Pionjärerna har träffats

Idag träffade jag folkpartisten Karl Erik Andersson och miljöpartisten Mikael Vilbaste. Vi diskuterade Mälarenergis projekt med förgasning av avfall.
Under diskussionen kom vi även in på solenergi, vindkraft och vattenkraft. Vi var överens om principen att vi i första hand ska använda solenergi och i andra hand energi från förbränning av bioenergi. Fossil energi ska vi självklart undvika helt.
Vi diskuterade även möjligheterna med att sälja överskottsvärme ut på fjärrvärmenätet och överskottsel ut på elnätet.
Jag har även mejlat en Kristdemokrat som är med i Alliansens politikutvecklingsgrupp för miljö och klimat. Det vore bra om Alliansen vaknar och inser behovet av småskalig energi. En utveckling där många små kraftverk genererar ut el till elnätet och värme på lokala närvärmeverk eller större kraftvärmeverk. En inkomstkälla för folk på landsbygden.
Vi får se om de nappar...

Vad är Energirevolutionen? Se inlägget längst ned på: Länk

Nyheter
Hammarby Sjöstad har sämre energieffektivitet än min gamla bostadsrätt från 1949. Vi har typ 140 kwh/m2 och år. Hammarby Sjöstad har mellan 142 kWh/m2 och 165 kWh/m2 per år. Och det beror på konservativa byggherrar om man får tro Miljöaktuellt.

Idag kan vi läsa att Sverige tvingats importera el, trots att vi sänkte vår energianvändning. Det är ju positivt att vi minskat energianvändningen men tråkigt att vi behövt köpa in el. Det är också bra att vindkraften gått framåt, från 2,0 TWh år 2008 till 2,5 TWh år 2009. Ny teknik

Kjell Jansson, VD för Svensk Energi skriver i ETC  om den bristfälliga propositionen om egen producerad el. Jag kan inte annat än hålla med. Läs artikeln Läs mer om regeringspropositionen

Ger vindkraft mer fossil energianvändning?

Idag fick jag en kommentar på bloggen som hänvisar till en bloggartikel om vindkraft. Enligt artikeln måste vi använda kolkraft eller importera el när det blåser lite.

Jag håller med om att vindenergi inte kan ersätta alla annan elproduktion. Vindkraft är intermittent och ger elkraft när det blåser. Vidare är vindkraft beroende av att vindkraftverken står på platser där det faktiskt blåser mycket. Det är därför marknaden ska avgöra hur mycket vindkraftverk som ska byggas. En projektör anlägger inte ett vindkraftverk om det inte är lönsamt. Det finns alltid en kalkyl bakom varje vindkraftprojekt.

Sedan håller jag inte med om att vindkraft skapar beroende av fossil energi. Det går faktiskt att jämna ut eltillförseln på andra sätt. För det första kan kraftvärmeverken jämna ut vindkraftens rörliga elproduktion. Något mer intressant är smart grids där vindkraft och solceller ska samverka med elbilar. Batterierna i elbilarna laddas upp när det blåser mycket. När det blåser lite matas el ut på nätet. Kanske är detta framtiden? (Läs tidigare inlägg med länk till film om Smart grids)
Jag vet även att ABB arbetar med lösningar för att jämna ut oregelbunden elproduktion.
Avslutningsvis vill jag hävda att vattenkraften kan byggas ut under förutsättning att det görs på ett ekolgiskt hållbart sätt.
Energirevolutionen är ett faktum

Det satsas på vindkraft som aldrig förr i Sverige. Det är allt från lantbrukare till börsbolag. (Länk till artikel)

Energirevolutionen handlar om småskalig energi som samverkar. Istället för några få kraftverk ser vi nu en utveckling mot många små kraftverk; vindkraft, solel, bioenergi m.fl. Jag och många andra jobbar med att få igång denna utveckling. Tyvärr har inte lagstiftning och den politiska viljan hunnit med i teknikutvecklingen. Ett exempel är att ABB och T-Systems just nu utvecklar smarta elnät där energiförbrukning kan mätas minutvis. Läs artikeln här. Här är en annan artikel som sammanfattar smarta elnät.

För att förstå jordens sårbarhet är det bra att se denna film. Den visar jorden, solsystemet, vintergatan och hela universum. Länk

Kritisera Kina

Idag skriver DN på sin ledarsida att vi måste börja kritisera Kina. Under klimatförhandlingarna skickade Kina in en underordnad för att diskutera med Obama och FN:s generalsekreterare. DN anser också att vi måste kritisera Kina mer för sina brister kring mänskliga rättigheter. Läs artikeln här.

