägarnas riksförbund, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, HSB, Sabo och Riksbyggen framför i DN att Energimarknadsinspektionen måste sätta konsumentintresset före elbolagens vinstintresse. De menar bl.a. att kostnadsmodellen som gäller från 2012 är fel och leder till allt för höga elpriser och för höga intäkter för nätföretagen.
Elnätsföretagen har monopol eftersom det endast går att ha en ledning. Däremot kan kunder välja elproducenter, t.ex. Vattenfall, Mälarenergi eller Falkenbergs el. DN Det ska bli intressant att följa debatten i fortsättningen.

BP satsar på olja i Arktis
BP går med 4,6 miljarder i vinst och satsar på att utvinna olja i Arktis tillsammans med Ryska Rosneft. SvD Detta torde hota den biologiska mångfalden samtidigt som utsläppen av växthusgaser ökar. Tyvärr får vi räkna med att utsläppen ökar vilket påverkar den globala uppvärmningen. Allt beroende på människors girighet.

RSS 2.0