Kor & Klimat

Det har inte blivit mycket bloggande den sista veckan pga mycket jobb på kvällstid. Här kommer i varje fall en rolig nyhet:

http://mj.barczyk.se/blog/3063/forskare-samlar-in-fisar-for-att-radda-oss-fran-vaxthuseffekten

SR-dagen

SR-dagen är genomförd. SR betyder inte bara Sveriges radio utan även social responsibility. En ny standard är på gång som benämns ISO 26 000. Standarden ligger till grund för företags och organisationers arbete för en hållbar utveckling. Det kanske låter flummigt, men faktum är att detta är den största utmaningen mänskligheten någonsin stått inför.

Idag köper vi produkter som producerats av slavar och barnarbetare i industrier med extremt farliga kemikalier och vars utsläpp dödar människor och djur. Transporter fram och tillbaka över hela världen ger koldioxidutsläpp vilket i sin tur förändrar klimatet.

ISO 26 000 är ett instrument eller verktyg för chefer, ledningsgrupper, VD:ar, bolagsstyrelser och andra beslutsfattare för att lösa dessa frågor på ett moraliskt och ansvarsfullt sätt. På lång sikt handlar det om att skapa en global ekonomi där långsiktigt tänkande går före kortsiktig vinst och girighet. En vanlig fråga är; "Är detta lönsamt?". Svaret är JA. Ett företag har redan börjat, nämligen Toyota. De har gått om GM i vinst och kommer sannolikt klara lågkonjunkturen bäst av bilföretagen.

Nåväl, det här var det sista seminariet eller temadagen jag besökte i år. Nu ska det inte bli fler eftersom det kostar tid och pengar. Fortsättningsvis ställer jag däremot upp som föreläsare eller ställer ut en monter i samband med events.

Solelsbil

Här visas en rolig bil.

http://www.youtube.com/watch?v=DAhZyrm0WZQ&feature=related

Leve jatrophabusken!

Äntligen händer det något inom flygindustrin. Tänk om vi kan utveckla flyg på ett ekologiskt hållbart sätt. Ska det funka så krävs det stora flygplan som slukar många passagerare. Vi får flyga till ett antal knutpunkter där vidare transport går med tåg. Det kommer sannolikt att bli dyrare med flyg då bränslepriserna går upp.

Det är Air New Zealand som ska flyga med en Boing 747-400 och Rolls Royce-motor. Kolla denna länk för mer info:

http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/flygplan/article460988.eceFordonsbränsle på landet

Är det möjligt att tanka fordonsbränsle på landet? Kan man bo på landet i framtiden? Svaret är JA. Framtidens bilar kommer att kunna laddas med el och denna el kommer då från biogas, vindkraft, solceller och andra förnybara källor. Det blir lite krångligare men betydligt lättare än vad vi alltid gjort i århundraden och årtusenden, d.v.s. gå eller använda häst och vagn. Tills att denna teknik kommit finns andra möjligtheter. Läs vad Anders Wijkman skriver:

http://www.dt.se/opinion/debatt/article372057.ece

Arosmässan

Jaha, då var årets Arosmässa avklarad. Det var egenligen ingen riktig mässa utan istället föreläsningar och seminarier. Det hela var intressant men förvånande att de inte hade någon representant från regeringen. Maria Wetterstrand kunde bubbla på utan att få någon kritik. Sedan stoppade Lennart Ekdahl in Maria och Göran Cars från KTH in i samma fack i en diskussion om stadsplanering. Göran röt faktiskt till och sa att "vi har faktiskt en borgerlig regering nu".

När jag gick hem från mässan tyckte jag att det saknades något. Vi pratar och pratar. Men jag som jobbat med hållbar utveckling och varit medveten om klimatfrågorna sedan mitten av 1990-talet känner mig lite luttrad. Det borde finnas en uppsjö av jobb och uppdrag med klimatstrategier. I synnerhet nu när vi ska spara pengar i finanskrisen. Företagen borde samköra energibesparingar med lean-production där man jagar kostnader. Mina uppdrag går istället ut på att hjälpa företag med att klara lagstiftningen. Tyvärr har man inte förstått sambanden mellan ekonomi, miljö och kvalitet. Företag som har fina miljöpolicys satsar ändå på t.ex. gasturbiner. Innan jag presenterar vad föredragshållarna sa på mässan vill jag framföra mina funderingar  i Energirevolutionens anda: (Jag deltog endast som åhörare på Arosmässan).