Jag anser att det bästa vore om vi kunde använda marknadskrafterna för att påverka Kina. Konsumenter världen över kan faktiskt välja produkter som är producerade på andra platser. Det är svårt att organisera konsumtenter. Vi handlar ju det som är billigast till rätt pris. Men med dagens sociala medier kan det gå snabbt. Varför ska vi egentligen lägga ut produktion på fattiga kineser i industrier vars energi främst utgörs av kolkraft? Svaret är att det är billigast så. Men är det etiskt?

Sedan har Kina blivit en stormakt. Det är inget fattigt land längre om man tittar på Kinas tillväxt. Kina har därför ett ansvar och måste börja delta i klimatarbetet. Jag är även säker på att Kina har mycket att vinna med miljöteknik som kan exporteras till hela världen.

Personligen ska jag titta en extra gång på var produkter härrör ifrån innan jag handlar. Och jag ska tänka mig för innan jag handlar kinesiskt.

De lärda bråkar om vindkraft

Nu slår Harry Frank m.fl. tillbaka mot Tomas Kåberger, Lennart Söder och Ola Alterå angående hur mycket vindkraft Sverige ska producera år 2020.
Min kommentar är att marknaden får bestämma hur mycket vindkraft som ska produceras. Det politiker behöver göra är att förenkla reglerna så att fler vindkraftverk kan sättas upp. Det är sedan upp till vindkraftägarna att avgöra om det är lönsamt vilket det är om det blåser tillräckligt mycket. Läs artikeln här.

Energiinventering

Idag har jag inventerat en lokal i Västerfärnebo. Här används el för uppvärmning av både luft i lokaler och vatten. Sen står datautrustning på för jämnan. Jag ska sedan checka olika leverantörers erbjudanden för att minska kostnaderna.

Tyvärr är det så här det ser ut lite överallt i Sverige. Det finns mycket att göra för att både minska klimatpåverkan och spara pengar.

God Jul!

Klimatbluff eller klimathot

Se gärna denna film från Naturvårdsverket om Växthuseffekten. Länk till filmen

Nu ska jag visa vad den rådande forskningen säger om klimatförändringen. Redovisningen består av länkar till forskningsinstitut m.m.


Källa: http://climate.nasa.gov/evidence/

Diagrammet ovan är hämtat från Nasas webbsida som visar koldioxidhalten i atmosfären fram till idag. LÄNK

Nedan visas länkar till seriösa sidor om klimatforskning:


Global Climate Change Impacts in the United States - Home
LÄNK

IPCC: Länk


The Science of Climate Change: Global and U.S. Perspectives Länk


Environment Protection Agency, EPA i USA: Länk


The Physical Science behind Climate Change Länk


World Climate Research Programme LänkWorld Meteorological Organization (WMO) LänkThe Bert Bolin Centre for Climate Research Länk


SMHI Länk


Klimatforskning vid Rossby Centre, SMHI LänkNational Aeronautics and Space Administration, NASA: LÄNK

Jag kan fortsätta med att lista forskningsinstitut. Tyvärr är media dålig på att presentera och referera till forskare. Istället får klimatskeptiker onödigt mycket utrymme i media. För mig räcker detta för att vara övertygad. Självklart ska man vara skeptisk, men det ska man vara till all forskning.

DN skriver om en bitter eftersmak efter Köpenhamnmötet, länk. Idag har också DN en chatt om klimatfrågorna där även klimatskeptiker fått komma till tals. Se artikeln här. Det är nödvändigt att vi börjar lyssna på klimatskeptikerna och tar deras synpunkter på allvar. Det är Sveriges klimatambassadör Staffan Tillander som svarat på frågor.
Andreas Carlgren är besviken på mötet och skyller på Kina och USA, se DN. Jan Eliasson är också besviken på klimatmötet och anser att FN måste ta ett ansvar, se artikel.

 

Något jag hoppas på är att det ska bli lönsamt att sälja hemproducerad överskottsel ut till elnätet. Tyvärr går det väldigt långsamt på den fronten för regereringen. Utredaren Lennart Söder är uppgiven och besviken på att regeringen inte har någon proposition än. Länk till Ny Teknik


