Ursprungsmärkning av el

Hur ofta har jag inte fått frågan om var elen egentligen kommer ifrån. Hur kan man veta att vindkraftelen kommer från vindkraft och inte från kärnkraft? Svaret är att elen kan komma från vilken energikälla som helst. Allt går in i samma pott med ljusets hastighet. Men hur kan man då välja miljömärkt el?

Idag är elbolagen som säljer miljömärkt el tvugna att köpa in samma mängd el som du använder från t.ex. vindkraftleverantörer om du valt just vindkraft. Nu ska Energimarknadsinspektionen också se till och kontrollera att denna ursprungsmärkning verkligen fungerar. När vi som konsumenter köper miljömärkt el ska också produktionen av miljöbra el öka i samma omfattning.  Ny Teknik

Jag tycker detta är bra. Det pratas jämt om att politiker ska bestämma över energipolitiken. Men faktum är att varje person har ett rätt stort inflytande. Är det många som väljer vindkraft måste också producenterna öka vindkraftproduktionen. Själv vill jag förespråka solel. Men idag måste man vara beredd att betala mer för den elen jämfört med andra energislag p.g.a. höga installationskostander. Samtidigt finns det många människor som är beredda att betala lite mer för solel. Ett exempel är konceptet i Sala som den ekonomiska föreningen Solele i Sala och Heby driver.

SUNE-projektet

Idag har jag arbetat med SUNE-projektet. Det har mestadels blivit sammanställning av det som gjorts tidigare.
Vi har genomfört flera fallstudier där företagare fått träffa leverantörer av lösningar inom solenergi och energieffektivisering.
Det finns ett stort intresse för förnybar energi bland lantbrukare. I projektet har vi fått igång ett gäng mjölkbönder att intressera sig för biogas. Vi planerar nu att åka till Katrineholm och besöka en biogasanläggning med uppgradering för fordonsgas.
I SUNE-projektet drivs även en studiecirkel inom gengas. Meningen är att producera el och värme med nygammal teknik.
Här visas lite bilder från SUNE-projektet. Det finns även en projektsida på www.svartadalen.nu Sidan håller f.n. på att läggas över på en ny server så jag vågar inte ange en direktlänk.
Här visas lite av gengasaggregatet. Vi fick senare igång motorn, men det var för mörkt för min lilla Iphonekamera.
Här besöker vi ett vindkraftverk i Rockneby i Kalmar län.
Här beskådar företaget Sol och Vind och jag Fallänge gård. De arbetar med att bygga ett fårhus. Hör gärna av dig om du har idéer för fårhuset.
Taggar: solvärme, solenergi, solceller, gengas, energieffektivisering, förnybart

Solel i i Sala

Här visas data över elproduktion i den ekonomiska föreningen Solel i Sala och Hebys anläggning i Sala.
Jag är själv medlem i föreningen. Föreningen har även anlagt en andra anläggning i Heby under 2010 där företaget Solarit AB levererade prylarna.
Anläggningen i Sala har levererat 41 034 kWh under 2010. Under ettårsperdioden oktober 2009 t.o.m. september 2010 levererade anläggningen 42 416 kWh.
Bli inte förvånad över att de visar förbrukning i kWh. Det beror på att ett program som egentligen visar energiförbrukning i huhåll används. Egentligen borde det stå "elproduktion".
Fakta:
Kostnaden för anläggningen i Sala var 2,2 miljoner kr.

Stormig debatt om klimatet

Christian Azar m.fl. bemöter Pehr Björnbom och Carl-Gustaf Ribbings debattartikel i Ny Teknik. Se http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article2488031.ece

RSS 2.0