Valtra serietillverkar biogastraktor

Kul att lantbrukare nu kan börja köra med biogas!
 
 
http://www.atl.nu/teknik/biogastraktor-ska-serietillverkas

Budgetpropositionen 2012

Ikväll har jag läst igenom den del i budgetpropositionen som handlar om energifrågor. Det ska bli en del satsning på biogas, men det verkar inte bli någon kompensation för metanreducering.
 
Alla vi som väntar på att vi ska få en nettodebitering får vänta ytterligare minst ett år. Elanvändare ska nu inte behöva betala någon merkostnad för timmätning.
 
Regeringen har bildat ett samordningsråd för smarta elnät. Rådet ska arbeta fram en kunskapsplattform och ta fram en handlingsplan för smarta elnät.
 
Regeringens vision
Regeringens vill att vi år 2020 slutat använda fossila bränslen för uppvärmning. Sveriges bilar ska vara oberoende av fossila bränslen år 2030. Beroendet av kärnkraft och vattenkraft ska ha minskat genom att förnybar kraftproduktion svarar för en betydande del av elproduktionen.
 
Det går långsamt

Tyvärr går det långsamt med nettodebitering i Sverige. I Tyskland byggs det solcellsanläggningar som aldrig förr. Sverige har dock valt stelbenta system. Det positiva är att priset på solceller minskat radikalt de senaste åren. Trots att statliga subventioner minskat har ändå lönsamheten för solcellsprojekt ökat.
 
Det borde gå att skynda på biogasproduktionen. Det måste finna incitament för lantbrukare att komma igång med biogas. Varje avloppsreningsverk borde också producera biogas. Det finns även teknik för uppgradering av biogas till fordonsbränsle. En sådan leverantör är Greenlane http://www.greenlanebiogas.com/
 
Sen kan man fråga sig varför vi ska minska behovet av vattenkraft. Här finns möjlihet att utvinna energi från vattendrag nu när vattenflöden ökar p.g.a. klimatförändringarna. Det finns t.ex. turbiner som producerar el i långsamt flytande vattendrag utan att skada miljön för vattenlevande organismer.

Ställ om Sverige

Igår deltog jag på ett seminarium som Leader Bergslagen anordnade. Det handlade om omställning och vi genomförde en övning. Övningen avslutades med att vi delade in oss i grupper utifrån intresseområden och bokade in ett nytt förutsättningslöst möte.
Min grupp valde passande nog solenergi som tema och ska träffas den 27/10 i Sala och titta på en solcellsanläggning.
 
För övrigt har det hänt en hel del på sistone. Jag har fått uppdrag som förbundssekreterare och koordinator på Förbundet Agenda 21 Västmanland. Förbundet driver nu ett projekt som handlar om energieffektivisering (Vett & Watt), temadagar om solenergi samt Idéforum för en hållbar utveckling. Se www.fa21.se för mer info.
 
 
 

Studiecirkel om solenergi

Den 8/0 arbetade deltagarna i solcirkeln praktiskt med att bygga en solfångaranläggning. Tyvärr kunde jag själv inte delta då jag var engagerad i löpartävlingen Svarta Maran.
 
Här visas några bilder från solcirkeldeltagaren Anders Sandin:
 
 
 
 

RSS 2.0