Erics uppmaningar för patienten Tellus
- Minska all energiförburkning där det är möjligt. Inventera alla processer i produktionen, förbrukning i byggnader osv.
- Minska energiförbrukning i transportflödena. Gå över till förnybar energi.
- Ersätt energislukande prylar med energieffektiva. Det handlar om allt från ventilation, TV-apparater, vitvaror till maskiner i industrin.
- Satsa på byggnader som är energineutrala med solpaneler för värme och el. Byggnader kan avge mer energi än vad de förbrukar. (Energiaktiva passivhus).
- Energi ska i första hand gå till energikrävande industrier och processer som pappersbruk och andra industrier, järnvägstransporter.
- Bygg ut storskaliga solkraftverk där det är möjligt, t.ex. i Nordafrika, Spanien och Italien.
- Bygg ut vattenkraft på ett ekologiskt hållbart sätt.
- Bygg ut vindkraften där det är möjligt. Utnyttja redan exploaterad mark utmed infrastruktur, vid broar osv.
- Skapa incitament som gör det möjligt med småskalig energiproduktion. Det handlar om produktion av el från biogas på bondgårdar och avloppsreningsverk, små vindkraftverk, solpaneler på tak osv.
- Satsa på elenergi vilket är lätt att transportera. Biogas kan lätt förbrännas och producera el (biogas kan med fördel även användas direkt i städer till bussar, taxifirmor och budfirmor.)
- Utnyttja övriga flödande energikällor för värmeproduktion, t.ex. mark, jord-, berg- och sjövattenvärme till värmepumpar.
- Sluta prata om "det ena eller det andra". Inse att all förnybar och flödande energi behövs i en mångfald.
- Stäng av alla kolkraftverk. Lita inte på dem som talar om återvinning av koldioxiden från kolkraftverk.
- Se kärnkraften som jordens respirator tills vi infört förnybar energi. (Vem vill stänga av respiratorn för en anhörig som faktiskt kan överleva?)
- Tåg ska vara det enklaste alternativet för resor inom Sverige och Europa.
- Flyget måste gå över till stora och energieffektiva flygplan som slukar många passagerare. Flyget måste satsa på förnybar energi och ta fram nya bränslen snabbt.
- Vi måste inse sambandet mellan snabbare transporter, energi och miljöpåverkan. Allt ska produceras och levereras direkt, var som helst på jorden. Detta är inte hållbart i längden. Produktionen måste ske så nära konsumenterna som möjligt. Alla transporter behöver inte ske snabbt. Om maximalt 50 år tror jag därför på en renessans med segelfartyg som kompletteras med motorer och zeppelinare för frakt. Det gäller transporter som inte kräver snabbhet. Mer om detta kommer senare i denna blogg. Skratta gärna, men jag kan slå vad om detta. Den som lever får se...

Tillbaka till Arosmässan
Allting inleddes med diverse diskussioner om möten mellan människor. Företagsklimatet i Västerås utvärderades också genom att deltagarna fick räcka upp röda eller gröna lappar. Företagsklimatet fick ok medan utbildningsklimatet fick icke godkänt. En deltagare menade att detta beror på att Mälardalens högskola misslyckats med samarbetet med näringslivet.

Sedan tvingades man välja mellan ett antal seminarier som vardera var näst intill lika intressanta. Jag valde "Energi och klimat - är fossila bränslen verkligen nödvändiga?". Miljöpartiets Maria Wetterstrand ville göra följande för att fasa bort fossila bränslen:

- Bort med fossil energi om 40 år
- Högst 20% av dagens transporter kan ersättas med bioenergi
- Flytta transporter till båt och tåg
- Ersätt onödiga transporter med virituella möten och distanskontor
- Använd kunskap som finns idag, det behövs ingen ny teknik.
- Bort med externa köpcenter

Detta sade Lennart Söder i korthet:
- Det ska vara dyrare att ta bilen till ett köpcenter än att gå till närmaste affär.
- Svensken förbrukar 4 gånger mer energi än genomsnittsmänniskan i världen.
- Det räcker inte med småskaliga lösningar för energi som vindsnurror på tak.
- 39% av världens energi går till elkraftproduktion.
- Endast 1% utgörs av vindkraft.
- Elbehovet ökar hela tiden och vindkraften utgör mindre än 1% av denna ökning.
- År 2007 förbrukads 130 000 TWh i världen varav 19 900 TWh gick till elproduktion.
- En svensk förbrukade i genomsnitt 1400 kwh år 2003. (1 TWh = 1000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 KWh = 1 000 000 000 W, dvs. 1 terrawattimme är lika mycket som 1 miljard watttimmar).