Klimatmötets viktigaste punkter

Här skriver Svenskan om Köpenhamnmötets viktigaste punkter. Länk

Det är sannerligen tråkigt att det inte blev några konkreta mål i avtalet. Jag är personligen rädd att Kinas och Indiens utsläpp tillsammans med Västvärldens kommer att förgöra klimatbalansen. Vi kommer att se ökade utsläpp av koldioxid, metan m.m. vilket rätt troligt leder till att metan frigörs i  marken. Metanen kan då påverka klimatet i ännu större omfattning.
Samtidigt är jag hoppfull för vad marknaden och enskilda länders politik kan åstadkomma. Jag vet att marknaden efterfrågar ren teknik och hållbara lösningar. Länder som inte ville skriva på protokollet kan ha helt andra orsaker än att vilja släppa ut mer koldioxid. Det kan handla om integritet, som i Kinas fall eller prestige.
Vi som lever i västvärlden och på toppen av konsumtionsskalan har ett ansvar att konsumera på rätt sätt. Vi måste helt enkelt ställa krav på lågenergiprylar. Även att prylarna tillverkats och transporterats på ett energieffektivt sätt. T.ex. att produkter tillverkats utan fossil energi. Vi måste bli lite jobbigare som konsumenter helt enkelt.
Tyvärr kommer inte detta räcka om inte regeringsföreträdarna är med på tåget.
Vi måste även visa vägen för ett energismart samhälle. Vi i Sverige måste övergå till att bli en helt fossilfri nation. Sedan exportera våra lösningar till andra länder.

Något som är positivt är de nya gröna jobben. Tidningen Miljörapporten har gjort en kartläggning av hur ny miljöteknik kan skapa nya jobb. Det handlar om vindkraftindustin med 12 000 jobb, biogas 7400, kraftindustrin 7000, vågkraft med 4000, solenergi 1000, batterier 500 vilket totalt ger 51 900 jobb. Länk till artikel. Man får ta dessa siffror med en nypa salt, men visst finns det möjligheter inom förnybar energi.

Tidningen Miljöaktuellt skriver om varför det gick så illa i Köpenhamn. Många är sura på USA och Kina och alla verkar vara sura på varandra. Artikel

Egen el i Katrineholm

Nu har min kund Solarit levererat solföljare med solcellspaneler till företaget Egen el.
SVT har gjort ett litet inslag som mest handlade om vindsnurror. Det handlar om en park med vindkraftverk och solföljare. Länk till inslaget.

Ett annat inslag om Egen el: Länk

Nedan visas en bild på Solarit:s solföljare med solceller som ska leverera el till nätet:


Foto: Solarit AB, Stefan Söderlund

Nyheter: Och Obama har kommit till Köpenhamn. Vi får se om han ror avtalet i land. Länk till DN.

SUNE-projektet

Nu har Sune-projektet kommit igång på allvar. Vi är fortfarande i startgroparna och den officiella invigningen blir den 28:e januari i Västerfärnebo. Självaste landshövdingen kommer att inviga projektet.
SUNE står för Svartådalens utsläppsneutrala energi och är ett 3-årigt leaderprojekt.

Idag träffade jag prästen i Västerfärnebo/Fläckebo församling. I Fläckebo finns en kyrka där man vill ha solceller på taket. Tyvärr tillät inte Riksantikvarieämbetet det utan de fick anlägga solcellerna på en lada istället.

Syftet med SUNE är att övergå från fossil energi till förnybar energi. Även satsa på energieffektivisering. Projektet består av studiecirklar, arbetsgrupper och nya energiprojekt. De nya energiprojekten kan handla om produktionsanläggningar för flis, solelanläggningar m.m. Studiecirklarna vänder sig till privatpersoner och är på "hobbynivår". Är du intresserad av mer info? Maila då eric(snabela)nestor(punkt)se

Nyheter
Nu vill regeringen att biogas ska definieras för att sedan skattebefria gasen. Idag är det bara metanen som är skattebefriad, men biogas innehåller även koldioxid och vatten. Ett förslag är att biogas är en "produkt som framställts av biomassa och som till övervägande del består av metan". LÄNK

Sen har vi ju klimatmötet i Köpenhamn. Senaste är att Japan lovar 70 miljarder i klimatbestånd. LÄNK

Det kan bli två avtal i Köpenhamn LÄNK

Klimatskeptiker och deras argument

Klimatskeptiker säger att solen är orsaken till det förändrade klimatet. Vidare att det alltid varit variationer mellan istider och varmare perioder. Allt detta tar klimatforskare hänsyn till. Läs denna artikel från BBC om klimatskeptikernas argument och hur forskare bemöter dessa.

The arguments made by climate change sceptics


Vad händer i Köpenhamn?

Förhandlingarna har ställts in.

Här är senaste nytt från SVT. Länk till SVT

Solcellsplanet

Nu har solcellsplanet testats för uttaxning på rullbanan. Se denna film.

SUNE

Idag uppmärksammades projektet SUNE, Svartådalens Utsläppsneutrala Energi i tidningen VLT.
Svartådalens Bygdeutveckling har fått årets Ullbagge för årets landsbygdsprojekt och uppmärksammades därför lite extra av landshövdingen i Västerås Slott igår. Jag fick äran att berätta om det nystartade projektet SUNE. Artikeln har inte kommit ut på nätbilagan.

RSS 2.0