Miljöbilar

För närvarande arbetar jag med en förstudie om förutsättningarna för att bygga upp infrastruktur på landsbygden med laddstolpar för elbilar. Det gäller att hitta ett koncept som får människor att börja använda elbilar och eldrivna cyklar. En ingång är att låta hyrbilsfirmor hyra ut elbilar vid centralstationer, flygplatser och andra knutpunkter. Vidare kan det finnas laddstolpar vid besöksmål och andra träffpunkter.

Kommentarer om miljöbilar

Anders Mathiasson (Energigas Sverige), Jacob Lagercrantz (Gröna bilister) m.fl. skriver om miljöbilar i dagens DN. De menar att miljöbilar måste vara fossiloberoende och är kritiska till regeringens satsning på supermiljöbilar. De framhäver bl.a. att miljöbilsdefinitionen ska baseras på faktisk klimatpåverkan. Läs mer på DN.

Personligen är jag övertygad om att biogas och el är framtiden för Sveriges fordonsflotta. Vidare behöver vi också satsa på biodiesel som kan utvinnas genom förgasning från svensk skog. Fördelen med biogas är att den knappt inte ger något nettotillskott av klimatpåverkande gaser till atmosfären. Metan framställs genom rötning av matavfall, avloppsslam, vallgrödor från jordbruk, gödsel och annat lätt nedbrytbart biologiskt material. I städer bor många människor vilket ger förutsättningar för biogasproduktion, t.ex. som i Västerås med Svensk Växtkraft AB. På landsbygden kan lantbrukare samarbeta med samägda rötningsanläggningar, vilket exempelvis Swedish Biogas International har tagit fram ett koncept för.

När det gäller elbilar är problemet att fordonen är dyra i inköp. Vidare behöver elbilar laddas upp vilket också tar tid. Här behövs en infrastruktur med laddstolpar där fordonen kan snabbladdas. Jag intervjuade Erik Dahlqvist, professor i energiteknik på Mälardalens högskola, om elbilar och laddstolpar. Erik anser att det behövs en ny typ av hybridfordon med en kombination av elmotorer och förnybara drivmedel, t.ex. biogas. Däremot passar rena elbilar för kortare sträckor inom städer och till omkringliggande landsbygd.

Vi får nu se hur regeringen satsar. En vän till mig sa att han är skeptisk. "Varför skulle regeringen minska behovet av fossildrivna bilar. Då missar ju staten en massa intäkter från koldioxidskatter och annat som vi får från fossila drivmedel." Jag är naiv att tro att han har fel...

Nyckelord: Biogas, laddstolpar, elbil, hybridbil, laddhybrid, plug-in-hybrid, laddfordon, solel, solceller, solenergiHållbar station

I januari 2012 invigs en hållbar station i Stockholm. Okq8 bygger en station där man kan hyra elbilar, ladda upp sin elbil, tanka biogas, etanol och fossila bränslen. De använder ekologiska byggmaterial och säljer miljömärkta produkter. Se filmen här om macken: http://youtu.be/jiqi_S0Bno8

Jag själv fick nys om detta då jag arbetar med en utredning om elfordon i Västmanlands län.


Nyckelord: laddstolpe, elbil, laddhybrid, hybridbil, elnät, solceller, solcell, förnybart, hållbart, hållbar utveckling.

Biogastraktorer

Det verkar svårt att få till ett regelverk för biogastraktorer. Det är idag inte tillåtet att bygga om en traktor och köra med biogas. Jordbruksverket och Transportstyrelsen utreder frågan, men har fastnat i EU-regelträsket. Nu gäller det att de tar sig upp och fortsätter framåt. my News Desk
Nyckelord: Biogas, bioenergi, förgasning, solceller, solfångare

Alf Svennson debatterar klimat

Alf Svensson skriver i Dagen industri om klimatförändringar och utsläppshandel, Alf Svennson

Ny blogg för SUNE-projektet

SUNE-projektet som handlar om förnybar energi och energieffektivisering har fått en ny bloggsida. Anledningen är att bloggverktyget som jag skulle använda helt enkelt var kasst. Jag har nu lagt upp bloggen med blogg.se istället.
Titta gärna in på bloggen på www.suneprojektet.blogg.se För dig som vill veta vad projektet går ut på finns en projekthemsida, se http://www.svartadalen.nu/index.php/load/project/8

Biogas
Jag funderar på att genomföra ett upprop för att regeringen ska satsa mer på biogas. Det är synd att lantbruken inte kan få bidrag för sin biogasproduktion som regeringen tidigare utlovat. Detta sätter självklart käppar i hjulen för mig som ska försöka få igång lantbrukare att satsa på biogas. Det borde också vara viktigt att få igång mer biogasproduktion nu när vi har klimatförändringar och ökat behov av biogas i städerna.


Nyckelord: biogas, biobränsle, fordonsgas, metangas, förnybart, pellets, flis, förgasning

RSS 2.0