Veckorapport

Den här veckan har varit fullt upp.
I måndags åkte jag med två grabbar från Svartådalen till Läppeställaren i Läppe. Vi tittade på en maskin som producerar pellets. Det var riktigt intressant. Det går faktiskt att pelletera det mesta, av gräs, sågspån m.m.

Under veckan har 2 årsstämmor genomförts.

Idag har jag kämpat med en ansökan till Tillväxtverket för kunds räkning.

Och så till en intressant nyhet. I Japan och andra länder är det vanligt med egen producerad el av gas. Se länk

http://www.energi-miljo.se/aktuellt/senaste-nytt/mikrokraftvarme-drojer-for-sverige/

Äntligen händer det något

Här redovisas Energimarknadsinspektionens regeringsuppdrag under 2010.
Det handlar bl.a. om smarta elnät, nettodebitering av el, timmätning av elanvändning och  biogas i naturgasnäten.
För mer info, se http://www.ei.se/For-press/Aktuellt-fran-inspektionen/Tio-nya-regeringsuppdrag-under-2010/
Nu kanske energirevolutionen kommer igång på allvar.

Energitinget

Energitinget började dåligt för mig. Först en kö för att anmäla sig. Sedan fick jag inte ens komma in i föreläsningssalen utan istället bevittna energiministerns tal via en storbildsskärm. Tyvärr hörde jag inget eftersom alla pratade i mun på varandra.
Nästa pass bestod av seminarier om biogas. Först fakta om biogas från lantbruk i Europa. Totalt finns en effekt på 90 TWh per år varav Tyskland står för 50%. En hemsida att gå vidare till är www.iea.biogas.net

Därefter talade Sala Linnea Andersson från Vattenfall Consultants om biogas på lantbruk med inmatning på elnätet i Sverige. Hon har undersökt erfarenheter av elnätsanslutning. Resultatet är bl.a. att det finns en stor spridning på vad som kallas småskaligt, från 15 - 630 kw. Vidare att jordbrukarna får olika bemötande från olika elnätsägare landet över. Det är även olika villkor med nätägare och elhandelsbolag.
Sara lyfte fram att det ofta är låg avsättning för värmen på gårdarna. Här är hennes slutsatser:
- Det är ett krångligt regelverk.
- Ekonomin är tveksam där värmehanteringen utgör den kritiska faktorn och rötrester är värdefulla.
- Det är lägst värde på elproduktion på landsbygden.
Sammanfattningsvis tyckte hon att det är krångligt att leverera ut biogasproducerad el till elnätet. Det är alltså samma problem för biogasproducerad el som för solcellsproducerad el.

Magnus Henke från Energimyndigheten berättade om delrapporten för "En sektorövergripande biogasstrategi" som Energimyndigheten, Jordbruksverket och Naturvårdsverket tagit fram.
Uppdraget var att undersöka hur biogasproduktionen kan öka i Sverige.
Syftet är att kartlägga:
- nuvarande styrmedel
- biogasens klimat & miljönyttor
- samt biogasens värdekedja.
Målet är att skapa en lönsam biogasproduktion.
Ett problem är att råvaran finns på landsbygden medan marknaden finns i tätorter. Produktionen kräver anläggningar nära råvaran.
Henke trodde på samrötning mellan vallgrödor, gödsel och livsmedelsavfall.
Han talade även om olika stödsystem och det blir troligtvis inget generellt stöd för fordonsgas. Henke lyfta fram att det är viktigt med teknik för småskalig biogasproduktion.

Sedan träffade jag givetvis många bekanta och nya ansikten. Den största nyttan med att gå på Energitinget är just att få de rätta kontakterna. Det blev några intressanta möten, bl.a. med en person från ABB som talade om Smart Grids och solceller. Det kanske kan bli ett skarpt projekt. Jag tjatade även på Näringsdepartementet om småskalig elproduktion och uttagsskatt för vindkraft. Det kan aldrig diskuteras nog för mycket.