Detta tror Lennart Söder om 2030. Dellösning 1:
- Konsumtionen av energi per person måste minska radikalt.
- Småskalig energi löser inte de stora miljöproblemen.
- Det krävs mycket mer förnybar energi.
- I Sverige krävs stora mängder vindkraft, mer än 30 TWh per år.
- Balansera med vattenkraft.
- Elnätet måste förstärkas.
- Energin ska produceras där energin finns, t.ex. i Saharas öken, Sveriges älvar och kusterna utmed haven.
- Energin ska transporteras till konsumenterna med el.
- Det krävs lagar och systemlösningar.

Dellösning 2:
- Fordonsflotta med plug-in-hybrider (elbilar som kompletteras med bränslemotor).
- 70% av årlig körsträcka utgörs av eldrift.
- Han talade om minskad energiförbukning men ökad förbrukning av el som härrör från förnybar energi. Jag hann inte anteckna det.

Därefter talade Åsa Östling från Länsstyrelsen i Västmanlands län. Hon talade mest om länsstyrelsens klimatstrategi för Västmanlands län som är ute på remiss.

Andreas Porswald från MP i Västår och ledamot i Agenda 21-förbundet i Västmanland.
Innan jag presenterar vad Andreas sa så vill jag poängtera att han valde rätt som anslöt MP till Västeråsalliansen. MP samarbetar nu med Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet.

Detta sa Andreas:
- Fossilfritt Västmanland år 2015 är ett mål.
- Det finns ett klimatupprop för ett fossilfritt Västmanland.
- Det är viktigt att kommuner tar fram klimatstrategier.

Efter dessa föredrag var det debatt. Bl.a. menade Lennart Söder att solkraft tekniskt sätt inte är svår eller omöjligt, det handlar istället om en kostnadsfråga. En äldre herre, sannolikt företagare, tyckte att föredragshållarna inte hållit sig till rubriken. Det blev för mycket politik.

Eftermiddagen

Per Frankelius
, innovationsforskare, skojade till det hela. "Det är viktigt att mötas och att möten ger resultat." Vad han menade egentligen missade jag tyvärr.

Christer Haglund
från Finnair talade om "Kan vi flyga med gott samvete?". Svaret var ja och flyget är mer energieffektivt än cykel, menade Christer. Jag som är involverad i flygbranschen som konsult känner igen hans retorik. Den gick inte hem hos miljöfolket. Retoriken handlar om att skylla på andra och få flyget att framstå som litet i jämförelse med t.ex. bilen. Flyget släpper ut ca 2 % av all koldioxid och det är sant. Hur som helst så satsar Finnair på att vara koldioxidneutrala år 2093. Jag håller med om att flyget får ta mycket skit och att världens problem med utsläpp i första hand utgörs av industri, kraftverk och marktransporter som bilar och lastbilar. Men det betyder inte att flyget ska vänta.

 Bertil Moldén, VD för Bil Sweden, talade om att det behövs elkontakter utmed vägarna då bilflottan ska ersättas med ladd-nyhybrider. Dessa biler kommer under nästa år. Han anser även att bilen är för billig i jämförelse med övriga bränslen.

Göran Cars från KTH diskuterade hur miljö och energifrågorna påverkar bebyggelse och stadsplanering. Det handlade om att städer måste förtätas och minska utglesning (sprawl). Politiker måste införa piskor med dyrare bilresor och morötter som bättre kvalitet i kollektivtrafiken. Det är inte hållbart när människor pendlar långt. Staden måste återupprättas med mindre avstånd mellan arbete, skola, shopping osv. Cars menade att inflyttningen till städerna kommer att öka.

Catherinee Karagianni, miljöchef på Telia Sonera gjorde reklam för virituella möten.

Så var denna dagen till ända.


USA

Nu är Al Gore i farten igen. Jag tror att USA kanske är landet som kan få energirevolutionen att starta på allvar. Kanske man ska dra till staterna och konsulta där?

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article455348.ece

Mer om el till elnätet

Kul att remissinstanserna är positiva till Lennart Söders rapport. Nu får vi hoppas att regeringen klubbar ett beslut som förenklar för fastighetsägare att sälja el tillbaka till elnätet. Man kan då sälja överskottsel från solceller på taket, från en vindsnurra eller producera el genom att förbränna biogas.