Nyheter
Kärnkraft är inte lönsamt enligt en energiprofessor. Utan statliga bidrag och garantier blir det aldrig mer kärnkraft.
Ny Teknik

Forskare menar att jordens befolkning måste minskas. Tvärtom vad många politiker vill. DN Debatt

FN har tillsatt en grupp som ska granska IPCC. Gruppen heter Interacademy Council (IAC). DN

Klimatet ska bli en valfråga för Alliansen där man går ut med att kärnkraft ska spela en stor roll. SvD Opinion


Stirlingmotor

SVT visar idag Stirlingmotorn som produceras i Åmål i Vetenskapens värld. Jag var i Åmål och tittade på Stirlingmotorn i höstas. Det är en motor som uppfanns redan på 1800-talet. Nu ska motorn drivas av biogas eller solvärme. Hittills är den mest känd som en tyst motor för ubåtar.Haven håller på att kolsyras

Koldioxidhalten stiger även i världshaven. Människan förändrar havens grundläggande kemi genom koldioxidutsläpp menar Tony Haymet, forskare i San Diego. Haven håller nämligen på att försuras. Arter med kalkrika skal drabbas hårdast av försurningen vilket hotar att drabba korallreven. Det största hotet är dock att allt liv kan drabbas av försurningen. Detta visar SVT 2 just nu


Sustainable Bungalows

Äntligen har ansökan om solel blivit inskickad. Jag har arbetat med ett hotell på Zanzibar och hjälpt managern med en ansökan till Tillväxtverkets DemoMiljö. Sista ansökningsdagen är idag.
Det ska bli intressant att se om det blir ett riktigt projekt. Det handlar om att en hel hotellby med bungalows (resort) ska producera sin egen el med solceller. Hotellet har redan idag solvärme för tappvatten och har satsat på återvinning m.m.
Det är hotellet själv som tagit fram ansökan. Den nya biståndspolitiken går ut på att folk själva ska ta initiativ till att söka projektmedel i biståndsländerna. Helst ska det vara nya affärsidéer och gärna inom miljö. Detta projekt torde passa in i den modellen.

Nyheter
Dagens intressantaste nyhet är företaget Absolicons nya solenergianläggning som ger el, värme och kyla - samtidigt.
Jag hoppas detta går vägen. Intresset för solvärme är stort. Solceller kommer om priserna sjunker och det borde inte finnas någon hejd på solkyla. Faktum är att kyla är bland det dyraste att driva med el. Det krävs en rätt hög effekt, ungefär som en dammsugare på full effekt - konstant. Ny Teknik

Senaste info om SUNE-projektet

Här kan du se information om SUNE-projektet som Svartådalens bygdeutveckling driver. SUNE

Biogas

Igår besökte jag en lantbrukare som har 300 mjölkkor genom SUNE-projektet. Han är nu intresserad av att komma igång med biogas för el- och  värmeproduktion. Jag kommer att gå in och göra en helhetsstudie av hans verksamhet för att se vilka möjligheter han har för energieffektivisering och övrig förnybar energi. Lantbrukaren har nämligen redan bestället en förstudie för biogas genom LRF.

1101 vindkraftverk i Piteå

Dessa 1101 vindsnurror ska generera 12 TWh el per år "vilket är fyra gånger mer än dagens svenska vindkraftproduktion och motsvarar vad två kärnkraftreaktorer i Ringhals (R1+R2) i genomsnitt producerat under perioden 2005-2008". Regeringskansliet Se även Ny Teknik.

Det är roligt att det äntligen börjar hända saker på vindkraftsidan i Sverige. 12 TWh per år är 4 gånger så mycket som dagens vindkraftproduktion. Detta är rätt revolutionerande faktiskt. Samerna är dock oroliga för att rennäringen ska påverkas negativt under anläggnigstiden.

Idag skriver Dagens Nyheter en nyanserad artikel om klimatforskningen. DN visar att klimatdebatten börjar nyktra till. Det är självklart att det kan gå fel enstaka gånger när tusentals vetenskapliga artiklar ska sammanställas av en klimatpanel. Nu kommer den vetenskapliga granskningen att förbättras ännu mer. Det är viktigt att också vanligt folk kan ta del av de senaste resultaten. Dagen Nyheter
Sen kan jag inte låta bli att referera till Sveriges mest trovärdiga källa, SMHI, som skrev om klimatforskningen i veckan. SMHI

RSS 2.0