"BILLIGARE ATT SÄLJA SMÅSKALIG EL I SOMMAR  
Det blir sannolikt billigare att sälja småskaligt producerad el. Lennart Söder, professor i elektriska energisystem på KTH, har utrett lagstiftningen på uppdrag av näringsminister Maud Olofsson. Utredningen föreslår att lagen ändras så att privatpersoner kan producera sin egen el utan att elnätbolagen tar ut så stora avgifter.
- Jag tror att just den här delen plockas ut ur utredningen och blir ett lagförslag, säger han.
- Det finns ganska gott stöd för hans förslag bland remissinstanserna, säger Pernilla Winnhede, kansliråd på Näringsdepartementet.
I februari eller mars tror hon att departementet kan ha en proposition klar att presentera för riksdagen, vilket sannolikt innebär att lagen ändras från 1 juli 2008."
Byggindustrin 12 november -08

Hållbara bygder

Igår var jag i Svartådalen i Sala kommun och pratade om hållbara bygder. Det är ett nytt projekt där Svartådalen ska satsa på hållbar utveckling på landsbygden. Min del i det hela innebär att hålla energidelen, dvs. hållbar energi. Vi ska samla några jordbrukare, fastighetsägare och andra intresserade för att göra en förstudie. Vi kommer inte att titta på endast ett energislag utan istället titta på de lokala förutsättningarna för energiproduktion, t.ex. biogas, biodiesel och vindkraft.


I morse fick jag se en positiv nyhet som besannar mina förhoppningar om framtidens energi. ICA Maxi i Erikslund satsar på solceller på taket. Kanske är detta början på en energirevolution?

http://www.vlt.se/artikelmall.asp?version=833210

Om du har pengar över och är orolig för var du ska placera dem borde du satsa på förnybar energi. Energi kommer garanterat alltid att behövas.

Åter till jobbet,
Eric

USA:s Energirevolution

Vad vore en blogg utan en kommentar till valet i USA? Det är med en lättnandens suck som jag känner för valet i USA. Äntligen kan det ta fart på energirevolutionen i de förenta staterna. USA har legat efter på energisidan vad gäller Kyotoavtalet och viljan att minska på koldioxidutsläppen.

Vad innebär detta då konkret för USA? Jo, de kommer att minska på utsläppen av koldioxid till 1990 års nivå till år 2020 och 80 procent mindre än 1990 års nivå till år 2050. USA kommer att ansluta sig till FN:s klimatarbete och ingå i handeln med utsläppsrättigheter.

Något som är riktigt intressant är att Obama  vill satsa på smarta elnät som kan ta hand om el från vindkraftverk och solkraftverk.
Så vad säger man, "Yes we can!"
För mer info, se www.sciencedebate2008.com.


Vad har hänt med min egna lilla energirevolution?
Idag har jag träffat en riktigt intressant person som arbetar inom ABB. Det kanske blir ett uppdrag för firman. Han berättade bl.a. att det krävs 5% av Saharas öken för att tillgodose all världens energibehov. Räkna med att hans beräkningar kommer att publiceras på denna blogg.

Sedan såg jag James Bond. Filmen hade en del miljöreferenser vilket är på tiden. Tyvärr hade inte Bond en miljöbil, men det kanske kommer till nästa film. En Tesla eller?


Solar City Malmö

Se en liten film om en 1200 kvadratmeter stor solcellspark i Malmö.

http://www.branschtv.se/?movieId=19876

Spårtaxi


Ålborgdeklarationen

Idag är jag rätt politisk  i min blogg.

Västerås har skrivit på Ålborgdeklarationen vilket bl.a. innebär:

- minska konsumtionen av primärenergi och öka andelen förnyelsebara energikällor.
- förbättra luftkvaliteten
- se till att ha en blandning av olika användningar och verksamheter i byggnader och bebyggelse med en bra balans mellan arbete, bostäder och service, och med en prioritering av bostäder i stadens centrala delar.
- minska behovet att privata motorfordon och främja attraktiva alternativ som är tillgängliga för alla.
- öka andelen resor som sker med kollektivtrafik, till fots eller med cykel.
- minska transporternas konsekvenser för miljön och folkhälsan

Nu är frågan hur dessa fina ord går ihop med exploatering av köpcenter? Ska vi bygga en stad där kontor finns i centrum, affärer i utkanten av staden och nöjen i en annan del? Min mening är att vi ska bygga upp en stad där det är mer fördelaktigt att cykla, åka buss eller nyttja andra energieffektiva färdmedel än bil. Stadsplaneringen är kanske det viktigaste verktyget för att bygga upp ett energieffektivt samhälle.

Faktum är att flyget från starter och landningar från Västerås flygplats släpper ut mindre koldioxid än transporterna till och från Hälla köpcentrum.

För att inte tala om de sociala aspekterna om centrum utarmas och tas över av kriminella gäng. Men dessa frågor får tas upp i andra bloggar.


Kanske är detta framtiden för Västerås energirevolution och svaret på mina och många andras funderingar:

http://www.ultraprt.com/ultra-fin-web-h264.mov

http://www.youtube.com/watch?v=B7hgipbHBK8

RSS 2.0